Almanca Türkçe Sözlük Forum

Vorbefassung  


0

"Die Notarin fragte nach einer Vorbefassung im Sinne von 3 Abs. 1 Ziffer 7 BeurkG. 

Sie wurde von der Erschienenen verneint."

Merhabalar. Almanyadan gelen noter vekaletnamelerinde karşılaştığım yukarıdaki cümleler için fikirlerinizi yazabilir misiniz? Teşekkürler.

Bearbeitet:vor 3 Jahren 
 
0

Aynı konu üzerine daha önce burada tartışıldı:

 

sözcük gezgini schrieb:


> Fikret Beyefendi,
>
> Yıllardır aynı sorunla karşılaşmış olmama
> rağmen, gelen işlerin aciliyeti nedeniyle
> kapsamlı bir araştırma yapmaya fırsat
> bulamadığım, bulduğum zaman da başvurduğum
> kaynakların yanlış yönlendirmesi sonucunda
> "danışıklı işlem", "muvazaalı işlem" gibi
> "çirkin" karşılıklarını yazmak zorunda
> kaldığım bir sözcüğün "cuk" oturacak
> çevirisini, tozu halının altına süpürmemek
> ve işimi en azından bir kedinin temizlik
> yaparken gösterdiği özenle yapmak adına bugün
> uzunca bir süre araştırdım.
>
> Bu forumda daha önce "noter tasdiki" başlıklı
> bir konu açılmıştı. Orada Serdar
> arkadaşımızın önerdiği "ilişkisi bulunduğu
> konuda görev yapma yasağının bulunup
> bulunmadığına dair sorunun olumsuz
> yanıtlanması" çeviriye, "ilişkisi bulunduğu
> konuda" ibaresi hariç olmak üzere tamamen
> katılıyorum. Bunun nedenlerini aşağıda
> açıklamaya çalışacağım.
>
> "Görev yapma yasağı" veya "işlem yapma
> yasağı" iki kanunda geçiyor. Bunlardan
> birincisi Türkçeye Tevsik veya Belgelendirme
> Kanunu olarak çevirebileceğimiz
> Beurkundungsgesetz, diğeri ise Türkçeye Federal
> Avukatlık Yönetmeliği olarak çevrilen
> Bundesrechtsanwaltsverordnung. İlgili kanun ve
> yönetmelik maddeleri ise şöyle:
>
> Beurkundungsgesetz § 3
> Verbot der Mitwirkung als Notar
>
>
> (1) Ein Notar soll an einer Beurkundung nicht
> mitwirken, wenn es sich handelt um 1. eigene
> Angelegenheiten, auch wenn der Notar nur
> mitberechtigt oder mitverpflichtet ist,
> 2. Angelegenheiten seines Ehegatten, früheren
> Ehegatten oder seines Verlobten,
> 2a. Angelegenheiten seines Lebenspartners,
> früheren Lebenspartners oder Verlobten im Sinne
> des Lebenspartnerschaftsgesetzes,
> 3. Angelegenheiten einer Person, die mit dem
> Notar in gerader Linie verwandt oder verschwägert
> oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade
> verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert
> ist oder war,
> 4. Angelegenheiten einer Person, mit der sich
> der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung
> verbunden oder mit der er gemeinsame
> Geschäftsräume hat,
> 5. Angelegenheiten einer Person, deren
> gesetzlicher Vertreter der Notar oder eine Person
> im Sinne der Nummer 4 ist,
> 6. Angelegenheiten einer Person, deren
> vertretungsberechtigtem Organ der Notar oder eine
> Person im Sinne der Nummer 4 angehört,
> 7. Angelegenheiten einer Person, für die der
> Notar, eine Person im Sinn der Nummer 4 oder eine
> mit dieser im Sinn der Nummer 4 oder in einem
> verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes)
> verbundene Person außerhalb einer Amtstätigkeit
> in derselben Angelegenheit bereits tätig war oder
> ist, es sei denn, diese Tätigkeit wurde im
> Auftrag aller Personen ausgeübt, die an der
> Beurkundung beteiligt sein sollen,
> 8. Angelegenheiten einer Person, die den Notar
> in derselben Angelegenheit bevollmächtigt hat
> oder zu der der Notar oder eine Person im Sinne
> der Nummer 4 in einem ständigen Dienst- oder
> ähnlichen ständigen Geschäftsverhältnis steht,
> oder
> 9. Angelegenheiten einer Gesellschaft, an der
> der Notar mit mehr als fünf vom Hundert der
> Stimmrechte oder mit einem anteiligen Betrag des
> Haftkapitals von mehr als 2 500 Euro beteiligt
> ist.
>
>
> Der Notar hat vor der Beurkundung nach einer
> Vorbefassung im Sinne der Nummer 7 zu fragen und
> in der Urkunde die Antwort zu vermerken.
>
> Bundesrechtsanwaltsverordnung
> § 45 Versagung der Berufstätigkeit
> Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden:
> 1.
> wenn er in derselben Rechtssache als Richter,
> Schiedsrichter, Staatsanwalt, Angehöriger des
> öffentlichen Dienstes, Notar, Notarvertreter oder
> Notariatsverwalter bereits tätig geworden ist;
> 2.
> wenn er als Notar, Notarvertreter oder
> Notariatsverwalter eine Urkunde aufgenommen hat
> und deren Rechtsbestand oder Auslegung streitig
> ist oder die Vollstreckung aus ihr betrieben
