Almanca Türkçe Sözlük Forum

Internationale örtliche Zuständigkeit des Gerichts - Verordnung EG  


0

-Aus einem Scheidungsurteil - hab das Gefühl dass man an meiner Übersetzung noch pfeilen kann :)?
Das Amtsgericht Mainz ist international und örtlich zuständig (Art.3 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003
des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000), § 122 FamFG)

Mainz Yerel Mahkemesi ulusal uluslararası ve bölgeseler yerel olarak yetkilidir (Yargı İşleri Muhakeme Usulü Kanunun Madde 122, evlilik davalarında (EG) no. 1347/2000 ve ebeveyn sorumluluklarına ilişkin karar yetkisi, tanınması ve tenfize ilişkin 27 Kasım 2003 tarihli, 2201/2003 nolu, Avrupa Birliği Yönergenin 3. fıkrası)

 
0

Avrupa Birliği Danışma Kurulu'nun 27 Kasım 2003 tarihindeki 2201/2003 sayılı yönetmeliğinin
Avrupa Birliği Konseyinin

Avrupa Birliği Konseyi, .... 27 Kasım 2003 tarih ve 2201/ 2003 No'lu Konsey Tüzüğü

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and
the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of
parental responsibility, OJ 2003 L338/1. Bu Tüzük, Brüksel II Tüzüğü olarak da anılan
Evlilik ile İlgili Meselelerde Yargı Yetkisi ve Yargı Kararlarının Tanınması ve Tenfizine
dair 1347/2000 sayılı Konsey Tüzüğü
”nün yerini almıştır.

2201/2003
sayılı Evlilik ve Velayete İlişkin Hususlarda Yargı Yetkisi

Arabuluculuk sonunda yapılan ve bir Üye Devlette icra kabiliyeti tanınan bir anlaşma, uygulanacak Topluluk hukuku veya iç hukuka uygun olarak diğer Üye Devletlerde de tanınmalı ve tenfiz edilebilmelidir. Bu örneğin, medenî ve ticarî meselelerde mahkemelerin yetkisi ve mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin, 22 Aralık 2000 tarih ve 44/2001 No’lu Konsey Tüzüğü (EC) veya aile meseleleri ve velayet sorumluluğu meselelerinde mahkemelerin yetkisi ve mahkeme kararlarının tanınması ve tenfiziyle ilgili, 27 Kasım 2003 tarih ve 2201/2003 No’lu Konsey Tüzüğü (EC) esas alınarak yapılabilir.

http://www.abgs.gov.tr/?p=45630&l=1

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

international = uluslararası

Amtsgericht = Yerel Mahkeme

http://forum.cafeuni.com/read.php?9,8581

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Mainz SULH Mahkemesi ulusal uluslararası ve YEREL OLARAK yetkilidir (1347/2000 (EG) sayılı Tüzüğü İlga Eden 27 Kasım 2003 tarih ve 2201/2003 (EG) sayılı Yargı Yetkisine, Ebeveyn Sorumluluklarına ve Evlilik İşlerine İlişkin Yargı Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Dair Tüzük madde 3, Aile Hukuku Davaları Usul Kanunu § 122)

şeklinde çevrilmesi uygundur diye düşünüyorum.

 
0

Hallo Kantürk. Habe es nochmals überprüft und es steht tatsächlich international...
:)

LG
ilayda

 
0

Merhaba İlayda,

bende benzeri konuda aşağıdaki şekilde tercüme etmişim. Belki işine yarar.

Aile mahkemesi olarak görevli Mainz Yerel Mahkemesi uluslararası ve yer itibariyle yetkilidir (Yetki ve tanıma ve evlilikle ilgili kararların uygulanması, ana ve babanın sorumluluğuyla ilgili yargılama usulü ve 1347/2000 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği'nin
yürürlükten kaldırılması hakkında Avrupa Birliği Danışma Kurulu'nun 27 Kasım 2003 tarihindeki 2201/2003 sayılı yönetmeliğinin
3.maddesi ile, Aile Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşleri Muhakeme Usulü Kanunu'nun 122.maddesi gereği).

Kolay gelsin
Selamlar

 
0

Art.3 der Verordnung (EG) des
Rates vom 27. November 2003

Avrupa Birliğinin
27 Kasım 2003 tarihli
2201/2003 No'lu Konsey Tüzüğünün 3. madddesi

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Cansu und Kantürk vielen vielen Dank und ein schönes Wochenende :)

 
0

Das Amtsgericht Mainz ist international und örtlich

gerçekten international mi yazıyor?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

uluslararası ve yer itibariyle yetkili - das ist m.E. grammatikalisch nicht sauber.

"uluslararası ve yerel yetkisini haizdir" dürfte die Lösung sein.

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.