Almanca Türkçe Sözlük Forum

Eisenbahnbegriffe DE-TR  


0

Abfahrt: hareket
Abfanggraben: şarampol
Abgrund: sarp kayalık
Abhebewelle: yükselme dalgası
Ablaufbetrieb: katar tertibi
Ablaufzone: katar tertip sahası
abrasiver Verschleiß: abrazif aşınma
Abriebtiefe: aşınma derinliği
Abstellgleis: barınma hattı
Abtaststift: izleyici
Abteil: kompartıman
ABW: kurb dışı makas
adhäsiver Verschleiß: adezif aşınma
Adsorptionswasser: adsorpsiyon suyu
Alaun: alüm
Aliminium-Gussecke: alüminyum döküm köşe parçası
Aluminiumatom: alüminyum atomu
Aluminiumgewinnung: alüminyum kazanımı
Aluminium-Halbzeug: alüminyum yarı mamulü
Andruckrolle: baskılı rulo
Ankunft: varış
Anlagekataster: tesis kadastrosu
Anpressrolle: gerdirme tamburu
Anpreßrolle: baskı makarası
Anschlußgleis: demiryolunda ana hattan ayrılan şube hattı; sayding
Antrieb: tahrik
Antriebssystem: tahrik sistemi
Antriebswagen: tahrik vagonu
Aquatische Toxizität: su zehirliliği
äquivalente Konizität: eşdeğer koniklik
Arbeitsausführung: bir işe verilen emeğin niteliği
Arbeitszug: bakım treni
Asphalttragschicht : taşıyıcı asfalt katmanı
Asynchronmotor: endüksiyon motoru; almaşık akım motoru
Auflagereisen: mesnet demiri
Auflieger: yarı treyler
Auflösung: çözülme
Aufmaßblatt: ölçü föyü
Aufsattler: yalnız arka tekerlekleri olan römork
aufschäumbar: köpürtülebilen
Aufschrift: adres
Auftragsvolumen: sipariş hacmi
Ausbauchung: bel verme
Ausfall: aksama
Ausführung: gerçekleştirme; uygulama
Ausgangstemperatur: başlangıç sıcaklığı
ausgleichende Überhöhung: dengeleyici dever
Ausgleichsschiene: eşitleme rayı
Aushubbalken: kazı kirişi
Aushubkette: kazıma zinciri
Ausrichtbock: aliğman bloğu
Ausrundungsbogen: düşey kurb eğrisi
Ausrundungsende: düşey kurb sonu
Ausrüstung: donatı; teçhizat
Außenbogenweiche: kurb dışındaki makas
Ausweichgleis: barınma yolu
Backenschiene: yaslanma rayı
Backenschienenverspannung: yaslanma rayı tespit sistemi
Bahnanschluß: talî hat, yan hat
Bahnhofsgleis: istasyon hattı
Bahnkörper: yol yatağı
Bahnkrone: travers yüksekliği
Bahnsteig: peron
Bahnstrecke: demiryolu hattı
Bahnübergangsbefestigung: hemzemin geçit sistemi
Bahnübergangsbelag: hemzemin geçit kaplaması
Bauablaufplan: inşaat iş programı
Bauwerkslinie: yapı çizgisi
Bauxit: boksit
befahren: üzerinden geçmek
Befehl: direktif
befestigen: bağlamak
Befestigung: bağlama
Begrenzungsbalken: set
Behälterwagen: konteyner vagonu
Behandlung: ele alma
Beischiene: yan ray
Belastung: yük
Beschleunigung in Vertikalrichtung: dikey ivme
Bestätigung: doğrulama
bestimmungsgemäß: amacına uygun
Betonschwelle: beton travers
Betontragschicht: taşıyıcı beton katmanı
Betonweichenschwelle: beton makas traversi
Bettungsdicke: balast kalınlığı
Bettungsflanke: banket
Bettungskörper: balast
Bettungsmodul: zemin yatak katsayısı
Bettungsreinigung: balast temizleme
Bettungsreinigungsmaschine: balast temizleme makinesi
Bettungsschulter: temiz balast
Bezugsstrang: referans ray
Bfgl: istasyon yolu
Blech: metal levha, sac
Bodenpunkt: zemin noktası
Bogen: yay
Bogenbrücke: kemerli köprü
Bogenfahrt: dönüş
Bogenherzstück: kurb makası
Bogenkreuzung: münhani kruvazman
Bogenkreuzungsweiche: münhani İngiliz makası
Bogenteilabschnitt: kurb kesimi
Bogenweiche : kurpta makas
Böschung: eğim
Breitfuge: geniş derz
Bremsbacke: fren çarığı
Bremsverzögerung: negatif ivme
Brückenbalken: köprü traversi
Brückenbau: köprü yapımı
Brustholz: ayak
Bulldozer: dozer
Bundschwellenschraube: flanşlı bulon tirfon
Bürste: fırça
Damm: dolma
Desinfektionsmittel: antiseptik
Detailschrieb: ayrıntılı grafik
DGS: dinamik yol stabilizasyonu
DKW: tam İngiliz makası
doppelte Kreuzungsweiche: birleşik İngiliz makası
