Almanca Türkçe Sözlük Forum

Fizik Sözlüğü  


0

A
Abdeckung / örtücü
Abfallzeit / iniş süresi
Abneysches Gesetz / Abney yasası
Abschirmung / siperlik
Abschirmwinkel / siperlik engel açısı
absoluter thermischer Empfänger / salt ışınsal ısıölçer
Absorption / soğurma
Absorptionsgrad / soğurma çarpanı
Abstand / aralama
Achromatopsie / renk körlüğü
Achromatopsie / tekrenkçillik
Adaptation / uyma
additive Farbmischung / renk uyartıları toplamsal karışımı
ähnlichste Farbtemperatur / benzer renk sıcaklığı
Akkommodation / uyum
aktinisch / aktiniksel
aktinische Dosis / aktiniksel doz
aktinische Wirkungsfunktion / aktiniksel etkinlik tayfı
aktinisches Erythem / aktiniksel deri kızarması
Aktinität / aktinizm
Allgemeinbeleuchtung / genel aydınlatma
Alychne / alişne / alikne
anomale Trichromasie / sapak üçrenkçillik
anormaler Kathodenfall / anormal katotsal düşüş
Anregung / uyarma
Anregungsspektrum / uyarma tayfı
Ansprechzeit / yanıt süresi
Anstiegszeit / gelişme süresi
Anstrahlung / noktasal aydınlatma
Anti-Stokes-Lumineszenz / anti-Stokes ışıklılık
äquivalente Leuchtdichte / eşdeğer ışıklılık
äquivalente Schleierleuchtdichte / donukluk eşdeğer ışıklılığı
äquivalenter Kontrast / eşdeğer karşıtlık
Arbeitsnormallampe / ölçün çalışma lambası
Arbeitsplatzbeleuchtung / bölgelik aydınlatma
arbeitsplatzorientierte Allgemeinbeleuchtung / bölgelenmiş aydınlatma
aselektiver Empfänger / seçmez alıcı
aselektiver Strahler / seçmez ışıyıcı
astronomische Sonnenscheindauer / astronomik güneşlenme süresi
asymmetrische Leuchte / bakışımsız ışıklık
Aufsichtfarbe / yüzey rengi
Ausgangsgrösse / çıkış büyüklüğü / yanıt
Ausstrahlungswinkel / siperlik çıkış açısı
Avalanche-Photodiode / çığıl ışıdiod

B
Bajonettsockel / süngü dip
Bajonettstift / dip tırnağı
bakterientötende Strahlung / bakteri kırıcı ışınım
bedeckter Himmel nach CIE / standart kapalı CIE göğü
bedingt-gleiche Farbreize / metamer renk uyartıları
Beleuchtung / aydınlatma
Beleuchtungsmesser / aydınlıkölçer / lüksmetre
Beleuchtungsstärke / aydınlık
Beleuchtungsstärke / ışıksal aydınlık
Beleuchtungsstärkemesser / aydınlıkölçer / lüksmetre
Beleuchtungstechnik / aydınlatmacılık
Beleuchtungswirkungsgrad / kullanma çarpanı
Belichtung / ışıklanma
Belichtungsmesser / pozölçer
Bemessungsdaten / ayırdedici veriler
Bemessungswert der elektrischen Leistung / ayırdedici güç
Bemessungswert des Lichtstromes / ayırdedici ışık akısı
Benzinsicherheitslampe / alevli güvenlik lambası
Beobachtungswinkel / gözlem açısı
beschichteter Kolben / opalleştirilmiş ampul
Bestrahlung / ışınımlanma
Bestrahlungsmesser / ışınımlanmaölçer
Bestrahlungsstärke / erkesel aydınlık
Betriebsbeleuchtungsstärke / kullanma aydınlığı
Betriebswirkungsgrad / standart geriverim
Beugung / kırınma
bezogene Farbe / birlikte algılanmış renk
Bezold-Abney-Phänomen / Abney olayı
Bezold-Brücke Phänomen / Bezold-Brücke olayı
Bezugsfläche / referans yüzeyi
Bezugslichtart / referans ışıklayıcısı
biologischer Rhythmus / biolojik ritim
Biolumineszenz / biyolojik ışılışıma
Blendung / kamaşma
Blickfeld / bakma alanı
Blitzlampe / flaş lambası
Blitzröhre / elektronik flaş lambası
Bodenkontakt / dip tepesi
Bodenleuchte / yer ışıklığı / taban ışıklığı
Bogenentladung / yay boşalması
Bogenlampe / yay lambası
Bolometer / bolometre
Brechung / kırılma
Brechungszahl / kırılma indisi
Brechzahl / kırılma indisi
Breitstrahler / geniş açılı ışıklık
Brenner / boşalma tüpü
Brennspannung / yanma gerilimi / lamba gerilimi
bunte Farbe / algılanmış türsel renk
bunter Farbreiz / türsel renk uyartısı
Buntheit / bağıl türsellik
Buntton / renk türü / tür
bunttongleiche Wellenlänge / baskın dalga boyu
Bühnenbildprojektor / dekor projektörü

C
Candela / kandela
Candela pro Quadratmeter / kandela bölü metrekare
Chemilumineszenz / kimyasal ışılışıma
Cosinus-Gesetz / Lambert yasası / kosinüs yasası

