Almanca Türkçe Sözlük Forum

Studienstufe  


0

Merhaba Arkadaslar,
Alm.Diplomasi tercüme ediyorum.

1.) Orijinal: Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhochschulreife = (cevirim) MESLEK YÜKSEK OKULU YETERLILIK BELGESI

2.) Orijinal: Studienstufe=(cevirim) Egitim Düzeyi

3.) Orijinal:...hat im Abendgymnasium im 2. und 3. Semester der Studienstufe die Voraussetzungen für die Zuerkennung des schulischen Teils der Fachhochschulreife erfüllt.

Problem: "Schulischer Teil" ? bu kismi cevirmek sart mi sizce?

 
0

schulischer Teil = okul kısmı (teoretischer Teil/teori kısmı)
praktischer Teil = uygulama kısmı (staj)

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Als Studienstufe bezeichnet man

in Rheinland-Pfalz: als Mainzer Studienstufe Bezeichnung für die Klassen 11 bis 13 des Gymnasiums
in Hamburg: Bezeichnung für den zweijährigen Ausbildungsabschnitt am Gymnasium, der innerhalb der gymnasialen Oberstufe auf die Vorstufe folgt

bu anlamda mı?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Vorstufe und Studienstufe =
foundation stage (11th year) and preparatory stage (12th and 13th year)

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Studienstufe

Lise veya Lise son sınıf denebilir sanıyorum
diğer arkadaşların da fikrini almalı

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Danke Kantürk !

 
0

Merhaba,
Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yayınlanan 2011 Denklik Yönetmeliğinden bir alıntı gönderiyorum. Buradan daha geniş bilgiye sahip olabilirsiniz.

Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen
Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen, Öğrenim süresi iki yıl olan ticaret-yabancı dil alanında öğrenim yapan bir okul türüdür. Realschule ve Werkrealschule mezunları ile Gymnasium 10. sınıfı bitirmiĢ olanlar kabul edilir. Kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen mesleki eğitimin yanı sıra genel kültür eğitimi de verirler. Okutulan dersler genellikle dil ağırlıklı derslerdir. Almanca, Ġngilizce, Fransızca ve Ġspanyolca üçüncü yabancı dil dersi olarak seçilir. Ġki yıllık öğreniminden sonra bitirme sınavı ile mezun olunur ve "Wirtschaftsasistenten" ünvanı alınır. Bu liselerin iki yıllık bölü-münden mezun olanlar Matematik ve Fizik dersinin ek olarak almaları ve yapılan Zusatzprüfung‟ u baĢarmalar ile "Fachhochschulreife" belgesini (mesleki olgunluk diploması) alarak meslek yüksek okullarında yüksek öğrenime devam ederler. "Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de mes-lek liselerimizin alanları ile ilgili bölümü bitirenler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılırlar.
Berufskolleg Grafik-Desing
Berufskolleg Grafik-Desing, mesleki eğitimin yanı sıra genel kültür eğitimi de verirler. Oku-tulan dersler genellikle meslek ağırlıklı derslerdir. Bunlar; Grafik-Tasarım, Topografya, Fotograf Tasarımı, Serbest Çizim ÇalıĢmaları, Yazı Grafiği ve Medya Tekniği. Genel kültür dersleri olarak Almanca, Etik, Ġngilizce, Ekonomi ve Toplum Bilim, Matematik, Sanat Tarihi, Reklam Bilgisi ve Reklam Metni okutulur. Bu liselerden mezun olan öğrenciler, Matematik ve Ġngilizce derslerini ek olarak almaları ve yapılan Zusatzprüfung‟ u baĢarmaları ile "Fachhochschulreife" belgesini (mesleki olgunluk diploması) alarak meslek yüksek okullarında yüksek öğrenime devam ederler. "Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de meslek liselerimizin alanları ile ilgili bölümü biti-renler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılırlar. "Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de mes-lek liselerimizin alanları ile ilgili bölümü bitirenler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılırlar.
Eyaletindeki Berufskolleg
Bu okulun bünyesinde bulunan Berufsoberschule bir yıllık bir öğrenim ile öğrencilere "Fachhochschulreife" belgesi vererek meslek yüksek okullarında yüksek öğrenime hazırlayan bir okul türüdür. "Fachhochschulreife" belgesi alanlar Baden-Württemberg eyaletinde bulunan meslek yüksek okullarına devam ederler. "Mittlere Reife" belgesi (ortaöğretim birinci kademesinde yer alan okulların 10. sınıfı bitirme belgesi) olanlar ile mesleki eğitim görmüĢ olanlar kabul edilir. Bu okulda meslekî eğitim ağırlıklı öğrenim yapılır. Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de meslek liselerimi-zin alanları ile ilgili bölümü bitirenler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılırlar. "Mitlere Reife" belgesini alanlar Türkiye‟ de meslek liselerimizin alanları ile ilgili bölümün on birinci sınıfına geçenler derece-sinde öğrenim görmüĢ sayılırlar.
Kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen, mesleki eğitimin yanı sıra genel kültür eğitimi de verirler. Okutulan dersler genellikle dil ağırlıklı derslerdir. Almanca, Ġngilizce, Fransızca ve Ġs-panyolca üçüncü yabancı dil dersi olarak seçilir. Ġki yıllık öğreniminden sonra bitirme sınavı ile mezun olurlar.
Bunların dıĢında Baden-Württemberg eyaletinde mittlere Reife belgesi (ortaöğretim birinci kademesinde yer alan okulların 10. sınıfı bitirme belgesi) alanların kabul edildiği, öğrenim süresi 2 yıl olan staatlich geprüfte Asistentin ünvanını kazandıran, farklı dallarda öğrenim yapan kaufmännische Berufkolleg, öğrenim süresi iki yıl olan Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik und Fremsprachen okulları vardır. Diğer alanlarda da öğrenim yapan Berufkollegler bulunmaktadır.
Bu okulların ortak özelliği Asistentinabschluss‟ un (bitirme belgesinin) örneğin staatlich geprüfter Wirtschaftasistentin yanı sıra Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden bir tanesinin ek ola-rak alınması ve yapılan Zusatzprüfung‟ nu baĢarılması ile 2008 yılına kadar sadece Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletinmde tanınan "Fachhochschulreife" belgesini (mesleki olgun-luk diploması)almaya hak kazanılmasıdır.
42
Öğrenim süresi iki yıl olan Kaufmännische Berufskolleg ile ilgili yapılan yeni düzenlemeye göre bitirme belgesinin yanı sıra ek sınanavın (Zusatzprüfung) baĢarılması durumunda Fachhochschulreife‟ nin okul bölümü almayı hak ederler. Ancak iki yıllık pratik çalıĢmayı yapmıĢ ve alanları ile ilgili yarım dönem daha staj yaptıklarını belgelendirdikleri durumunda Almanya‟ nın tüm eyaletlerinde geçerli olan "Fachhochschulreife" belgesini alarak meslek yüksek okullarında yüksek öğrenime devam ederler. "Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de meslek liselerimizin alan-ları ile ilgili bölümü bitirenler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılırlar.