Drainagestollen: drenaj kanalı
Drehgestell: boji
Drehscheibe: döner levha
Drehzahl: devir sayısı; hız
Durcharbeiten: buraj ve kaplama yapmak
durcharbeiten:, buraj ve kaplama
durchgehende Bremse: sürekli fren sistemi
Durchschubwiderstand: sürünme direnci
dynamische Gleisstabilisierung: dinamik hat stabilizasyonu
dynamischer Gleisstabilisator dinamik hat stabilizatörü
EHgb: mafsallı tip hareketli
Eilzug: ekspres tren
einfache Kreuzungsweiche: basit İngiliz makası
einfache Weiche: basit makas
einfaches Herzstück mit federnd beweglicher Herzstückspitze: esnek tip hareketli basit parça göbek
einfaches Herzstück mit gelenkig beweglicher Herzstückspitze: mafsallı tip hareketli basit parça göbek
eingelassene Zunge: gömülü dil
eingleisige Strecke: tek yollu güzergâh
Einpunktberührung: tek nokta teması
Einschnitt: yüksek zemin içinden kara veya demiryolunun geçmesi için kazılan hat
Einschotterung: balastlama
Einsenkung: gömülme
Einzelradantrieb: tek tekerlek tahriki
Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung: Demiryolları Yapım ve İşletme Yönetmeliği
Eisenbahn: demiryolu
Eisenbahnkreuzung: hemzemin geçit
Eisenbahnnebengleis: manevra hattı
Eisenbahnwagen: raybüs
EKW: yarım İngiliz makası
elektrisches Pendel: elektrik sarkacı
Eloxalqualität: eloksal kalitesi
Engstellendokumentation: daralma dokümantasyonu
Entwurfsgeschwindigkeit: tasarım hızı
Epichlorhydrin: epiklorhidrin
Epichlorhydrinharze: epiklorhidrin reçineleri
Epoche: devir
epoxidhaltig: epoksi içerikli
Epoxidharz: epoksi reçine
Erdauffüllungsbauwerk: toprak hafriyatı; toprak set
Erdbauwerk: toprak tabyası; toprak yapısı
Erdfüllungsbauwerk: hafriyat
Erdplanum: altzemin; alt tabaka; alt temel; taban; yol tabanı
Ersatzschiene: yedek ray
Ersatzträgheitsmoment: yedek atalet momenti
EW: yarım makas
Fahrbahnhöhe: yol kotu
Fahrbahnplatte: yol plâkası
Fahrdraht: havai kablo sistemi
Fahrfläche: yuvarlanma yüzeyi
Fahrflächenunebenheit: yuvarlanma yüzeyi bozukluğu
Fahrkante: ray yanağı
fahrkinematischoptimiert: makas geometrisi optimizasyonu
Fahrleitung: havaî hat
Fahrleitungsmast: havaî hat direği
Fahrspiegel: yuvarlanma şeridi
Fahrtechnik: sürüş tekniği
Fahrtunnel: ulaşım tüneli
Fahrzeuggewicht: taşıt ağırlığı
Faltenbalg: körük
Fangvorrichtung: koruyucu ray
Fb: demiryolu
federnd beweglich : esnek tip hareketli
Federschienenzunge: yaylı makas dili
Federziffer: yay oranı
Federzunge: esnek dil
Felshang: dik ve derin uçurum
Fernbahn: uzun mesafeli demiryolu
ferngestellte Weiche: uzaktan kumandalı makas
feste Fahrbahn: balastsız üstyapı
festes Doppelherzstück: sabit çift göbek
Festpunktfeld: datum ağı
FF: balastsız üstyapı
Ffu: yuvarlanma yüzeyi düzgünsüzlüğü
Flügelschiene: tavşan ayağı
Fluorkautschuk: flor kauçuk
Flüssigharz: sıvı reçine
freie Strecke: açık hat
Freispiegelkanal: açık kanal
Frostschutzschicht: antifriz katmanı
Führerstand: lokomotif platformu
Führungsdruck: yönlendirme basıncı
Führungskraft: yönlendirme kuvveti
Führungsschiene: kontray
Fußbreite: taban genişliği
Fußhöhe taban yüksekliği
Fußkante: paten kanadı
Gattungszeichen: sınıflandırma damgası
gebogenes Herzstück: kurb göbeği
Gefälle: eğim
Gefällstrecke: meyilli hat
Gefriersäule: buz sütunu
Gegenbogen: ters kurb
Gegenrichtungsgleis: kilometrenin artış istikametine ters yönlü yol
gegenseitige Höhenlage: enine nivelman
Gehäuse: kabin
gelenkig: beweglich
Gelenkplatte: mafsallı plâka
Gelenkspitze: mafsal ucu
Gelenkzunge: mafsallı dil
Gepäck: bagaj
Gerinne: kanal
Geschwindigkeitseinbruch: hız kaybı
Gestell: raf
Gewölbebrücke: kemer köprü
Gitter: parmaklık
Gitterträger: kafes kiriş
Glätteinrichtung: düzleyici
Gleis: yol