D
Dämmerungssehen / akşam görmesi
Deckenbeleuchtung / korniş aydınlatması
Deckeneinbauleuchte / gömülü tavan ışıklığı
dekadische Extinktion / tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu / tayfsal soğuruculuk
Densitometer / yoğunlukölçer
Detektivität / alıcılık
Deuteranomalie / ikinci sapaklık
Deuteranopie / ikinci görmezlik
Diagramm gleicher Lichtstärke / eş yeğinlik diyagramı
Dichromasie / çiftrenkçillik
diffuse Beleuchtung / yayınık aydınlatma
diffuse Bezugsbeleuchtung / referans aydınlatması
diffuse Himmelsstrahlung / yayınık gök ışınımı
diffuse Reflexion / yayınık yansıma
diffuse Transmission / yayınık geçme
Diffusor / yayıcı
Diffusor / yayındırıcı
Direktanteil / dolaysız oran
direkte Beleuchtung / dolaysız aydınlatma
direkte Blendung / dolaysız kamaşma / doğrudan kamaşma
direkte Sonnenstrahlung / dolaysız güneş ışınımı
direkter aktninischer Effekt / dolaysız aktiniksel etki
direkter Lichtstrom / dolaysız akı
Dispersion / dağılım
Doppelwendel / çift kıvrımlı tel
Dosis / doz
Dosisrate / doz debisi
Druckluftleuchte / hava basıncı jeneratörlü lamba
dunkel / karanlık
dunkel / koyu
Dunkelstrom / karanlık akımı
durchscheinendes Medium / ışık geçiren ortam
durchsichtiges Medium / saydam ortam

E
Effekt-Scheinwerfer / dekor projektörü
Eigenaustauschkoeffizient / özdeğişim katsayısı
Eigenreflexionsgrad / yansıtıcılık
eigensichere Leuchte / özgüvenli ışıklık
Einbauleuchte / gömülü ışıklık
Einfachwendel / tek kıvrımlı tel
Eingangsgrösse / giriş büyüklüğü
Einstellampe / merkez telli lamba / ön odaklamalı lamba
Einstellsockel / önodaklamalı dip
elektrische Glühlampe / akkor elektrik lambası
Elektrolumineszenz / elektro-ışılışıma
Elektrolumineszenz-Lampe / elektro-ışılışıyıcı lamba
Elektrolumineszenz-Leuchtplatte / elektro-ışılışıyıcı levha
Elektrolumineszenz-Lichtquelle / elektro-ışılışıyıcı kaynak
elektromagnetische Strahlung / elektromanyetik ışıma
elektromagnetische Strahlung / elektromanyetik ışınım
emaillierter Kolben / emaylanmış ampul
Emission / yayım
Emissionsspektrum / yayım tayfı
Emitter / yayımlatıcı özdek
Empfindlichkeit / duyarlılık
Empfindung / duyulanma
Empfindungsgeschwindigkeit / duyulanma hızı
Energiefluenz / küresel ışınımlanma
energiegleiches Spektrum / eşit erke tayfı / eşerke tayfı
Energieniveau / erkesel düzey
Entkeimungslampe / mikrop kırıcı lamba
Entladungslampe / boşalmalı lamba
Entladungsrohr / boşalma tüpü
Ersatzbeleuchtung / yedek aydınlatma
erythemwirksame Bestrahlung / kızartıcı ışınım
explosiongeschützte Leuchte / patlama korumalı ışıklık
extraterrestrische Sonnenstrahlung / dünya dışı güneş ışınımı

F
Farbabgleich / renk eşleme
Farbabgleichung / renk denklemi
Farbart / türsellik
Farbatlas / renk atlası
Farbe eines Nichtselbstleuchters / ışımayan nesne rengi
Farbempfindung / algılanmış renk
Farbenfehlsichtigkeit / renk görme sapaklığı
Farbenkarte / renk atlası
Farbenraum / tür uzayı
Farbkörper / renk katısı
Farbmessgerät / renkölçer
Farbmessung / renkölçme
farbmetrische Verschiebung / toplam renkölçümsel çarpıklaşma
farbmetrische Verzerrung / ışıklayıcı için renkölçümsel çarpıklaşma
Farbreiz / renk uyartısı
Farbreizfunktion / renk uyartı tayf eğrisi
Farbtafel / türsellik diyagramı
Farbtemperatur / renk sıcaklığı
Farbumstimmung / türsel uyma
Farbumstimmungs-Adaptation / uymada renkölçümsel çarpıklaşma
Farbvalenz / psikofizik renk
Farbverschiebung / toplam renk çarpıklaşması
Farbverzerrung / ışıklayıcı algılanmış renk çarpıklaşması
Farbwandlung / uymada renk çarpıklaşması
Farbwertanteile / üçtürsel koordinatlar
Farbwerte / üçtürsel bileşenler
Farbwiedergabe / renksel geriverim
Farbwiedergabe-Index / renksel geriverim indisi
Fassung / duy
Fenster / pencere
flächenbezogener Lichtstrom der Beleuchtugnsanlage / yüzeylik döşem akısı
flächenbezogener Lichtstrom der installierten Lampen / döşeli lambaların yüzeylik akısı
Flimmern / titreme / ışık titremesi
Flimmerphotometer / titremeli ışıkölçer
Fluoreszenz / flüorışıma
Fluoreszenzlampe / flüorışıl lamba / flüoresan lamba
Flutlicht-Beleuchtung / ışıklandırma
Flutlichtscheinwerfer / ışıklandırma projektörü
Flutlicht-Strahler / ışıklandırma projektörü
Flüssigkristallanzeige / sıvı kristal displey / LCD
Fovea centralis / fovea / merkezsel fovea
Foveola / foveola
freie Farbe / delik rengi
Fremdleuchter / ikincil ışık kaynağı
Fresnellinsen-Scheinwerfer / Fresnel mercekli projektör