Öğrenim süresi üç yıl olan Berufskolegler, bitirme belgesinin (staatlich geprüfter Berufstitel) yanı sıra "Fachhochschulreife" belgesini de verirler. Bu okula Realschule bitirme belgesi (Realschulabschluss) olanlar kabul edilir.
Berufskollegler, bazı eyaletlerde Gymnasium üst basamağında verilen eğitime eĢ değer eğitim vererek öğrencileri hem Abitur‟a hem de mesleğe hazırlar. Dolayısıyla Berufkolleglerin bu türüne devam edenler kaliteli bir meslekî eğitimin yanı sıra "allgemeine Hochschulreife" belgesini alarak yüksek öğrenime devam etme hakkını elde ederler. Gymnasium üst basamağına geçme hakkının da belirtildiği (Qualifikationsvermerk) Fachoberschulreife belgesi olanlar ile Berufskollegler bünyasinde bulunan öğrenim süresi iki yıl olan höhere Berufsfachschulelerden (zwei jährige Berufsfachschule) mezun olup "Fachhochschulreife" belgesinin okul bölümünü (schulische Teil) alanlar GOS‟ nin (Gymnasiale oberstufen Bildungsgang) 12. sınıfına devam edebilirler. Ayrıca, ikinci yabancı dil dersi-ni 11. sınıfta aldıklarını da belgendirmeleri gerekir. "Schulische Teil der Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de meslek liselerimizin ilgili alanının 12. sınıfına geçenler derecesinde öğrenim gör-müĢ sayılırlar.
Berufkolleglerde öğretim yapılan baĢlıca meslek dalları;
 Staatlich geprüfter bautechn. Asistent
 Staatlich geprüfter biologisch-techn. Asistent
 Staatlich geprüfter chemisch-techn. Asistent
 Staatlich geprüfter elektrotechnisch-techn. Asistent
 Staatlich geprüfter gestaltungstechn. Asistent
 Staatlich geprüfter hauswirtschaftlich- echn. Asistent
 Staatlich geprüfter informationstechn. Asistent
 Staatlich geprüfter konstruktions- und fertigungstechn. Asistent
 Staatlich geprüfter chemisch-techn. Asistent
 Staatlich geprüfter phsikalisch-techn. Asistent
 Staatlich geprüfter umwelttechn. Asistent
 Staatlich geprüfter technische Assistent für Betriebsinformatik
 Staatlich geprüfter Grafik-Designer
 Staatlich anerkannter Erzieher (öğrenim süresi dört yıl)
Höhere Handelsschule
Höhere Handelsschule, meslek okulları bünyesinde bulunan Berufsfachschule, Berufskolleg (Nordrhein Westfallen) ve Wirtschaftsgymnasium‟ u ifade eden bir kavramdır.
Bu okula mittlere Reife belgesi (orta öğretim birinci kademe bitirme belgesi) olanlar kabul edilir. Meslekî eğitim görme Ģartı aranmaz. Höhere Handelsschuleler, öğrencileri ekonomi ve yönetim dalındaki mesleklere hazırlar. Öğrenim süresi bir ya da iki yıl olabilir. Öğrenim süresi iki yıl olan Höhere Handelsschulelerin 12. sınıfından "Fachhochschulreife" belgesinin okul bölümü (schulische teil der fachhochschulreife) ile mezun olunur. Ancak bu bitirme belgesini alabilmek için Almanca, Matematik, Ġngilizce ile ĠĢletme, Muhasebe Enformasyon Ekonomisi derslerinden baĢarılı olma zorun-luluğu vardır. "Schulische Teil der Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de meslek liseleri-mizin ilgili alanın 12. sınıfına geçenler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılırlar.
43
Ayrıca, branĢlar ile ilgili olarak meslekî eğitim gördüklerini ve bir dönem staj yaptıklarını bel-gelendirenler "Fachhochschulreife" (meslekî olgunluk diploması) bitirme belgesini almayı hak ederler. Bununla birlikte herhangi bir sınava tabii tutulup tutulmayacakları eyaletlere göre farklı Ģekilde düzen-lenmiĢtir. "Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de meslek liselerimizin ilgili alanı bitirenler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılırlar.
Höhere Handelsschule
Bu okula "Fachoberschulreife" belgesi olanlar ile Gymnasium 11. sınıfa geçmiĢ olanlar kabul edilir. Ticaret alanında meslekî eğitimin yanı sıra genel kültür eğitimi de vermektedirler. Ġki haftalık staj zorunlu olup 11. sınıfta yapılır. 11. sınıf bir defa tekrarlanır. Bitirme sınavında Almanca, Matema-tik, Ġngilizce dersleri ile meslekî derslerden (BWL/Rechunungswesen) baĢarılı olanlar "schulische Teil der Fachhochschulreife" belgesini alırlar. "Schulische Teil der Fachhochschulreife" belgesini alanlar Türkiye‟ de meslek liselerimizin ilgili alanın 12. sınıfına geçenler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılır-lar.
Kollegschulen
Kollegschuleler, meslek ağırlıklı Gymnasium üst basamağında olduğu gibi mesleki eğitimin yanı sıra genel kültür eğitimi de vermektedirler. Kollegschulelerde öğretim yapılan baĢlıca meslek dalları;
 Ekonomi
 Teknik
 Toplumbilim
gibi dallardır.
Bu okullardan mezun öğrenciler, birden fazla vasıf kazanarak hem "Fachhochschulreife" (meslek olgunluk diploması) hem de "allgemeinen Hochschulreife" (olgunluk diploması) alırlar. "Fachhochschulreife" belgesini alanlar meslek liselerimizi, "allgemeine Hochschulreife" belgesini alanlar liselerimizi bitirenler derecesinde öğrenim görmüĢ sayılırlar.

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
0

Fachhochschulreife meslekî olgunluk diploması (tu)
Studienstufe = ?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.