Gleisabstand: çift hatlı yollarda yol eksenleri arasındaki mesafe, yol eksenleri arasındaki mesafe
Gleisachse: hat ekseni
Gleisanlage: demiryolunun tamamlanmış ray hattı
Gleisbegehung: yol denetimi
Gleisdruckkraft: hat basınç kuvveti
gleisfrei: yoldan bağımsız
Gleishublader: ray kaldırıcı
Gleisjoch: yol plâğı, slab
Gleisjochtransportwagen: yol plâğı (slab) nakliye vagonu
Gleisjochtransportwagen mit Rolleneinrichtung: roll konveyörlü slab taşıma vagonu
Gleisjochverlegekran: slab döşeme vinci
Gleiskraftwagen: drezin
Gleislage: hat konumu
Gleislängsverbau: boylamasına yol iksası
Gleismeßfahrzeug: yol ölçme aracı
Gleismesspunkt: yol ölçüm noktası
Gleismeßtriebzug: ray ölçme çoklu ünitesi
Gleisneigung: hat eğimi
Gleisrost: demiryolu konstrüksiyonu
Gleisschere: doğrusal dever rampası
Gleisstopfmaschine: yol buraj makinesi
Gleisteleskopmeßlatte: teleskop tipi yol ölçü çubuğu
Gleisverbindung: yol geçişi
Gleisverdrückung: hat kayması
Gleisvermarkung: yol işaretleme
Gleisvermarkungsplan: yol işaretleme plânı
Gleisvermessung: yol ölçümü
Gleisverwerfung: yol burkulması
Gleisverwindung: yol burulması
Gleisverziehung: yol eğrisi
Gleiswaage: baskül
gleitender Mittelwert: hareketli ortalama
Gleitstuhl : kayma plâkası
Gliederzug: daimî bağlantılı katar
GMTZ: ray ölçme otomotrisi
Grabenräumeinheit: hendek temizleme ünitesi
Grundplatte: taban plâkası
Güterwagen: yük vagonu
Güterzug : marşandiz
GVK: yol plâğı döşeme vinci
Haarriss: kılcal çatlak
Haftmagnet: mıknatıslı torna aynası
Halbedelstein: yarı kıymetli taş
Haltestelle: durak
Hangabtrieb: eğim direnci
Hangwasser: şev suyu
Häufungspunkt: limit noktası
Hauptbahn: carî hat
Hauptbahnhof: gar, merkez istasyonu
Hauptgleis: ana hat
Headcheck: kılcal çatlak
Hebebock: kriko
Hebehaken: kaldırma kancası
Heberolle: kaldırma silindiri
Heberollenzange: kaldırma silindirli kıskaç
Hebewert: yükselti değeri
Hebungsreserve: yükselti rezervi
Hektometrierung: hektometraj
Hemmschuh: fren pabucu, takoz
Hemmschuhauswurfvorrichtung: takoz fırlatma tertibatı
Hertzsche Kontaktfläche: Hertz temas yüzeyi
Herzstück: göbek
Herzstück mit beweglicher Gelenkspitze: mafsal tipi hareketli parça göbek
Herzstückrille: göbek oluğu
Herzstückrillenweite: göbek oluğu genişliği
Herzstückspitze: parça göbek
Hilfsfahrbahn: yardımcı yol
Hochdruckspülgerät: yüksek basınçlı yıkama cihazı
Hochgeschwindigkeitsverkehr: yüksek hızlı ulaşım
Hochspannungsseil: yüksek gerilim kablosu
Höchstgeschwindigkeit: azami hız
Höhenanzeiger: yükseklik göstergesi
Höhenplan: boykesit
Höhenrichtlaser: nivo lazeri
Höhensystem: düşey kontrol sistemi
Hohllage: boşluk
Holzschwelle: ahşap travers
Holzweichenschwelle: ahşap makas traversi
Horizontalbelastung: yatay yük
hydraulisch gebundene Tragschicht: hidrolik bağlayıcılı taşıyıcı katman
Innenstrang: iç raylar
innere Backenschienenverspannung: iç yaslanma rayı tespit sistemi
Isolierstoß: izole ray contası
Isolierwinkel: izolasyon köşebendi
Iw: izolasyon açısı
Kabel: kablo
Kabelkanal: kablo kanalı
kaltverfestigt: soğuk işlenerek sertleştirilmiş
Kemler-Zahl: Kemler sayısı
Kilometerlinie : kilometre çizgisi
Kilometrierung: kilometraj
Kippleiste: yana yan yatmalı tezgâh
Klammerverschluß: anklaşman kilidi
Klammerverschluss: makas dili anklaşman el kilidi
Klappe: ağız
Kleineisen: tespit malzemeleri
Kleineisensammelanlage: tespit malzemesi toplama sistemi
Klotoide: klotoid
Klotoidenausschnitt: klotoid parçası
Klotoideweiche: klotoid makas
Kommunikationssystem: iletişim sistemi
Koordinatenrahmen: koordinat ağı
Kopfbreite: mantar genişliği
kopfgehärtet: mantarı sertleştirilmiş
Kopfhöhe: mantar yüksekliği
Kopfkantenmaße: mantar kenar ölçüleri
Kopfriß: uç çatlağı
Korbbogen: basık kemer