G
Gasentladung / elektriksel boşalma
gasgefüllte Lampe / gaz dolu akkor lamba
gebundene Farbe / nesne-renk
gefärbter Kolben / renkli ampul
gegenseitiger Austauschkoeffizient / karşılıklı değişim katsayısı
gelber Fleck / sarı leke
gemischte Reflexion / karışık yansıma / yarı yayınık yansıma
gemischte Transmission / karışık geçme / yarı yayınık geçme
geometrischer Leitwert / geometrischer Fluss / geometrik yaygınlık
gerichtete Beleuchtung / doğrultulu aydınlatma
gerichtete Reflexion / düzgün yansıma / aynasal yansıma
gerichtete Transmission / düzgün geçme
gerichteter Emissionsgrad / doğrultusal yayımlayıcılık
Gesamtbewölkungsgrad / kapalılık / bulutluluk
Gesamtlichtstrom / toplam akı
geschützte Leuchte / korunmuş ışıklık
gestreckter Leuchtdraht / düz tel
gestreute Beleuchtung / yayınık aydınlatma
gestreute Reflexion / yayınık yansıma
gestreute Transmission / yayınık geçme
Gewindesockel / vidalı dip
gewöhnliche Leuchte / sıradan ışıklık
Glanz / parlaklık
Glanzmeter / parlaklıkölçer
gleichförmige Beleuchtung / dolaylı-dolaysız aydınlatma
gleichförmige Farbtafel / tekdüze türsellik diyagramı
gleichförmiger Farbenraum / tekdüze türsel uzay / üniform tür uzayı
Gleichheitsphotometer / parıltı eşlemeli ışıkölçer
Gleichmässigkeitsgrad der Beleuchtungsstärke / aydınlığın eşyayılmışlık çarpanı
Glimmentladung / ışıltılı boşalma / ışılışır boşalma
Glimmlampe / ışıltı lambası
Globalbeleuchtungsstärke / toplam günışıksal aydınlık
Globalstrahlung / toplam güneş ışınımı
Glühen / akkor ışıma
Glühkathodenlampe / sıcak katotlu lamba
Glühstartlampe / ön ısıtmalı lamba
Goniophotometer / açılı ışıkölçer
Gonioradiometer / açılı ışınımölçer
Grad der gerichteten Reflexion / düzgün yansıtma çarpanı
Grad der gerichteten Transmission / düzgün geçirme çarpanı
Grad der gestreuten Reflexion / yayınık yansıtma çarpanı
Grad der gestreuten Transmission / yayınık geçirme çarpanı
Grassmannsche Gesetze / Grassmann yasaları
grauer Strahler / grauer Körper / gri cisim
Graukeil / gri kama
Graustufenfilter / kademeli geçirici gri süzgeç
Grubenleuchte / maden ocağı ışıklığı

H
Halbleiter-Vorschaltgerät / yarıiletken durultucu / elektronik balast
halbräumlicher Emissionsgrad / yarı küresel yayımlayıcılık
Halbstreuwinkel / bir ışık demetinin yarı yeğinlikte açısal genişliği
Halbwertswinkel / yarı değer açısı
Halogen-Glühlampe / halojen akkor lamba
Handleuchte / el ışıklığı / el lambası
Hängeleuchte / asılı ışıklık
Hartglaskolben / sert camlı ampul
Hauptelektrode / baş elektrot / ana elektrot
Heliotherapie / heliootama / güneş ışığı tedavisi
hell / açık
hell / parıltılı
Helligkeit / parıltı
Helligkeit / açıklık
Helmholtz-Kohlrausch-Phänomen / Helmholtz-Kohlrausch olayı
Hemeralopie / gece körlüğü
HID-Lampe / yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
Himmelslicht / gök ışığı
Hochdruckentladungslampe / yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
Hülsensockel / silindirsel dip

I
indirekte Beleuchtung / dolaylı aydınlatma
indirekter aktninischer Effekt / dolaylı aktiniksel etki
indirekter Lichtstrom / dolaylı akı
Induktionsleuchte / endüksiyon beslemeli ışıklık
Infeldblendung / dolaysız kamaşma / doğrudan kamaşma
infrarote Strahlung / kızılaltı ışınım
Infrarot-Lampe / kızılaltı lambası
Interferenz / girişim
Interflexion / çoklu yansıma / iç yansışma
Interflexionswirkungsgrad / çoklu yansıtma çarpanı / iç yansışma çarpanı
Isocandela-Diagramm / eş yeğinlik diyagramı
Isocandela-Kurve / eş yeğinlik eğrisi
Isolux-Linie / eşaydınlık eğrisi / izolüks eğrisi
isotrope diffuse Reflexion / izotrop yayınık yansıma
isotrope diffuse Transmission / izotrop yayınık geçme

