Almanca Türkçe Sözlük Forum

SCHULWESEN / EĞİTİM SİSTEMİ  


0

Merhaba Arkadaşlar,
Bu bölümde Alman-Avusturya ve İsviçre eğitim sistemleri ve onların Türkiye de ki denklikleri ile ilgili elimde bulunan dokümanlardan bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Bunları burada yazmamın bir sakıncası olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Değerli görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Sağlıklı ve neşeli günler dilerim.

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
0

sahindalgic schrieb:


> Merhaba Arkadaşlar,
> Bu bölümde Alman-Avusturya ve İsviçre eğitim
> sistemleri ve onların Türkiye de ki denklikleri
> ile ilgili elimde bulunan dokümanlardan bazı
> bilgiler aktarmak istiyorum. Bunları burada
> yazmamın bir sakıncası olup olmadığını
> öğrenmek istiyorum. Değerli görüşlerinizi
> yazarsanız sevinirim. Sağlıklı ve neşeli
> günler dilerim.

Şayet paylaşmak istediğiniz bilgiler sözcük listesi halindeyse, "Glossare" bölümüne uygun bir başlıkla eklemeniz daha iyi olur bence.

 
0

ALMANYA

(KISALTILMIŞ GENEL BİLGİ)

Almanya’ da altı yaşını tamamlayan her çocuğun okula gitme zorunluluğu vardır. Bu süre on iki yıldır. Dokuz yılı tam zamanlı okul geriye kalan üç yıl ise hem okul hem de mesleki eğitimdir.
İlköğretim
Almanya’ da ilköğretim; Grundschule, Eingangsstufe ve Schulkindergartenlerden oluşur.
Grundschule
Grundschulelerin öğrenim süresi genel olarak 4 yıl, bazı eyaletlerde ise 6 yıldır(Berlin ve Brandenburg eyaletinde ilköğretimin öğrenim süresi 6 yıldır).
Grundschule’ yi bitiren öğrenciler, yeteneklerine göre Hauptschule, Realschule ve
Gymnasium’ a gönderilirler.