Kornneubildung: yeni tane oluşumu
Korrosionsverschleiß: korozif aşınma
Kreuzprofilanker: ıstavroz profilli demir
Kreuzung: kruvazman
Kreuzungsmitte: kruvazman merkezi
Krümmungsband: eğrilik grafiği
Krümmungsbild: eğrilik grafiği
Krümmungswechsel: eğrilik değişimi
Kühlwagen: frigorifik vagon
Kulisse: kulis
Kunststoffschraubdübel: plâstik dübel
Kurve: kurb, eğri
Kurvendetektionseinrichtung: kurb algılama sistemi
kurze Welle: kısa ondülasyon
KW: İngiliz makası
Ladestraße: yükleme istasyonu
Lagebild: konum şeması
Lagefestpunkt: yatay kontrol ağı noktası
Lageskizze: şematik harita
Langsamfahrstelle: hız sınırlama bölgesi
Langsehne: boyuna kiriş
Längshöhe: boylamasına seviye
Längshöhenfehler: boylamasına seviye hatası
Längsverschiebewiderstand: boyuna kayma direnci
Lasche: bağlama laması
Laschenloch: cıvata deliği
lasergesteuert: lazer güdümlü
Lastausbreitung: yük dağılımı
Lastbild: yük diyagramı
laterale Beschleunigung: enine ivme
Laufgeschwindigkeit: hareket hızı
Laufsicherheit: çalışma güvenliği
Laufweg: rota
Legierungszusammensetzung: alaşım bileşimi
Lehmlinse: balçık topağı
Leihweiche: geçici makas
Leistenplatte: şerit plâka
Leistungsnetz : karma ağ
Leitgeschwindigkeit: referans hız
Leitschiene: kılavuz yol demiri
Leitweite : kontray ekartmanı
LFP: yatay nirengi ağı noktası
Lichtbogenhandschweißen: manuel ark kaynağı
Lichtraumprofil: gabari
Linienverbesserung: hat iyileştirme
Linienzugbeeinflussung: sürekli tren koruma sistemi
Litze: kablo
Lkw-Kofferaufbau: kapalı kamyon kasası
Lokomotive: lokomotif
Lösungsmittelnaphtha: solvent nafta
löten: lehimlemek
lückenlose Schiene: uzun kaynaklı yol
lückenloses Gleis: uzun kaynaklı ray
Magerbeton: düşük dozlu beton
Maßstab: ölçek
Mastgasse: direk yolu
Mehrkanalschreiber: çok kanallı kayıt cihazı
Mehrscheibenkupplung: çok diskli kavrama
Mehrzweckmaschine: çok amaçlı makine
Meßabtaster: tarayıcı
Meßbasis: ana çizgi
Messbasis: ana hat
Messing: pirinç
Messpunktabstand: ölçme noktası mesafesi
Messschrieb: ölçüm grafiği
Meßstreifenkopf: şerit grafiği başlık sayfası
Messstreifenkopf: şerit grafiği başlığı
Messtriebwagen: ölçme otomotrisi
Mindestüberhöhung: asgarî dever
Mißerfolg: kırılma
Mittelkern: merkezî nüve
Mittelschleife: orta kıvrım
Modell: model
molekular: moleküler
Monoblockherzstück: tek blok göbek
Motorplattformwagen: motorlu platform vagon
Nachschauschacht: gözlem kuyusu
Nadellager: iğneli rulman
Nebenbahn: talî hat
Nebengleis: kör hat
Nebenstrecke: iltisak hattı
Neigetechnik: tilting teknolojisi
Neubahnstrecke: yeni demiryolu hattı, yeni güzergâh
niveaugleich: hemzemin
Nivellierlatte: jalon
Normalspur: normal ray açıklığı
Notlasche: acil bağlama levhası
Notlaschenverbindung: acil cebire bağlantısı
Oberbaumesswagen: üstyapı ölçme vagonu
Oberbaumeßwageneinheit: üstyapı ölçme ünitesi
Oberbaustahl: üstyapı çeliği
Oberbaustofftransportwagen: üstyapı malzemesi nakliye vagonu
Oberleitung: katener
Ökotoxisch: ekozehirlilik
Parabelweiche: parabol makas
Pfeilhöhenabsetzgerät: fleş ölçme aleti
Pfeilhöhenband: fleş bandı
Pfeilhöhenmesslatte: fleş ölçme çubuğu
Plane: tente
Planum: platform
Planumaushubkette: platform kazıyıcı zincir
Planumsneigung: platform eğimi
Planumsschutzschicht: platform koruyucu katman
Planumsverbesserungsmaschine: platform düzeltme makinesi
Porenwinkelwasser: boşluk suyu
Probefahrt: deneme seferi
punktförmige Zugbeeinflussung: noktasal tren koruma sistemi
Querbohle: enine tahta
Querhorizontalkraft: enine yatay kuvvet
Querkraftsockel: yanal kuvvet kaidesi
Querlage: enlemesine konum
Querlagestabilität: enlemesine konum kararlılığı
Querverschiebewiderstand: yanal kayma direnci
Rädersatz: tekerlek takımı
