Almanca Türkçe Sözlük Forum

"verantwortlicher Vernehmung"  

Seite 1 / 2 Nächstes

0

"verantwortlicher Vernehmung"

Bei seiner verantwortlicher Vernehmung am ......

burada geçen "verantwortlich" kelimesinin karşılığı ne olabilir?

 
0

Merhaba

Kendi isteğiyle vermiş olduğu ifadede......

size özelden yazdım, bu kelime benim dosyamda da vardı

 
0

Teşekkür ederim.
Ama bu arada özelden yazdığın mesaj gelmemiş.

 
0

ALINTIDIR:

Eine Person wird dadurch zum Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren, dass eine Strafverfolgungsbehörde entscheidet, die Ermittlungen gegen diese Person zu richten.
Dies kann förmlich durch eine Einleitungsverfügung oder durch Vorladung zur Vernehmung als Beschuldigter (der sog. verantwortlichen Vernehmung), aber auch durch erste Ermittlungsmaßnahmen, etwa der Befragung von Unfallbeteiligten oder durch Feststellung von Tatortspuren nach einem Einbruchsdiebstahl, erfolgen.
Dabei ist nicht erforderlich, dass die Identität eines Tatverdächtigen bereits bekannt ist; es genügt, wenn sie - und sei es durch aufwändige Ermittlungen - feststellbar ist.

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Die verantwortliche Vernehmung: Kendisinin de mesul tutulacağı ifade, vereceği ifadeden kendisininde etkilenmesi

 
0

Ist die "verantwortliche Vernehmung"

die Aussage vor der Polizei oder vor dem Richter?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

http://www.google.de/#hl=de&gs_rn=12&gs_ri=psy-ab&cp=26&gs_id=2w&xhr=t&q=kolluk+%C3%B6n%C3%BCnde+ifade+hakim&es_nrs=true&pf=p&sclient=psy-ab&oq=kolluk+%C3%B6n%C3%BCnde+ifade+hakim+&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46340616,d.Yms&fp=d81425283c246f77&biw=1440&bih=900

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Kolluk önünde ifade olmadı sanki ben anlamadım

 
0

= kolluk önünde ifade

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Das ist die Aussage vor der Polizei.

 
0

Şüpheli veya sanığın müdafisi olmadan kolluk tarafından ifadesinin alınmış olması halinde, alınan ifade ancak hakim önünde teyit edilmek kaydıyla delil olarak ...

(C) I - İFADE ALMA.

1. Giriş.

Devletin şüphelendiği kişiye, bu suç ile ilgili soru sorması, “ifade almadır” (CMK 147).

C. savcısının emri ile ifade alma, „dolayısı ile araştırmadır“.

İfade almanın amacı maddi gerçeği araştırmaktır. İlk aşamalarda alınan ifadede “ip ucu” elde etme gayesi ağır basar.

Bu temel gayenin yanında, tali nitelikte kalmak üzere, müdafaa hakkının sağlanması da vardır. Fakat asıl müdafaa amaçlı dinleme, hakim tarafından yapılan dinleme olan “sorguda” ortaya çıkar.

2. “İfade alma” kavramı.

Kanun tanımlar maddesinde ifade alma ve sorguyu tanımlamıştır (CMK 2).

Bireyin “kendisini suçlamama hakkından” doğan, kolluğun “hak öğretme” mecburiyeti vardır.

Devletin şüphelenmediği kişiye soru sorması ise, “bilgi toplamadır”.

Hakim, şüpheli veya sanığa soru sorarsa, “sorgu” söz konusu olur.

Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, kolluğun kendiliğinden ifade almasını yasaklamıştır. Kolluk her seferinde C. savcısı tarafından verilecek ayrı adli emirler üzerine ifade alma yetkisi kazanmaktadır (CMK 161/2). Yakalama sonrası, haklarını öğrenen şüphelinin, kendiliğinden konuşması, bunun istisnasıdır.

3. “İfadesine başvurulan kişi”.

Kolluk “ifadesine lüzum gördüğü kimse”leri çağırır, lüzumlu şeyleri sorar (PVSK 15). Kolluk bu kimseleri yeminsiz dinler. Bunlar gelmezlerse, zorla getirilemezler. Zira zorla getirme ancak hâkimin veya savcının kararı ile uygulanabilen bir koruma tedbiridir. Gelmemek kabahattir (KK 32).
Başlangıç soruşturmasında ortada henüz sanık olmadığından, tanık da, ancak duruşmadaki dinlemede ortaya çıktığı için ifade alma bakımından sanık ve tanık ayrımı zaten bahis konusu değildir.
Başlangıç soruşturması sırasında bir kimseden şüphelenilmesi mümkündür. Ancak bu şüpheli, ifade verme bakımından, sadece “ifadesine lüzum görülen kimse”dir.
Şikâyet edilen de henüz sanık değildir, ifadesine lüzum görülen kimsedir. Ancak kendisine, “şikâyet edilen kimse” olduğu da açıklanmalıdır.