Schulkindergarten

Okul çağında olup, ancak okul için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmayan çocukların alındığı sınıflardır.
Ortaöğretim Kademesi I (Sekundarstufe I)
İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş
İlköğretimden ortaöğretime geçiş eyaletler arasında farklı şekilde düzenlenmiştir. Ortaöğretim I. Kademesinde yer alan okul türlerine geçişler 4. sınıfın sonunda, yönlendirme basamağı olan 5.ve 6. sınıflarda ya da 6. sınıfın sonunda yapılır’.
İlköğretim 4. sınıfta öğrenci velileri, ortaöğretim I. kademede yer alan okullar hakkında bilgilendirilir. Öğrencilerin, ortaöğretim I kademesinde yer alan okullardan hangilerine devam edeceklerine veliler, ortaöğretim I kademede yer alan okullar arasından tercihlerini yaparak sınıf öğretmeni ile görüşülerek karar verirler. Karar aile, okul veya sınıf öğretmeni tarafından verilir. Bu kararda öğrencinin ilköğretimdeki genel yetenek, ilgi ve başarı durumu ile Almanca, Matematik ve Hayat Bilgisi Derslerinin 3. sınıf ikinci dönem ortalaması ile 4. sınıf birinci dönem ortalaması etkendir. Son kararı sınıf öğretmeni, velinin isteğini dikkate alarak verir. Üstün başarılı öğrenciler Gymnasium’a, orta düzeyde başarılı öğrenciler daha nitelikli bir meslek eğitimine hazırlayan Realschule ve başarı düzeyi düşük öğrenciler alt düzey meslek okullarına hazırlayıcı bir eğitim veren Hauptschulelere gönderilirler.
Almanya’ da ortaöğretim I. kademesi, öğrencileri orta öğretim II kademesine hazırlar. Ortaöğretim II. kademesi, öğrencileri hem yüksek öğrenime hemde mesleki eğitime hazırlar. Ortaöğretim I kademesi 5.-10. sınıfları; ortaöğretim II. kademesi 11.-13. sınıfları kapsamaktadır.
Ortaöğretim I. Kademesi
Eğitim süresi 4 yıl olan İlköğretim okullarından (Berlin ve Brandenburg eyaletinde ilköğretimin öğrenim süresi 6 yıldır) sonra, ortaöğretim I kademesinde aşağıda belirtilen okul türleri yer almaktadır. Bunlar;
• Hauptschule
• Realschule
• Gymnasium
• Gesamtschule
• Förderschule
Ancak, 1991-1992 eğitim-öğretim yılından itibaren bazı eyaletlerde adları değişen Hauptschule ve Realschulerde verilen derslerin bir çatı altında toplandığı yeni okullar açılmıştır. Bu okullar şunlardır;
• Orientierungsstufe
• Mittelschule (Sachsen)
• Sekundarschule (Sachsen- Anhalt)
• Integrierte Haupt- und Realschule
• Verbundene Haupt- und Realschule (Mecklenburg- Vorpommern),
• Regionale Schule (Thüringen)
Yukarıda belirtilen okulların öğrenim süresi 5 yıldır (5-10 sınıflar).
Orientierungsstufe – Förderstufe (Yönlendirme Basamağı)
Orientierungsstufe – Förderstufe (Yönlendirme basamağı): 5. ve 6. sınıfları kapsamaktadır. Öğrenciler 6.sınıf sonunda başarı durumlarına göre, ya bulundukları okulda kalırlar ya da diğer okullardan birine geçerler. Bu sınıflar diğer okullardan bağımsız olup bünyelerinde yer almaktadır. 5. ve 6. sınıfları kapsar.
Hauptschulelerin öğrenim süresi 5. - 9. sınıflar; Kuzey Ren- Westfalye eyaletinde 5-10 sınıflar; İlköğretimin 6 yıl olduğu ya da schulartabhängige Orientierungsstufe (yönlendirme basamağı) olan eyaletlerde Berlin, Hessen, Niedersachsen, Bremen 7.-10. sınıfları kapsamaktadır.
Bazı eyaletlerde yetenekli ve başarılı öğrenciler Hauptschule 7. ve 8. sınıflardan sonra Gymnasiumlara geçiş yapabilirler.
Realschule
Realschuleler, öğrencilerine Hauptschule ile Gymnasium arasında genel eğitimi (genel kültür) ile birlikte mesleğe hazırlık eğitimi de vermektedirler. Realschulelerin normal formları 5. - 10. sınıflar; İlköğretimin 6 yıl olduğu ya da schulartabhängige Orientierungsstufe (yönlendirme basamağı) olan eyaletlerde 7.-10. sınıfları kapsamaktadır.
Gymnasium
Gymnasiumlar ortaöğretim I. ve II. kademesini içeren tek okul türüdür. Öğrenim süresi 9 ya da 7 yıl olan Gymnasiumlar 5.- 12; 5- 13. sınıfları kapsar. Bunlardan 5.-10. sınıfları ortaöğretim I. kademesine (Gymnasium alt basamağı), 11.-12; 11.-13. sınıfları ortaöğretim II. kaedemesine (Gymnasium üst basamağı) dahildir

Gesamtschule
Gesamtschuleler (Çok programlı okul); 5.-10; 7.-10. 11.-13 sınıfları kapsar. Bu okullarda ortaöğretim I. ve II. kademesine devam eden öğrenciler öğrenim görmektedir. Bünyesinde farklı eğitim programını uygulayan okul türlerini (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) bulundurmaktadır.
Förderschule (Sonderschule)
Gelişimleri normal okullarda desteklenemeyen ve özel eğitim gereksinimleri olan öğrencilere genel ve mesleki eğitim veren okullardır.
ORTAÖĞRETİM II. KADEMESİ
Öğrenciler zorunlu eğitimi tamamladıklarında yani 15 yaşına geldiklerinde –orta öğretim ikinci bölüme geçerler. Devam edilen okulun çeşidi , orta öğretim birinci bölümün sonunda elde edilmiş nitelikler ve haklara bağlıdır. Ancak, ortaöğretim I. kademesindeki okullardan mezun olan öğrencilerin çoğunluğu mesleki eğitime devam eder.
Ortaöğretim II. kademesinde, hem genel hem de meslek liseleri yer alır. Bu kademede şu okullar bulunur;
• Gymnasialle Oberstufe (Gymnasium üst basamağı)
• Berufliche Gymnasium
• Berufsfachschule
• Berufsoberschule
• Fachschule
Bu okulların öğrenim süreleri 10.-12. sınıfları yada 10.-13. sınıfları kapsar.
Meslek Okulları

Federal Almanya’ da meslek okulları Berufsschule ve Beruffachschuller bünyesinde bulunmaktadırlar. Ancak, 9 tür meslek okulu vardır. Nordrhein-Westfallen eyaletinde birkaç yıldır meslek okulları Berufskolleg çatısı altında bulunmaktadır. Bu okullar, farklı alanlarda meslekî eğitimin ile birlikte genel kültür eğitimi vererek bitirme belgesi, meslek olgunluk (Fachhochschulreife) ya da olgunluk (allgemeine Hochschulreife) diplomasını da verirler.