Radlenker: kontray
Radlenkerleitflächenabstand: kontray dış yanakları arasındaki mesafe
Radlenkerrillenweite: oluk genişliği
Radsatzlast: tekerlek takımı yükü
Radübergabe: tekerlek geçişi
Radübergabestelle: tekerlek geçiş noktası
Rahmensteifigkeit: şasi rijitliği
Rand: kenar
Randweg: yol kenarı
Rangieranlage: manevra istasyonu
rangieren: hat değiştirme
Rangiergleis: yan hat, rampa hattı, manevra hattı
Rasengleis: çimli yol
Raupenfahrwerk: palet sistemi
Raupenwagen: paletli araba
Regelbetrieb: normal işletme
Regelgleis: güzergâh hattı
Regelschiene: standart ray
Regelspur: standart ray açıklığı
regelspurig: standart ray açıklığına sahip
Regelüberhöhung: standart dever
Regionalnetz: bölgesel ağ
Relais: röle
Rettungsschacht: çıkış şaftı
Rettungsstollen: çıkış galerisi
Rggl: manevra yolu
Richtmaschine: doğrultma makinesi
Richtscheit: mastar
Richtungsgleis: yönlü yol
Richtungskennziffer: yön kodu
Richtungslaser: yön lazeri
Richtzeichnung: referans çizim
Riffelmeßgerät: ondülasyon ölçme aleti
Rillenschiene: oluklu ray
Rillenweite: bir kruvazmanda tekerleğe klavuzluk eden kontraylar arası oluk
Rippengleitstuhlplatte: nervürlü kayma plâkası
Rippenplatte: nervürlü selet
Rippenplatte mit Gleitstuhl: kayma plâkalı nervürlü selet
Rippenunterlagsplatte: nervürlü selet
Röhrenlibelle: silindirik düzeç
Rolleneinrichtung: roll konveyörü
Rotationslaser: döner lazer nivo
Rücklicht: arka lambası
Sattelanhänger: yarı römork
Sattelzug: çekici-römork katarı
Säurebinder: asit bağlayıcı
Schallmesszug: ses ölçme treni
Schalthebel: vites kolu
Schaltsignal: anahtarlama sinyali
Scherengelenk: makas mafsal
Schichtverschleiß: tabaka aşınması, katman aşınması
Schiebebühne: yatay düztorna
Schiebedach: otomobildeki açılır kapanır tavan
Schieberstange: sürgü kolu
Schiebetür: sürme kapı
Schienenauflager: selet
Schienenauszug: genleşme tertibatı
Schienenbefestigung: ray tespiti
Schienenbruch: ray kırılması
Schienenbus: ray otobüsü
Schienenform: ray biçimi
Schienenfuß: ray tabanı
Schienengüterverkehr: raylı yük taşımacılığı
Schienenherzstück: ray göbeği
Schienenhöhe: ray yüksekliği
Schienenkopf: ray mantarı
Schienenkopflängsprofil: ray mantarı boyuna profili
Schienenkopfquerprofil: ray mantarı enine profili
Schienenneigung: ray eğimi
Schienenoberflächenmessgerät: ray yüzeyi ölçme aleti
Schienenoberkante: ray üst kenarı
Schienenpersonenfernverkehr: uzun mesafe raylı yolcu taşımacılığı
Schienenpersonennahverkehr: kısa mesafe raylı yolcu taşımacılığı
Schienenschleifmaschine: ray taşlama makinesi
Schienenschleifzug: ray taşlama treni
Schienenspannungsmesser: ray gerilimi ölçme cihazı
Schienensteg : ray gövdesi
Schienenstoß: demiryolu derzi, ray derzi
Schienenstrang: demiryolu hattı
Schienentemperatur: ray sıcaklığı
Schienenüberflächenmesstriebwagen: ray yüzeyi ölçme otomotrisleri
Schienenumsetzmaschine: ray kaldırma makinesi
Schienenverbinder: ray bağlantı elemanı
Schienenverbindung: ray bağlantısı
Schienenverspannung: ray gerdirme
Schienenwandern: şöminman
Schienenwanderschutzmittel: anti-şöminman takozu
Schienenwechselroller: ray değiştirme arabası
Schienenzange: ray kıskacı
Schild: işaret
Schlacke: cüruf
Schlafwagen: yataklı vagon
Schlagwirkung: çarpma etkisi
Schlammfang : balçık toplayıcı
Schleusen: su arkı
Schlitzstab: oluklu tüp
Schlot: baca
Schlupfwelle: kayma ondülasyonu
Schlußlicht: stop lambası
Schmalfuge: dar derz
Schmalspur: dar hat
Schneepflug: kar temizleme makinası
Schnellfahrstrecke: hızlı tren hattı
Schnellumbaumaschine: hızlı yol yenileme makinesi
SchO: balastlı üstyapı
Schotter abwerfen: balast dökme
Schotteraushubkette: balast kazıyıcı zincir
Schotterbahn: balast yatağı