K
Kaltkathodenlampe / soğuk katotlu lamba
Kaltstartlampe / ön ısıtmasız lamba
Kathodenfal / katotsal düşüş
Kathodolumineszenz / katotsal ışılışıma
keimtötende Strahlung / mikrop kırıcı ışınım
klarer Himmel nach CIE / standart açık CIE göğü
Klarglaskolben / saydam ampul
kohärente Strahlung / koheran ışınım
Kohlefadenlampe / karbon telli lamba
Kolben / ampul
Kompensationsfarbe / tümler renkler
kompensative Farbe / tümler renkler
kompensative Wellenlänge / tümler dalga boyu
komplementäre Farbreize / tümler renk uyartıları
komplexe Brechzahl / karmaşık kırılma indisi
Kontaktplättchen / dip tepesi
Kontrast / karşıtlık
Kontrastempfindlichkeit / karşıtlık duyarlılığı / ayrımsal duyarlılık
Kontrastphotometer / karşıtlık eşlemeli ışıkölçer
Kontrastwiedergabefaktor / karşıtlık geriverim çarpanı
Kopfleuchte / şapka lambası
Kopfstück / şapka lambası projektörü
Körperfarbe / ışımayan nesne rengi
kumulierter Zonenlichtstrom / toplanık akı
Kurve gleicher Beleuchtungsstärke / eşaydınlık eğrisi / izolüks eğrisi
Kurve gleicher Leuchtdichte / eşışıklılık eğrisi
Kurve gleicher Lichtstärke / eş yeğinlik eğrisi
Kurzbogenlampe / kısa yay lambası
künstlich erzeugter aktinischer Effekt / yapay oluşturulmuş aktiniksel etki

L
Lambertfläche / Lambert yüzeyi / tam mat yüzey
Lambertsches Gesetz / Lambert yasası / kosinüs yasası
Lampe / lamba
Lampen- Anschlusselement / lamba bağlayıcı
Langbogenlampe / uzun yay lambası
Laser / lazer
Lawinen-Photodiode / çığıl ışıdiod
Lebensdauer / ömür
Lebensdauer bis zu einer Ausfallrate von / % x kayıplı ömür
Lebensdauerprüfung / süre testi / süre denemesi
LED / ışık yayımlayıcı diod / LED
Leuchtdichte / ışıklılık
Leuchtdichte / ışıksal ışıklılık
Leuchtdichtefaktor / ışıksal ışıklılık çarpanı
Leuchtdichtekoeffizient / ışıksal ışıklılık katsayısı
Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion / geri yansımış ışıklılık katsayısı
Leuchtdichtemesser / ışıklılıkölçer
Leuchtdraht / tel / filaman
Leuchte / ışıklık / aydınlatma aygıtı
Leuchtenglocke / karpuz / glob
Leuchtenschale / çanak
Leuchtenschirm / abajur
Leuchtenschutzgitter / koruma ızgarası
Leuchtenwirkungsgrad / optik geriverim
Leuchtkette / ışık zinciri
Leuchtkörper / ışıklı element / ışıklı parçacık
Leuchtstofflampe / flüorışıl lamba / flüoresan lamba
Leuchtstofflampe für Starterbetrieb / başlatıcılı flüorışıl lamba
Leuchtstofflampe für starterlosen Betrieb / başlatıcısız flüorışıl lamba
Licht / ışık
Lichtart / ışıklayıcı
Lichtausbeute einer Strahlungsquelle / ışıksal verim
Lichteinfallswinkel / aydınlatma açısı
Lichtfarbe / ışık rengi
Lichtmenge / ışık niceliği
Lichtreiz / ışıksal uyartı / ışık uyartısı
Lichtschwerpunkt / ışıksal merkez
Lichtstärke / ışıksal yeğinlik
Lichtsteuergerät / karartıcı / dimmer
lichtstreuender Körper / yayıcı
Lichtstrom / ışıksal akı / ışık akısı
Lichtstromfaktor / ışık akısı kalıcılık çarpanı
Lichtstrommessgerät / ışık akısı ölçer
Lichtstromverhältnis / ışık akısı kalıcılık çarpanı
Lichttechnik / aydınlatmacılık
lichtundurchlässiges Medium / geçirimsiz ortam
Lichtvektor / aydınlık vektörü
Lichtwurflampe / projektör lambası
Linsen-Scheinwerfer / mercekli projektör
Lumen / lümen
Lumineszenz / ışılışıma
lumineszenzemittierende Diode / ışık yayımlayıcı diod / LED
Luminophor / ışılışır / fosfor / flüorofor
Lux / lüks / lümen bölü metrekare