Okul türleri;

 Berufsvorbereitungsjahr
 Berufsgrundschuljahr
 Berufsschule
 Berufsaufbauschule
 Berufsfachschule
 Fachoberschule
 Berufliches Gymnasium ,Kollegschule

Almanya’ da, yarı zamanlı okula devam zorunluluğu 18 yaşını doldurana kadar olduğundan dolayı öğrenciler konumlarına uygun olarak yukarıda belirtilen okullardan birine devam etmek zorundadırlar.

Çıraklık Eğitimi
Çıraklık Eğitimi: Berufsschulelerde yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve bitirme belgesi almaya götüren eğitimdir.
Çıraklık eğitimi bünyesinde Berufschuleler yer almaktadır.

AVUSTURYA

Zorunlu Eğitim

Avusturya’da ikamet eden her çocuk okula devam etmek zorundadır. Zorunlu eğitim çocuğun 6 yaşını doldurmasını takip eden 1 Eylül tarihinden itibaren başlar ve süresi dokuz yıldır.

Avusturya’ da Zorunlu Eğitim; Grundschule, Volksschule, Sonderschule, Hauptschule Polytechnische Schulelerden oluşur.
İlköğretim
Avusturya’ da Grundschule, Volksschule, Vorklasselerden oluşur.
Grundschule, Volkschule
Grundschulel, Volksschulelerin öğrenim süresi 4 yıldır. Zorunlu eğitim Kapsamındadır.

Vorklasse

Okul çağında olup, ancak okul için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmayan çocukların alındığı sınıflardır.

Ortaöğretim I. Kademesi
Eğitim süresi 4 yıl olan İlköğretim okullarından sonra, ortaöğretim I kademesinde aşağıda belirtilen okul türleri yer almaktadır. Bunlar;
• Hauptschule, Öffentliche Volksschule
Öğretim süresi 4 yıllık ilkokul üzerine 4 yıldır. (5.-8. sınıflar)
• Polytechnische Schule (9. sınıfı kapsar. Amacı öğrencileri mesleğe hazırlamak.)

• Gymnasium, Realgymnasium, Aufbaugymnasium

İlkokulu bitiren yetenekli öğrencilerle, Hauptschule’ nin çeşitli sınıflarından yetenekli olduğu anlaşılan öğrenciler alınmaktadır. Öğrenim süreleri 4 yıllık Grundschule üzerine 8 yıldır. Öğrencileri yüksek öğrenime hazırlar bu okulları başarı ile bitirenlere "Reifezeugnis" belgesi verilir.

Meslek Okulları

1. Berufsbildende Pflichtschulen, Berufsschulen

Bu okulların öğrenim süresi 4 yıldır. 14 yaşını dolduran ve genel öğrenime devam etmeyen öğrenciler, bir meslek edinmek amacıyla istek ve kabiliyetlerine göre bir meslek okuluna devam ederler.

2. Handelsakademie, Höhere Technische Lehranstalt………, Höhere Lehranstalt für …….., Höhere gewerbliche Lehranstalt für ………….

Hauptschule öğreniminden sonra devam edilen bu okulların öğrenim süresi 5 yıldır ve öğrenim olgunluk sınavı ile sona erer.

İSVİÇRE

Zorunlu eğitim

İsviçre’ de zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Ancak, okulöncesi yaş grubunun 4-5 yaş grubu da zorunlu eğitim kapsamındadır.

Genel okullar

1. Primarschule

İsviçredeki 9 yıllık temel eğitim uygulamasının I. Kademesi olan Primarschule’ lerin öğrenim süreleri kantonlara göre 3 ilâ 6 yıl arasında değişmekte olup devam edilmesi zorunludur.

2. Sekundarschule, Bezirkschule, Realschule, Unteremittelschule

Bu okullara Primarschule öğrenimini tamamlayan, ancak gymnasium’ a seçilemeyen öğrenciler devam etmektedirler. Öğrenim süreleri 3 ilâ 6 yıl arasında değişmektedir.