> wird;
> 3.
> wenn er gegen den Träger des von ihm verwalteten
> Vermögens vorgehen soll in Angelegenheiten, mit
> denen er als Insolvenzverwalter,
> Nachlaßverwalter, Testamentsvollstrecker,
> Betreuer oder in ähnlicher Funktion bereits
> befaßt war;
> 4.
> wenn er in derselben Angelegenheit außerhalb
> seiner Anwaltstätigkeit oder einer sonstigen
> Tätigkeit im Sinne des § 59a Abs. 1 Satz 1
> bereits beruflich tätig war; dies gilt nicht,
> wenn die berufliche Tätigkeit beendet ist.
> (2) Dem Rechtsanwalt ist es untersagt:
> 1.
> in Angelegenheiten, mit denen er bereits als
> Rechtsanwalt gegen den Träger des zu verwaltenden
> Vermögens befaßt war, als Insolvenzverwalter,
> Nachlaßverwalter, Testamentsvollstrecker,
> Betreuer oder in ähnlicher Funktion tätig zu
> werden;
> 2.
> in Angelegenheiten, mit denen er bereits als
> Rechtsanwalt befaßt war, außerhalb seiner
> Anwaltstätigkeit oder einer sonstigen Tätigkeit
> im Sinne des § 59a Abs. 1 Satz 1 beruflich tätig
> zu werden.
> (3) Die Verbote der Absätze 1 und 2 gelten auch
> für die mit dem Rechtsanwalt in Sozietät oder in
> sonstiger Weise zur gemeinschaftlichen
> Berufsausübung verbundenen oder verbunden
> gewesenen Rechtsanwälte und Angehörigen anderer
> Berufe und auch insoweit einer von diesen im Sinne
> der Absätze 1 und 2 befaßt war.
>
> Bu kanun ve yönetmeliklerin Türkiye'deki
> karşılıkları olduğunu düşündüğüm
> karşılıkları:
>
> Avukatlık Kanunu
> İşin Reddi Zorunluluğu:
> Madde 38-
>
> Avukat;
> a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız
> görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu
> kanısına varırsa,
> b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık
> etmiş veya mütalaa vermiş olursa,
> c) (Değişik: 02/05/2001 - 4667/26 mad.) Evvelce
> hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi
> veya memur olarak o işte görev yapmış olursa,
>
> d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya
> sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek
> durumu ortaya çıkmışsa,
> e) (İptal: Ana. Mah. nin 2/6/1977 tarihli ve E.
> 1977/43, K. 1977/84 sayılı kararı ile)
> f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar
> Birliği tarafından tespit edilen mesleki
> dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse,
> Teklifi reddetmek zorunluluğundadır.
>
> Noterlik Kanunu
> Madde 76-
> Madde 76 - Noter, tanık, tercüman ve
> bilirkişiler aşağıdaki hallerde noter-
> lik işlemine katılamazlar:
> 1. Kendisi bizzat ilgili ise veya bir ilgili
> onun vekili olarak hareket
> ediyorsa,
> 2. Aralarında evlilik birliği kalmamış
> olsa bile ilgililerden birinin karı
> veya kocası ise,
> 3. İlgililerden biri ile aralarında sıhri
> dahi olsa usul veya füru veya
> kan hısımlığında üçüncü, sıhri
> hısımlıkta ikinci derecede (Bu dereceler
> dahil)
> civar hısımlığı veyahut evlat edinme
> ilişkisi varsa,
> 4. İlgililerden biri noterin katip veya
> hizmetlisi ise,
> 5. İlgililerden biri aralarında iki, üç ve
> dördüncü numaralarda yazılı
> ilişki bulunan bir şahsın vekili olarak hareket
> ediyorsa,
> 6. Noterlik işlemi, kendi yararına veya
> aralarında iki, üç ve dördüncü
> numaralarda yazılı ilişkiler bulunan bir kimse
> yararına bir tasarrufu kapsı-
> yorsa.
>
> Bunların arasında bir karşılaştırma
> yaptığımda, doğru karşılığın Serdar'ın
> önerdiği "görev yapma yasağı" veya "görev
> yasağı" ya da "işlem yapma yasağı" olduğu
> sonucuna vardım ve daha iyisini bulunana veya
> önerilene kadar, söz konusu olan kişi avukat
> ise "görev yapma yasağı", noter ise "işlem
> yapma yasağı" çevirilerini kullanacağım.
>
> Yazımın sonunda bir sorum olacak: Şimdiye kadar
> bazı arkadaşlar, ben de dâhil, "çirkin" veya
> "cuk" oturmayan karşılıklarını doğru veya
> yanlış kullandıkları bu sözcük için
> "yıllardır çeviri yapan" ve "neredeyse her
> noter çevirisinde aşağıdaki kelimeye takılıp
> duran" bir meslektaşımız olarak siz şimdiye
> dek ne kadar araştırma yaptınız, hangi
> karşılıkları kullandınız veya
> karşılığını bulamadığınız için hâlâ
> takılıp kaldığınız yerde misiniz?
>
> Saygılar

Bearbeitet:vor 3 Jahren 

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Teşekkürler Kantürk. Ama eski cafeuni ye ait verilen link ler artık açılmıyor. Kolay gelsin. 

 

http://forum.cafeuni.com/3/552/2581/_subject_

 

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.