M
Macula lutea / sarı leke
mattierter Kolben / buzlu ampul
MED / kızartıcı en az doz / KED
Mehrfachreflexion / çoklu yansıma / iç yansışma
mesopisches Sehen / akşam görmesi
Messabstand / deney uzaklığı
Messfläche / referans yüzeyi
Metalldrahtlampe / metal telli lamba
Metall-Halogenid-Lampe / metal halojenürlü lamba / metal halide lamba
metamere Farbreize / metamer renk uyartıları
minimale Erythem-Dosis / kızartıcı en az doz / KED
Mischlichtlampe / karışık ışıklı lamba
mittlere Lebensdauer / ortalama ömür
mittlere räumliche Lichtstärke / ortalama küresel ışık yeğinliği
monochromatische Strahlung / tektürsel ışınım
mögliche Sonnenscheindauer / olanaklı güneşlenme süresi
Muldenleuchte / gömülü uzun ışıklık

N
Nachleuchten / geç ışılışıma
Nachtblindheit / gece körlüğü
Nachtsehen / gece görmesi
Natriumdampf-Hochdrucklampe / yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba
Natriumdampf-Niederdrucklampe / alçak basınçlı sodyum buharlı lamba
natürlicher aktinischer Effekt / doğal aktiniksel etki
Netzhaut / ağtabaka
Netzhaut / retina / ağtabaka / ağ katman
Netzhautgrube / fovea / merkezsel fovea
normaler Kathodenfall / normal katotsal düşüş
normierte Detektivität / standart alıcılık
Notbeleuchtung / yardım aydınlatması
Notbeleuchtung für Fluchtwege / boşaltma aydınlatması
Notbeleuchtung für Räume / güvenlik aydınlatması
Nutzebene / yararlı düzlem / çalışma düzlemi
Nutzlichtstrom / yararlı akı

O
oberer halbräumlicher Lichtstrom / üst yarı küresel akı
Oberlicht / çatı penceresi / yatay pencere
Opalglaskolben / opal ampul
Optimalfarben / optimal renk uyartıları / en yüksek renk uyartıları
optische Dichte bei Reflexion / optik yansıtıcılık yoğunluğu
optische Dichte bei Transmission / optik geçiricilik yoğunluğu
optische Dichte für den Reflexionsfaktor / optik yansıtıcılık yoğunluk çarpanı
optische Dicke der Atmosphäre / atmosferin optik kalınlığı
optische Filter / süzgeç / optik süzgeç
optische Strahlung / optik ışınım
optischer Wirkungsgrad / optik geriverim
Ortsleuchte / alın ışıklığı
ortsveränderliche Leuchte / taşınır ışıklık

P
Parallelheizung einer Kathode / paralel elektrot ısınması
Parallelvorheizung einer Kathode / paralel elektrot ön ısınması
Pendellänge / tavan uzaklığı
Pendellängenverhältnis / tavan uzaklığı oranı
Pendelleuchte / asılı ışıklık
Persistenzsatz nach von Kries / von Kries'in geçerlilik yasası
persönliche Bergmannsleuchte / madenci lambası
persönliches Geleucht / şapka lambası
Phosphoreszenz / fosforışıma
Photo-Aufnahme-Lampe / fotoğrafçı lambası
Photobiologie / ışıbiyoloji
Photodesensibilisierung / ışıduyarsızlaştırma
Photodiode / ışıdiod
Photoeffekt / ışıetki
photoelektrischer Empfänger / ışıelektrik alıcı
Photoelement / ışıpil / fotovoltaik gözcük
Photokathode / ışıkatot
Photoleiter / ışıdirenç / ışıiletken gözcük
Photolumineszenz / ışıksal ışılışıma
Photolumineszenz-Quantenausbeute / ışıksal ışılışıma kuantasal verimi
Photolumineszenz-Strahlungsausbeute / ışıksal ışılışıma erkesel verimi
Photometer / ışıkölçer
Photometrie / ışıkölçme
photometrisches Umfeld / çevre alanı
photometrisches Arbeitsnormal / ışıkölçümsel çalışma ölçünü
photometrisches Primärnormal / ışıkölçümsel birincil ölçün
photometrisches Sekundärnormal / ışıkölçümsel ikincil ölçün
photometrisches Strahlungsäquivalent / ışıksal verim
Photonenanzahl / foton sayısı
Photonenbestrahlung / fotonlanma
Photonenbestrahlungsstärke / fotonsal aydınlık
Photonenstrahldichte / fotonsal ışıklılık
Photonenstrahlstärke / fotonsal yeğinlik
Photonenstrom / foton akısı
Photonenzähler / foton sayıcı
Photopathologie / ışıpatoloji
Photoperiode / ışıdönüm
photopisches Sehen / gündüz görmesi
Photosensibilisierung / ışıduyarlılaştırma
Photostrom / ışıelektrik akım
Phototherapie / ışıotama
Phototransistor / ışıtransistör / fototransistör
Photovervielfacher / ışı çarpımcı
Photowiderstand / ışıdirenç / ışıiletken gözcük
Photozelle / ışıyıcı gözcük / fotosel
physikalische Farbmessung / fiziksel renkölçme
physikalische Photometrie / fiziksel ışıkölçme
physiologische Blendung / bozucu kamaşma
Planckscher Kurvenzug / kara cisimler yeri / Planck'ın geometrik yeri
Planckscher Strahler / Planck ışıyıcısı / kara cisim
Plancksches Gesetz / Planck yasası
Platzbeleuchtung / bölgelik aydınlatma
polarisierte Strahlung / kutuplanmış ışınım
Prefocus-Lampe / merkez telli lamba / ön odaklamalı lamba
Prefocus-Sockel / önodaklamalı dip
Pressglaslampe / optik düzenli lamba
Primärlichtquelle / birincil ışık kaynağı
Primärvalenzen / referans renk uyartıları
Profil-Scheinwerfer / profil projektörü
Projektionslampe / projeksiyon lambası
Protanomalie / birinci sapaklık
Protanopie / birinci görmezlik
psychologische Blendung / konforsuz kamaşma
punktartige Strahlungsquelle / noktasal kaynak
Punkthelle / noktasal parıltı
Punktstrahler / nokta ışıklığı / spot
Purkinje-Phänomen / Purkinje olayı
Purpurfarben / purpura uyartısı
Purpurgerade / purpuralar sınırı
Purpurlinie / purpuralar sınırı
pyroelektrischer Emfänger / piroelektrik alıcı