Schotterbeanspruchung: balast yükü
Schotterbettung: balast altı yatağı
Schotterbettunterlage: balast yatak desteği
Schotterbrechanlage: konkasör
Schottergleis: balastlı hat
Schotteroberbau: balast üstyapısı, balastlı üstyapı
Schotterpflug: balast serme makinesi
Schotterplaniergerät: balast serme aracı
Schotterrechen: balast tırmığı
Schraube: pervane
Schürfgrube: deneme kuyusu
Schutzhaltesignal: koruma sinyali
Schutzschiene: emniyet rayı
Schwebebahn: asma hat
Schwebebahnen: havai hat
Schweißstoß: kaynak yeri
Schwelle: travers
Schwellenabstand: travers arası mesafe
Schwellenfach: travers açıklığı
Schwellenfeld : traversler arasındaki mesafe
Schwellenkopf: travers ucu
Schwellennagel: travers çivisi, yoldemiri çivisi
Schwellenschraube: tirfon
Schwellensockel: travers kaidesi
Schwellenunterkante: travers alt kenarı
Schwellenverbindungsplatte: travers bağlantı plâkası
Schwellenwechselmaschine: travers değiştirme makinesi
Schwerwagen: ağır vagon
Schwerwagenverkehr: ağır vagon ulaşımı
Schwindriss: rötre çatlağı
Sehnenmessung: kiriş ölçümü
Sehnenpunkt: kiriş noktası
Seitengleis: talî hat
Seitenmatte: yan hasır
Selbstentladewagen: kendiliğinden boşaltmalı vagon
Setzungsmulde: tasman çukuru, oturma çukuru
Sicherheitsraum: güvenlik mesafesi
Sicherungskappe: koruma kapağı
Sickenriss: yanak çatlağı
Signalschalteinrichtung : sinyal anahtarlama birimi
Signaltechnik: sinyalizasyon sistemi
silberartig: gümüş benzeri
Sinuslauf : sinüs hareketi
Sofortentschalverfahren: kalıptan hemen çıkarma yöntemi
Sohlenenbefestigung: taban bağlantısı
Sonderzug: özel tren
Spannbetonschwelle: öngerilimli beton traversi
Spannfeder: yarım ve tam otomatik silahların ana tepme yayı
Spannklemme: gergi kıskacı
Spannmaß: aralık mesafesi
Spannnagel: ray çivisi
Spannstahl: öngerilmeli çelik
Spannsystem: gergi sistemi
Spätentschalsystem: kalıptan geç çıkarma sistemi
Speisewagen: yemekli vagon
Sperrholz: kontrplak
Spießgang: yanlamasına hareket
Sprungkosten: yarı değişken giderler
Spurerweiterung: ekartman genişlemesi
Spurhaltefähigkeit: yol tutma kapasitesi
Spurhaltevermögen: yol tutma kabiliyeti
Spurverengung: ekartman daralması
Spurweite: ekartman
Ss: bulon tirfon
Ssb: tespit elemanı
Ssp: dar hatlı demiryolu
Stahlbetonplatte: betonarme plâk
Stahltrogschwelle: boşluklu çelik travers
Stahl-Wfp: çelik açı kılavuz plâkası
Stamm: gövde
Stammgleis: ana hat
Standsehne: dikme kiriş
Stechzylinder: örnek alma tüpü
Steckdose: priz
Stecker: fiş
Stegdicke: gövde kalınlığı
Stehbolzen: setuskur
Steilweiche: dik makas
Steinkohle: taş kömürü
Stellentfernung: kumanda mesafesi
Stellwerk: kontrol kulesi
Stopfaggregat: buraj birimi
Stopfmaschine: buraj makinesi
Stopfpickelplatte: buraj kazması
Stopfverfahren: dolgu yöntemi
Stoßlücke: genleşme boşluğu
Stoßlückengleis: contalı demiryolu
Stp: mesnet noktası
Strang: hüzme
Straßenbahn: tramvay
Streckenbefahrung: taşıtla güzergâh denetimi
Streckengleis : güzergâh yolu
Streckentunnel: istasyon tüneli
Streckenwechse:l güzergâh değişimi
Stromschiene: üçüncü ray
Stromschienenbefestigung: üçüncü ray tespiti
Stromverbrauch: elektrik tüketimi
Stützbauwerke: tahkimat yapıları
Stützbockradlenker: destek şasili kontray
Stützknagge: kaldırma birimi
Stützkorn: taşıyıcı tane
Stützpunktsteifigkeit: mesnet noktası rijitliği
Tachymeter: takeometre
taktweise arbeiten: çevrimli çalışma
Tank: bidon
Teilblockherzstück: kısmî blok göbek
Teilstrecke: kısmî güzergâh
Teleskopmeßlatte: teleskopik ölçü çubuğu
Temperaturlängskraft: boyuna ısı kuvveti
terrestrisches Messverfahren: yersel ölçüm yöntemi
Thermit-Schnellschweißung mit Kurzvorwärmung: kısa süreli tavlamayla hızlı termit kaynağı
