Almanca Türkçe Sözlük Forum

"Massenkultur" - (vorläufiges) Ergebnis  


0

Liebe ForumsteilnehmerInnen,

ich denke, ich bin es euch schuldig, euch zu zeigen, was denn jetzt aus der Diskussion über die Punkte 1-12 herausgekommen ist.

Hier mein Ergebnis, beim jetzigen Stand natürlich:

Pop kültürü, neler “in” neler “in” değildir belirleyerek, “in” ol­ma­yanı aşağılar. İnsanların ortak faa­liyet ve da­ya­nışma gösterme arzu­suy­la vahşet dolu bir gençlik dilini kullanan seksist me­tin­ler­le alay edilir. Öğrenme hır­sı söndü­rü­lür, vahşileşme ve rakiplik kö­rüklenir. Da­ya­nış­maya ilgisizlik, saldır­gan­lık ve psi­ko­lo­jik terör (mobbing) önem­sizleş­ti­ri­lip, nor­mal­mış gibi gösterilir. ABD Sa­vunma Ba­kanlığı, görevi en “ger­çekçi” sa­vaş si­mü­las­yon­ları içeren bilgisayar oyunları ge­liştirmek olan bir ens­ti­tünün ku­ru­lu­şu için 45 milyon Euro har­cadı.
Askerileşmeyi ve vahşileşmeyi itici bu­lan gençlere, türlü televizyon yayın­la­rıy­la bireysel mutluluk ve büyük aşk ha­yal­le­ri aşılanır. “Next Top Model” ve idol ya­rış­ma­la­rı güzellik çılgınlığını ar­tı­rır, genç ka­dın ve kızların özgü­ve­nini sar­sar. Sek­sizm, medyada her yerde göz önündedir; kadın ve kızları seks objesi, er­kekleri ise maço seviyesine indirger. Genç erkek ile kız­la­rın, yetişkin erkek ve kadınların cinsel yönden eşit ve bilinçli ilişki kur­maları son derece güç­leşir. Ken­di­ni baş­ka­larına be­ğendir­mek, hayatın en önemli amacı haline getirilmek istenir.
Ayrıca aşırı medya tüketimi, çocuk­la­rın spor yapmalarını ve kültürel faaliyet gös­ter­melerini engeller. Televizyon, bilgi­sa­yar oyunları ve tüketim dürtüsü çocuk­lar­da hem sürekli bir gerilim hem de be­den­sel ve zihinsel pasiflik yaratır. Uyuş­tu­rucu kullanımının tehlikeliliği küçüm­se­nir; her geçen gün çocuk ve gençler ara­sında yeni türlü uyuşturucuların yay­gın­laştırılmasına göz yumulur. Gençler giderek artan sayıda toplumsal gerçekler dışında yaşamaya alışmış durumda.
Medyanın neden olduğu duyusal yük­len­me çocuk ve gençlerin bedensel ve zi­hinsel gelişimini olumsuz yönde etki­ler.

Wie ihr seht, habe ich jetzt für "Verrohung" vahşileşme genommen.

Gruß,
Mau

 
0

Hallo Mau,

Ich habe einfach mal geschaut, was ich verstanden habe und wie ich es besser ausdrücken könnte (ohne irgendwie den Originaltext vor mir zu haben).