Çağırılan kimseler ifade vermekten çekinebilirler. Zira “tanık dinleme” durumu yoktur. Tanıklıktan çekinme hakkı olanlara, “ifade vermek” ten de çekinebilecekleri hatırlatılmalıdır. Zorlama tutuklaması da (CMK 62) mümkün değildir.
İfade verenler, sadece hüviyetleri ile ilgili hususlara doğru cevap vermeğe mecburdurlar (KK 40).
Kolluk tarafından yapılan soruşturmada kelimenin teknik anlamı ile ‘tanık’ yoktur. Tanık, mahkeme önünde ifade veren kişidir. Bu nedenle ileride tanık olabilecek kişilerin belirlenmesi, bir ayıklama, eleme yapılması için hazırlık soruşturması sırasında kişilerin ifadeleri alınır. Ayrıca hazırlıkta alınan kolluk ifadesinin amacı, ipucu elde etmek ve bunu sürdürmektir.
Mülga Kanuna göre C. savcısı tarafından çağırılan kişi kolluk eli ile getirilebiliyordu (CMUK 154/2). Yeni Kanun savcının bu yetkisini genel suçlarda düzenlemedi, sadece örgüt suçlarında kabul etti (CMK 251/6).

4. İfade veya sorgu için çağrı ve “davet üzerine gelen” kişinin ifadesinin alınması.

Davetiye ile çağırı, bir resmî makamın, belirli bir kişiye, belli bir zaman ve yerde hazır bulunmasını emretmesine verilen isimdir. Böyle hukuka uygun bir emir alan kişinin, hareket özgürlüğü kısıtlanmış olur; istenilen yerde ve zamanda hazır bulunmak mecburiyetindedir. Gitmezse aleyhte sonuçlara katlanır ve belli şartlar dâhilinde, hakkında zor kullanılabilir.
Bir açıdan bakıldığında, hak kısıtlayıcı bir işlem olan davet işlemi, başka bir açıdan bakıldığında hak doğurucudur; gerçekten, savunma ve sorgu hakkının kullanılmasının yolu, davet edilmekten geçer.
Devletin bir kimseyi genel olarak davet etme yetkisinin doğabilmesi için, öncelikle o işlemin yapılabilmesi bakımından, çağırılan kişinin bizzat hazır bulunması zorunlu olmalıdır. Başka bir anlatım ile, yazılı cevap ile yetinilebilen hallerde davet etme yetkisi hiç söz konusu olmaz.

Belirttiğimiz bu maddî şartın yanı sıra, bazı şeklî şartlar da aranır: i) davet eden makamın yetkili olması gerekir, ii) şekil şartlarına riayet edilmesi lâzımdır (CMK 145). Davetiye imzalanmış veya mühürlenmiş olmalıdır. İstisnaî hallerde sözle davet mümkünse de, yazılılık esastır. Davet edilecek kişi bir başkasıyla karıştırılmayacak şekilde tanımlanmalı, yer ve zaman tam olarak açıklanmalıdır.
Kanunun “çağrı kağıdı” (CMK 43/1) dediği davetiyeden, ilgilinin hangi sıfatla (tanık, sanık, bilirkişi vb.) çağırılmakta olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Kural olarak, davet konusu olay hakkında da bilgi verilmelidir. Çağırı kâğıdının çıkarıldığı tarih ve tebliğ tarihi açıkça belli olmalıdır.

Kolluk da, yaptığı tahkikat sırasında, ifadesine müracaat etmek lüzumunu duyduğu kişileri çağırır, gelmediği takdirde zorla götürülemez. Kolluğun çağırılan kişi veya kişilere, yaptığı araştırma ile ilgili soru yöneltme yetkisi tabîi ki vardır.
PVSK Ek m. 3’e göre polis, belirli durumlarda bazı kişilerin ikamet ettikleri yerden veya iş adreslerinden ayrılmamalarını isteme yetkisine sahiptir. Bu istemin yazılı yapılması mecburîdir. Bu haller şunlardır: a) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Anayasal düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu madde suçlarında yapılan soruşturmalarda ifadesine başvurulacak kişiler için, b) PVSK 4A’deki, kimlik tesbiti yapılacak kişiler ile, vatandaşlık durumu tesbit edilecek kişiler için polis bulundukları yerden ayrılmama yükümü getirebilir. Dolayısıyla bu kişiler ikametgâh veya işyerlerinden ayrılamayacak ve burada zorunlu olarak geçici de olsa ikamet etmek durumunda kalacaklardır. Mahallî mülkî amirin bu gibi kişilere izin verme hakkı vardır.
“Şüpheli” ifade vermek üzere çağırıldığında, “şüpheli veya sanık” sanık sıfatı ile dinleneceği’ açıklanmalıdır. Bu çağrıda kendisine yöneltilen, şüphe veya isnadın ne olduğu da, (prensip olarak) açıklanmalıdır. Fakat yapılan araştırmaların amacını tehlikeye düşürmek ihtimali varsa sanığa isnat açıklanmayabilirse de, gönderilen davette ‘gelmemesi halinde, hâkim kararı ile zorla getirileceği ihtarı’ yer almalıdır.
Tebligat ile ilgili esaslar kanunla düzenlenmiştir. İlân yolu ile tebligat yapılabilen haller de vardır.

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Biliyorum ben de öyle taradım. Hatta çeviri bürolarına da sordum benim üstte yazdığımı yazdılar.

Bağlam içinde anlam değişmekte.
Eğer ifadeyi veren kişi de suçlu ve o davanın içinde ise anlam değişmekte

 
0

Yukarıda çok açıklama var bir büro bana eğer ifadeyi veren aynı dava içinde bir sanık ise polis önünde kendisininde sorumlu tutulacağı ifade demişti.Bu yüzden kafam karıştı

 
0

Sayın Dr. Rumpf ve diğer üstatları dinleyelim!

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

sonuçlarından sorumlu tutulabilecek ifade

doğru olur mu
bilemiyorum

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
Seite 1 / 2 Nächstes
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.