Tiefenentwässerung: derin drenaj
Transformator: transformatör
Trassenplan: güzergâh plânı, geçki plânı
Trassierungslinie: güzergâh çizgisi, geçki çizgisi
Treibriß: genleşme çatlağı
Trennvorrichtung: kesme tertibatı
Trogbauwerk: tekne tipi yapı
Übergang: geçit
Übergangsbogen: geçiş eğrisi
Übergangsschiene: geçiş rayı
Überhöhungsfehlbetrag: dever eksikliği
Überhöhungslinie: dever çizgisi
Überhöhungsrampe: dever rampası
Überleitstelle: geçiş bağlantısı
Überschreitungsprotokoll: değer aşım protokolü
Übersichtsschrieb: genel grafik
Ultraschall: işitme sınırı ötesi
Umbau: binada yapılan değişiklik
Umbauzug: yol yenileme makinesi
unedles Metall: soy olmayan metal
Universalbinder: çok amaçlı bağlayıcı
Universalfahrwegmessfahrzeug: çok amaçlı yol ölçme aracı
Unterbauplanum: altyapı platformu
Untergrundplanum: altzemin platformu
Untergussmörtel: döküm harcı
Unterlagplatte: çelik selet
Unterlagsplatte: taban plâkası
Unterschottermatte: balast altı hasır
unvermittelter Krümmungswechsel: anî eğrilik değişimi
Urgelände: bakir arazi
ursprünglich: başlangıçtaki
Verbindung: bağ
Verbindungsgleis: şube hattı
Verdichtungspunkt: sıklaştırma noktası
Verdrehwiderstand: burulma direnci
Verfüllungsgrad: doldurma derecesi
Verkehrstunnel: istasyon olmayan tünel
Verkrallung: kavraşma
Verladegleis: yan hatta geçirmek
Verlegelücke: döşeme boşluğu
Verlegeplan: döşeme plânı
Vermarkungskopf: röper başlığı
Vermarkungspunkt: röper noktası
Verschiebewert: kayma değeri
Verschleiß: aşınma
Verschlußfach: kilit kasası
Verschlußschwelle: kilit traversi
Verspannkraft: germe kuvveti
Verspanntemperatur: gerilim sıcaklığı
Verspannungskraft: genleşme kuvveti
Vertikalbeschleunigung: düşey ivme
Vertikalstrich: düşey kıl
Verwindungskurve: burulma eğrisi
Verzahnung: giriklik
Verzweigung: dallanma
vibrationsdämpfend: titreşim sönümleyici
Visiergerät. nivelman aleti
VL: cebire
Vorbild: model
Vorhaltekosten: beklenmedik durum masrafları
Vorkopfverdichter: omuz tokmaklama takımı
Vorkopf-Verdichter: omuz buraj takımı
vorlagern: ön depolama
Vorort: banliyö, dış semt
Vorortzug: banliyö treni
Vorrangnetz: tercihli ağ
Vorsignal: ileri ihbar işareti
Vorsignalabstand: erken uyarı sinyali mesafesi
Vorsignaltafel : mesafe tayin levhası
Vorstadt: varoş
VwV Bau: Mühendislik Yapılarında, Üstyapılarda ve İnşaatlarda Yapı Denetimi Hakkında İdarî Düzenleme
Wagenfördereinrichtung: vagonla taşıma tesisi
Wagenförderung: vagonla nakliyat, vagonla taşıma
Wagenkasten: vagon kasası
Wanderschutz: ray ankrajı
Wanderschutzklemme: antişöminman kıskacı
Wandersehne: gezici kiriş
Warenlager: depo
wärmedämmend: ısı azaltıcı
Warteraum: bekleme odası
Wartung: bakım
Wasserdrang: su nüfuzu
Wasserhorizont: su horizonu
WE: makas sonu
Weiche: demiryolu makası
Weichenanfang: makas başı
Weichenbogen: makas kurbu
Weichenendteil: makas başı
Weichengestänge: makas çubuğu
Weichenhöhenplan: makas yükseklik haritası
Weichenschwelle: makas traversi
Weichenverbindung: basit makas
Weichenzunge: makas dili
weiterleiten: iletmek
Wellenberg: dalga tepesi
Wellental: dalga çukuru
Wendepunkt: dönüm noktası
Wfp: açı kılavuz plâkası
Winkelführungsplatte: açı kılavuzu
Wistandsbremse
W-Oberbau: w tipi üstyapı
Zahnrad: dişli
Zerrüttungsverschleiß: yorulma aşınması
ZU: makas dil takımı
Zubehör: eklenti, teçhizat
zugänglich: erişilebilir
Zugbeeinflussung: tren koruma sistemi
Zugbildungsanlage: manevra sahası
Zugstraße: hat
Zungenanfang: makas başı
Zungenrollvorrichtung: makas makara sistemi
Zungenschiene: makas dili
Zungenvorrichtung: dil takımı
Zw: ray pedi
Zweiblockschwelle: çift bloklu travers
Zweiggleis: iltisak hattı
Zwischenschiene: ara ray
Zylinder: silindir