Q
Quantenausbeute / kuantasal verim
Quantenempfänger / kuantasal alıcı
Quecksilberdampf-Hochdrucklampe / yüksek basınçlı cıva buharlı lamba
Quecksilberdampf-Niederdrucklampe / alçak basınçlı cıva buharlı lamba

R
Radiolumineszenz / radyoışılışıma
Radiometer / ışınımölçer
Radiometrie / ışınımölçme
Raster / örtücü
Raumbestrahlung / küresel ışınımlanma
Raumbestrahlungsstärke / erkesel küresel aydınlık
Raum-Index / yer indisi / döşem indisi
räumliche Verteilung der Lichtstärke / ışık yeğinliği uzaysal dağılımı
Raumwirkungsgrad / yararlılık
rauschäquivalente Bestrahlungsstärke / gürültü eşdeğer erkesel aydınlık
rauschäquivalente Eingangsgrösse / gürültü eşdeğer uyartısı
rauschäquivalente Leistung / gürültü eşdeğer erke akısı
Rayleigh-Streuung / Rayleigh yayınması
Referenzlampe / referans lambası
Referenz-Vorschaltgerät / referans durultucusu
reflektierte Globalstrahlung / yansımış toplam güneş ışınımı
Reflektometer / yansımaölçer
Reflektometerwert / yansımaölçümsel değer
Reflektor / yansıtıcı
Reflektorlampe / yansıtıcı lamba
Reflexblendung / yansımayla kamaşma
Reflexionsfaktor / yansıtıcılık çarpanı
Reflexionsgrad / yansıtma çarpanı
Refraktor / kırıcı / ışık kırıcı
relative Empfindlichkeit / bağıl duyarlılık
relative Farbreizfunktion / bağıl renk uyartı fonksiyonu
relative optische Luftmasse / bağıl optik hava kütlesi
relative Sonnenscheindauer / bağıl güneşlenme süresi
relative spektrale Empfindlichkeit / bağıl tayfsal duyarlılık
relative spektrale Verteilung / bağıl tayfsal dağılım
Relfexion / yansıma
Resonanzlinie / rezonans çizgisi
Retina / retina / ağtabaka / ağ katman
Retroreflektor / geri yansıtıcı
Retroreflexion / geri yansıma
Rettungsleuchte für Grubenwehrmannschaften / kurtarıcı lambası
rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung / ışık yeğinliği dönel dağılımı
Rückstrahler / geri yansıtıcı
Rückstrahlung / geri yansıma
Rückstrahlwert / ışık yeğinliği katsayısı