Pop kültürü, neler neyin “in” neler neyin “out” belirleyerek, “out” ol­anı aşağılar. Vahşet dolu bir gençlik dilini kullanan seksist me­tin­ler vasıtasıyla insanların ortak faa­liyet ve da­ya­nışma gösterme arzu­suy­la alay edilir. Öğrenme hır­sı söndü­rü­lür yok edilir, vahşileşme ve rekabet kö­rüklenir. İnsanlar arası da­ya­nış­ma reddedilir, saldır­gan­lık ve psi­ko­lo­jik terör (mobbing) önem­sizleş­ti­ri­lip, nor­mal­miş gibi gösterilir. ABD Sa­vunma Ba­kanlığı, görevi en “ger­çekçi” sa­vaş si­mü­las­yon­ları içeren bilgisayar oyunları ge­liştirmek olan bir ens­ti­tünün ku­ru­lu­şu için 45 milyon Euro har­cadı.
Askerileşmeyi ve vahşileşmeyi itici bu­lan gençlere, türlü televizyon yayın­la­rıy­la bireysel mutluluk ve büyük aşk ha­yal­le­ri aşılanır. “Next Top Model” ve idol ya­rış­ma­la­rı güzellik çılgınlığını ar­tı­rır, genç ka­dın ve kızların özgü­ve­nini sar­sar. Sek­sizm, medyada her yerde göz önündedir; kadın ve kızları seks objesi, er­kekleri ise maço seviyesine indirger. Genç erkek ile kız­la­rın, yetişkin erkek ve kadınların cinsel yönden eşit ve bilinçli ilişki kur­maları son derece güç­leşir. Ken­di­ni baş­ka­larına be­ğendir­mek, hayatın en önemli amacı haline getirilmek istenir.
Ayrıca aşırı medya tüketimi, çocuk­la­rın spor yapmalarını ve kültürel faaliyet gös­ter­melerini engeller. Televizyon, bilgi­sa­yar oyunları ve tüketim dürtüsü çocuk­lar­da hem sürekli bir gerilim hem de be­den­sel ve zihinsel pasiflik yaratır. Uyuş­tu­rucu kullanımının tehlikesi küçüm­se­nir; her geçen gün çocuk ve gençler ara­sında yeni türlü uyuşturucuların yay­gın­laştırılmasına göz yumulur. Gençler giderek artan sayıda toplumsal gerçekler dışında yaşamaya alışmış durumda.
Medyanın neden olduğu sağladığı aşırı duyusal yük­len­me uyarılar, çocukların ve gençlerin bedensel ve zi­hinsel gelişimini olumsuz yönde etki­ler.

Was mich am gesamten Text eigentlich noch stört, ist die Wahl von "yapılır - edilir", ich würde "yapılıyor - ediliyor" wählen, weil es sich dann einfacher liest.

Liebe Grüsse aus Bursa,
Mustafa

 
0

Lieber Mustafa,

1001 Dank für deine Arbeit. Ich muss mir allmählich die Autorenrechte von dir sichern, glaube ich ... :)-D

Ich habe bewusst das deutsche Original nicht mitgeliefert, weil das auf diesem Bearbeitungsniveau keine Rolle mehr spielen soll / darf.

Ich habe fast alle deine Vorschläge übernommen; besonders gut fand ich deine Lösung mit in und out.
Zwei Sachen habe ich nicht übernommen:

1. İnsanlar arası da­ya­nış­ma reddedilir ist zweifellos eine gute Formulierung. Sie ist mir aber inhaltlich zu weit weg vom Original (s. "Massenkultur" 3); dort heißt es "Entsolidarisierung ... wird verharmlost", und diese Aussage verschwindet bei deiner Version ganz. Angeregt durch deinen Vorschlag habe ich mir jetzt folgende Fassung ausgedacht:
Başka insanlarla dayanışma göstermeme, saldırganlık ... önemsizleştirilip, ...
Müsaadenle :D öyle olsun.

2. Diese verflixte "Reizüberflutung". Du hast das Wort yüklenme m.E. zu Recht gestrichen; als ich die Passage heute Morgen las, hatte ich auch das Gefühl, duyusal yüklenme ist zu "fachsimpelig". Ich habe jetzt wieder auf Ülküs Fassung zurückgegriffen und folgende Lösung gewählt:
Medyanın çocuklara ve gençlere yağdırdığı uyarım bombardımanı onların bedensel ve ... olumsuz yönde etkiler.

Du streichst das türlü vor uyuşturucuların. Im Original ist von "immer neuen" (Sorten) Drogen die Rede. Ich habe deshalb vor dein yeni ein daima gesetzt: ... daima yeni uyuşturucuların yaygınlaştırılmasına ... Ich hoffe, das kann man so machen.

Zur Frage Aorist oder Präsens will ich auch andere Freunde aus der Türkei befragen. Ich finde, so lange, wie die beschriebenen Verhältnisse bereits bestehen, ist der Aorist gut geeignet. Aber das ist kein Beton.

Gruß,
Mau

 
0

Mau schrieb:


> Liebe ForumsteilnehmerInnen,
>
> ich denke, ich bin es euch schuldig, euch zu
> zeigen, was denn jetzt aus der Diskussion über
> die Punkte 1-12 herausgekommen ist.
>
> Hier mein Ergebnis, beim jetzigen Stand
> natürlich:
>
> Pop kültürü, neler “in” neler “in”
> değildir belirleyerek, “in” ol­ma­yanı
> aşağılar. İnsanların ortak faa­liyet ve
> da­ya­nışma gösterme arzu­suy­la vahşet
> dolu bir gençlik dilini kullanan seksist
> me­tin­ler­le alay edilir. Öğrenme hır­sı
> söndü­rü­lür, vahşileşme ve rakiplik
> kö­rüklenir. Da­ya­nış­maya ilgisizlik,
> saldır­gan­lık ve psi­ko­lo­jik terör
> (mobbing) önem­sizleş­ti­ri­lip,
> nor­mal­mış gibi gösterilir. ABD Sa­vunma
> Ba­kanlığı, görevi en “ger­çekçi”
> sa­vaş si­mü­las­yon­ları içeren
> bilgisayar oyunları ge­liştirmek olan bir
> ens­ti­tünün ku­ru­lu­şu için 45 milyon
> Euro har­cadı.
> Askerileşmeyi ve vahşileşmeyi itici bu­lan
> gençlere, türlü televizyon yayın­la­rıy­la
> bireysel mutluluk ve büyük aşk ha­yal­le­ri
> aşılanır. “Next Top Model” ve idol
> ya­rış­ma­la­rı güzellik
> çılgınlığını ar­tı­rır, genç ka­dın
> ve kızların özgü­ve­nini sar­sar.
> Sek­sizm, medyada her yerde göz önündedir;
> kadın ve kızları seks objesi, er­kekleri ise
> maço seviyesine indirger. Genç erkek ile
> kız­la­rın, yetişkin erkek ve kadınların
> cinsel yönden eşit ve bilinçli ilişki
> kur­maları son derece güç­leşir. Ken­di­ni
> baş­ka­larına be­ğendir­mek, hayatın en
> önemli amacı haline getirilmek istenir.
> Ayrıca aşırı medya tüketimi, çocuk­la­rın
> spor yapmalarını ve kültürel faaliyet
> gös­ter­melerini engeller. Televizyon,
> bilgi­sa­yar oyunları ve tüketim dürtüsü
> çocuk­lar­da hem sürekli bir gerilim hem de
> be­den­sel ve zihinsel pasiflik yaratır.
> Uyuş­tu­rucu kullanımının tehlikeliliği
> küçüm­se­nir; her geçen gün çocuk ve
> gençler ara­sında yeni türlü
> uyuşturucuların yay­gın­laştırılmasına
> göz yumulur. Gençler giderek artan sayıda
> toplumsal gerçekler dışında yaşamaya
> alışmış durumda.
> Medyanın neden olduğu duyusal yük­len­me
> çocuk ve gençlerin bedensel ve zi­hinsel
> gelişimini olumsuz yönde etki­ler.

>
> Wie ihr seht, habe ich jetzt für "Verrohung"
> vahşileşme genommen.
>
> Gruß,
> Mau

Hallo Mau,

"Review und Peer-Review (Akran Denetimi)" rund um das Thema "Massenkultur".

Ein perfektes Zusammenspiel! Sowas nennt man auch Teamwork! Eine tolle Leistung! (tu)
Bu iş/ bu takım tutar! :)

Vielen Dank an alle Beteiligten des "Übersetzungsprojekts"; "Weltweite Verbreitung der imperialistischen Massenkultur" für Ihr Mitwirken!

Beim ersten "Diagonallesen" der Diskussionsbeiträge (1-12 ) konnte ich mir einen kurzen Überblick verschaffen. Interessante Übersetzungsthemen!
Um eigene Übersetzungsvorschläge einbringen zu können müsste ich jedoch effizienter an die Sache rangehen, oder besser gesagt: "werkeln".

Aber, "Meister der Sprache" können es halt besser! :)

 
0

ilk cümleyi istersen değiştir

Pop kültürü, neyin "in" olduğunu belirler ve diğerlerinin hepsini aşağılar/hor görür/küçük düşürür.

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Hallo,

guter Vorschlag Kantürk, kann ich nur beiwohnen.

Grüsse,
Mustafa

 
0

Ok, nach eurem letzten Beitrag werde ich den ersten Satz ändern in
Pop kültürü, neyin "in" olduğunu belirler ve diğerlerinin hepsini aşağılar.
Ich belasse es bei aşağılamak, weil das Deutsche "runtermachen" dabei so schön mit rüberkommt.

Nach der letzten Auseinandersetzung um das zweite Thema "Wissensdurst" greife ich doch lieber wieder auf das söndürülür zurück.

Und ja, liebe Nora, das finde ich so großartig an CaféUni: dass man hier mit einer sachlichen, guten Streitkultur zu solchen Gemeinschaftsleistungen kommt und gleichzeitig jeder noch etwas dabei lernen kann, selbst "alte Hasen".

Gruß an alle,
Mau

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.