 
0

Wow, tolles Teil, Sözcük Gezgini!

Eine wichtige Sache noch: Im Hinblick auf mögliche Urheberrechtsprobleme bin ich der Meinung, dass hier ausschließlich selbst erstellte bzw. von aktuellen oder ehemaligen Forenmitgliedern stammende Glossare veröffentlicht werden sollten, und nicht irgendwelche "fremden" Werke aus dem Internet.
Soweit man mithilfe von Google feststellen kann, trifft dies auf alle hier bisher geposteten Glossare einschließlich des obigen Eisenbahnwörterbuchs zu. Doch bitte auch die Urheberrechte von Firmen beachten, für die Ihr vielleicht früher mal übersetzt habt und die den Übersetzern möglicherweise Glossare zur Verfügung gestellt haben; solche firmeneigenen Glossare sollten hier besser nicht veröffentlicht werden.

 
0

Keine Sorge, die beiden Glossare sind von mir selbst erstellt...

 
0

Jon schrieb:


>
> Soweit man mithilfe von Google feststellen kann,
> trifft dies auf alle hier bisher geposteten
> Glossare einschließlich des obigen
> Eisenbahnwörterbuchs zu. Doch bitte auch die
> Urheberrechte von Firmen beachten, für die Ihr
> vielleicht früher mal übersetzt habt und die den
> Übersetzern möglicherweise Glossare zur
> Verfügung gestellt haben; solche firmeneigenen
> Glossare sollten hier besser nicht veröffentlicht
> werden.

Telif hakkı denetçilerine de el veda !

Ben şimdi çıkış yapıp uzun mu uzun bir süreliğine foruma göz bile atmayacağım.

 
0

eva.l schrieb:


> Telif hakkı denetçilere de el veda !
>
> Ben şimdi çıkış yapıp uzun mu uzun bir
> süreliğine foruma göz bile atmayacağım.

Das gibt's doch nicht! Eva hat mich schon wieder missverstanden!

Wie eigentlich jeder Blinde mit Krückstock erkennen müsste, wollte ich Sözcük Gezgini und alle anderen, die hier Glossare reinsetzen, lediglich davor schützen, von irgendwelchen Anwälten wegen Copyrightverletzung verklagt zu werden! Dies geschieht nämlich tagtäglich im Internet. Es gibt Dutzende von Rechtsanwälten in Deutschland, die nichts anderes tun als den ganzen Tag lang im Auftrag ihrer Mandanten (Firmen) das Internet auf Urheberrechtsverletzungen durchforsten zu lassen. Nur deswegen hatte ich oben am 19. Juni darauf hingewiesen, dass bitte jeder darauf achten möge, dass er das Copyright an dem hier geposteten Glossar besitzt!!!

Dass Eva mich hier - wieder einmal - um 180 Grad missverstehen will und mich als "telif hakkı denetçisi" bezeichnet, kann wirklich nur mit Absicht geschehen sein. Ich bitte alle Forenmitglieder, die ihre Aggressivität nicht mehr unter Kontrolle haben, BITTE BITTE LASST MICH MIT SO WAS IN RUHE!

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.