S
Sättigung / bağıl doymuşluk
Sättigung / renksel doymuşluk
scheinbare Grösse / görünür büyüklük
Scheinwerfer / projektör
schlagwettergeschützte Grubenleuchte / grizu güvenli ışıklık
Schleierreflexionen / puslu yansımalar
Schraubsockel / vidalı dip
Schutzglas / koruma camı
schwarzer Körper / Planck ışıyıcısı / kara cisim
Schwarzglaslampe / kara ışık lambası / Wood ışığı lambası
Sehen / görme
Sehleistung / görsel performans
Sehschärfe / görme keskinliği
Sekundärlichtquelle / ikincil ışık kaynağı
Sekundärnormallampe / ikincil ölçün lamba
Selbstleuchte / birincil ışık kaynağı
selektiver Empfänger / seçer alıcı
selektiver Strahler / seçer ışıyıcı
Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze / güvenlik aydınlatması
Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege / boşaltma aydınlatması
sichtbare Strahlung / görünür ışınım
skotopisches Sehen / gece görmesi
Sockel / dip
Solarkonstante / güneş değişmezi
Sonnenbrand / güneş yanığı
Sonnenbräunung / bronzlaşma
Sonnenfaktor / güneş çarpanı
Sonnenlicht / güneş ışığı
Sonnenscheindauer / güneşlenme süresi
Sonnenschutzeinrichtung / güneş kıran
Sonnenstrahlung / güneş ışınımı
spektral / tayfsal / spektral
spektrale Absorptivität / tayfsal soğuruculuk
spektrale Dichte / spektrale Verteilung / tayfsal yoğunluk / tayfsal dağılım
spektrale Empfindlichkeit / tayfsal duyarlılık
spektrale Farbdichte / tayfsal renk yoğunluğu
spektrale optische Dicke / spektrale optische Tiefe / tayfsal optik kalınlık / tayfsal optik derinlik
spektrale Strahlungstemperatur / tektürsel ışıklılık sıcaklığı
spektrale Transmissivität / tayfsal geçiricilik
spektraler Absorptionsindex / tayfsal soğurma indisi
spektraler Absorptionskoeffizient / tayfsal çizgil soğurma katsayısı
spektraler Farbanteil / uyartı arılığı
spektraler Farbreiz / tektürsel uyartı / tayfsal uyartı
spektraler Hellempfindlichkeitsgrad / tayfsal bağıl ışık etkinliği
spektraler Leuchtdichteanteil / renkölçümsel arılık
spektraler Massenschwächungskoeffizient / tayfsal kütlesel zayıflama katsayısı
spektraler natürlicher Absorptionskoeffizient / neperien tayfsal soğurma katsayısı
spektraler Reinabsorptionsgrad / tayfsal iç soğurma çarpanı
spektraler Reintransmissionsgrad / tayfsal iç geçirme çarpanı
spektraler Schwächungskoeffizient / tayfsal çizgil zayıflama katsayısı
spektraler Streukoeffizient / tayfsal çizgil yayınma katsayısı
spektrales dekadisches Absorptionsmass / tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu / tayfsal soğuruculuk
spektrales natürliches Absorptionsmass / neperien tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
Spektralfarbenzug / tayfsal yer / tayfsal geometrik yer
Spektrallampe / tayf lambası
Spektrallinie / tayf çizgisi
Spektralphotometer / tayfsal ışıkölçer
Spektralradiometer / tayfsal ışınımölçer
Spektralwertanteile / tayfsal üçtürsel koordinatlar
Spektralwertfunktionen / renkölçümsel fonksiyonlar
Spektrum / tayf / spektrum
spezieller Studio-Scheinwerfer / özel stüdyo projektörü
spezifische Ausstrahlung / erkesel uyarıcılık
spezifische Lichtausstrahlung / ışıksal uyarıcılık
spezifische Photonenausstrahlung / fotonsal uyarıcılık
spezifischer Beleuchtungswirkungsgrad / kısıtlı kullanma çarpanı
spezifischer Raumwirkungsgrad / kısıtlı yararlılık
spezifischer Rückstrahlwert / geri yansıma katsayısı
Spiegel-Scheinwerfer / aynalı projektör / yansıtıcılı projektör
Stäbchen / sopacıklar
Starter / başlatıcı / starter
Startvorrichtung / başlatma düzeni
Stefan-Boltzmannsches Gesetz / Stefan-Boltzmann yasası
Stehleuchte / ayaklı ışıklık
Steradiant / steradyan
Stift / iğne
Stiftsockel / iğneli dip
stimulierte Emission / dürtülü yayım
Strahldichte / erkesel ışıklılık / ışınımlılık
Strahldichte / ışınımlılık
Strahldichtefaktor / erkesel ışıklılık çarpanı
Strahldichtekoeffizient / erkesel ışıklılık katsayısı
Strahler / projektör
Strahlstärke / erkesel yeğinlik
Strahlung / ışıma
Strahlung / ışınım
Strahlungsausbeute / erkesel verim
Strahlungsenergie / ışıyan erke
Strahlungsfluss / erkesel akı / ışıyan güç
Strahlungsleistung / erkesel akı / ışıyan güç
Strahlungsthermoelement / ısı çifti / ısıelektrik çift
Strahlungsthermosäule / ısıpil / ısıelektrik pil
Streckenleuchte / galeri ışıklığı
Streuindikatrix / yayınma göstericisi
Streuung / yayınma
Streuvermögen / yayınma çarpanı
stroboskopischer Effekt / stroboskopi etkisi
Studio-Scheinwerfer / stüdyo yayıcı projektörü
Stufenlinsen-Scheinwerfer / Fresnel mercekli projektör
Suchscheinwerfer / ışıldak / arama ışıklığı
symmetrische Leuchte / bakışımlı ışıklık
symmetrische Lichtstärkeverteilung / ışık yeğinliği bakışımlı dağılımı
Synchrotron-Strahlung / senkrotron ışınım
Szintillator / skentilatör

T
Tageslicht / günışığı
Tageslichtart / günışığı ışıklayıcısı
Tageslichtergänzungsbeleuchtung / sürekli tümler yapay aydınlatma
Tageslichtkurvenzug / günışıkları geometrik yeri
Tageslichtlampe / günışığı lambası
Tageslichtöffnung / günışığı açıklığı
Tageslichtquotient / günışığı çarpanı
Tagessehen / gündüz görmesi
Talbotsches Gesetz / Talbot yasası
Taschenleuchte / cep ışıklığı
Temperaturstrahler / ısısal ışıyıcı
Temperaturstrahlung / ısısal ışınım
thermischer Strahlungsempfänger / ısısal ışınım alıcısı
Thermolumineszenz / ısısal ışılışıma
Tischleuchte / masa ışıklığı / masa lambası
tragbare Grubenleuchte / taşınır maden ocağı ışıklığı
Transmission / geçme
Transmissionsgrad / geçirme çarpanı
Tribolumineszenz / mekaniksel ışılışıma
Trichromasie / üçrenkçillik
trichromatisches System / üçtürsel dizge
Tritanomalie / üçüncü sapaklık
Tritanopie / üçüncü görmezlik
Troland / troland
Trübglaskolben / opal ampul
Trübungsfaktor / toplam bulanıklık çarpanı

U
UCS-Farbtafel / tekdüze türsellik diyagramı
Ulbrichtsche Kugel / Ulbircht küresi
Ultraviolet-Lampe / morötesi lambası
ultraviolette Strahlung / morötesi ışınım
Umfeld / çevre alanı
unbezogene Farbe / ayrı algılanmış renk
unbunte Farbe / türsüz algılanmış renk
unbunter Farbreiz / türsüz renk uyartısı
unterer Betriebswirkungsgrad / standart alt geriverim
unterer halbräumlicher Lichtstrom / alt yarı küresel akı
unterer halbräumlicher Lichtstromanteil / alt yarı küresel akı oranı
unterer kumulierter Zonenlichtstromanteil / alt toplanık akı orantısı
Unterschiedsempfindlichkeit / karşıtlık duyarlılığı / ayrımsal duyarlılık
Unterschiedsschwelle für Leuchtdichten / ışıklılık ayrımsal eşiği
Urfarbe / ana renk türü / temel renk türü
Übergangssehen / akşam görmesi

V
Vakuumlampe / boşluklu akkor lamba
Verbauung / engel
Verbund-Lampe / karışık ışıklı lamba
Vergleichslampe / dara lambası
Verminderungsfaktor / değer düşme çarpanı
Verschmelzungsfrequenz / erime frekansı
verspiegelter Kolben / yansıtıcı ampul
Verstärkungsfaktor / güçlendirme çarpanı
Verstärkungszahl / güçlendirme çarpanı
verstellbare Leuchte / ayarlanabilir ışıklık
Verteilungstemperatur / dağılış sıcaklığı
visuelle Farbmessung / görsel renkölçme
visuelle Photometrie / görsel ışıkölçme
visueller Nutzeffekt / bağıl ışıksal verim
vollkommen gestreute Reflexion / izotrop yayınık yansıma
vollkommen gestreute Transmission / izotrop yayınık geçme
vollkommen matte Fläche / Lambert yüzeyi / tam mat yüzey
vollkommen mattweisses Medium bei Reflexion / yansıma ile tam yayındırıcı
vollkommen mattweisses Medium bei Transmission / geçme ile tam yayındırıcı
Vorhangbeleuchtung / ışıklı perdelik
Vorschaltgerät / durultucu / balast
Vorschaltgerät-Lichtstromfaktor / durultucu ışık akısı çarpanı
vorwiegend direkte Beleuchtung / yarı dolaysız aydınlatma
vorwiegend indirekte Beleuchtung / yarı dolaylı aydınlatma
Voutenbeleuchtung / korniş aydınlatması

W
wahrgenommenes Licht / algılanmış ışık
Wahrnehmung / algı
Wahrnehmungsgeschwindigkeit / algı hızı
Wahrnehmungsschwelle / ışıklılık eşiği
Wandabstand / duvar uzaklığı
Wandbeleuchtung / ışıklı korniş
Warmstartlampe / ön ısıtmalı lamba
Weitwinkel-Leuchte / geniş açılı ışıklık
Wellenlänge / dalga boyu
Wellenzahl / dalga sayısı
Wendel / tek kıvrımlı tel
Wiensches Strahlungsgesetz / Wien'in ışınım yasası / Wien yasası
wirksame Dosis / etkin doz
Wolframband-Lampe / tungsten şeritli lamba
Wolframdrahtlampe / tungsten telli lamba

Z
Zapfen / koniler
Zeitkonstante / süre değişmezi
Zonenlichtstrom / kuşaksal akı
Zugleuchte / değişken askılı ışıklık
Zugschlussleuchte / katar ardı ışıklık
Zündelektrode / başlatma elektrotu
Zündgerät / ateşleyici
Zündspannung / başlama gerilimi
Zündstrich / başlatma şeridi
Zündzeit / başlama süresi
Zwischenton / ara renk türü / ikili renk türü
zylindrische Belichtung / silindirsel ışıklanma
zylindrische Bestrahlung / silindirsel ışınımlanma
zylindrische Bestrahlungsstärke / erkesel silindirsel aydınlık
zylindrische Photonenbestrahlung / silindirsel fotonlanma

 
0

Eflatun, eline sağlık. Bu linki hemen kendisi de fizikçi olan damadıma gönderiyorum.

Selam ve sevgilerle,
Pico

 
0

Platona selam ve teşekkürler

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

(tu)
Eflatun'a teşekkürler. Eline sağlık!

 
0

Pico schrieb:


> Eflatun, eline sağlık. Bu linki hemen kendisi de
> fizikçi olan damadıma gönderiyorum.
>
> Selam ve sevgilerle,
> Pico

Pico,
Kızlar, damatlar.... Maşallah! Maşallah!

Kızları baş göz etmişsin, gözün arkada kalmayacak, hayırlı olsun! :)

 
0

Nora :)-D

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.