3. Gymnasium, Höhere Mittelschule, Maturutätsschule

İsviçre’ de liselerin isimleri kanton kanton çeşitlilik arz etmektedir. Bunlar Kantonschule, Kollegium, Lyzeum, Höhere Mittelschule, Maturutätsschule’ dir. İsviçre’ de Gymnasiumlara, Untere Mittelstufe’ leri yada Sekundarschuleleri bitiren öğrenciler giderler. Bu okullar öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamaktadırlar. Liselerdeki öğrenciler fedaral komisyon tarafından yapılan olgunluk sınavı ile bitirirler ve sınavı başaran öğrenciler "Maturutätszeugnis" belgesi verilir.

Meslek Okulları

Berufsschuleler, 15 yaşını dolduran gençler bir meslek edinmek amacıyla devam ederler. Pratik eğitim işletmelerde teorik eğitim ise Berufsschullerde verilir. Bu öğrenimin süresi mesleğin özelliğine göre 2.5 veya 4 yıldır. Bu öğrenimi bitirenlere das eidgenösische Fähigkeitzeugnis verilir.

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
0

ALMANYA’ DAN ALINAN BİTİRME BELGELERİNİN SAHİPLERİNE TÜRKİYE’ DE SAĞLADIKLARI HAKLARI

Dört yıllık Grundschule’ yi bitirerek Abschlusszeugnis der Grundschule belgesi alanlar,
İlköğretim okullarımızın beşinci sınıfına geçenler,
Altı yıllık Grundschule’ yi bitirerek Abschlusszeugnis der Grundschule belgesi alanlar,
İlköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
Hauptschulabschluss, Abschlusszeugnis der Klasse 9 der Hauptschule belgesi alanlar,
İlköğretim okullarımızı bitirenler derecesinde
Erweiterten Hauptschulabschluss, Sekundarabschluss- Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Typ A belgesini alanlar,
Liselerimizin onuncu sınıfına geçenler,

Mittleren Schulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Typ B Sekundarabschluss- Fachoberschulreife, Mittlere Reife
Sekundarabschluss-Hauptschulabschluss (Sekundar-Realschulabschluss, Erweiternde Sekundarabschluss),
Hauptschule mit Werkrealschulelerin 10. sınıfından sonra Sekundarabschluss-Fachoberschulreife,
Realschulabschluss Abschlusszeugnis der Oberschule- Abschlusszeugnis
Realschulabschluss/die Fachoberschulreife und die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe,
Mittleren Schulabschluss (Realschulabschluss),
Erweiterter Realschulabschluss
Sekundarschule 10. sınıftan sonra Mittleren Schulabschluss (Realschulabschluss).

Liselerimizin on birinci sınıfına geçenler, derecesinde öğrenim görmüş sayılırlar.

Hauptschule 8. sınıftan sonra bir yıl "Berufsvorbereitungsjahr" okumuş ve belgesinde "zum Erwerb des Abschlusszeugnis der Hauptschule " ifadesi olanlar
İlköğretim okullarımızı bitirenler derecesinde
Berufsschulabschluss belgesini alanlar,
Daha önce görmüş oldukları öğrenimi sınıf bakımından yükseltmeyen meslekî bir eğitim görmüş sayılırlar.

Berufsgrundschuljahr’ ı başarı ile bitiren öğrencilerden 9. sınıf Hauptschule bitirme belgesi olanlardan "Hauptschulabschluss nach Klasse 10" (Hauptschule 10. sınıf bitirme belgesi) belgesi alanlar,
Liselerimizin onuncu sınıfına geçenler derecesinde,
Mittlere Bildungsabschluss, Fachoberschulreife, Fachschulreife belgesi alanlar,

Meslek liselerimizin on birinci sınıfına geçenler,

Abschlusszeugnis Berufseinstiegjahr belgesi alanlar ile bu okulu bitirdikten sonra Mittlere Bildungsabschluss (10. sınıf bitirme belgesi) veren, öğrenim süreleri iki yıl olan Berufsfachschulelere devam etme hakkı elde edenler,

Daha önceki öğrenimlerinin sınıf bakımından yükseltmeyen meslekî bir öğrenim görmüş sayılırlar.

Mittlere Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) belgesini alanlar,
Liselerimiz/ meslek liselerimizin on birinci sınıfına geçenler derecesinde,

Fachschulreife, Mittlere Reife-Sekundarstufe Abschlusszeugnis almış olanlar,
Meslek liselerimizin on birinci sınıfına geçenler derecesinde,

Wirtschaftsschulabschluss (Mittlere Reife )
Ticaret meslek liselerimizin on birinci sınıfına geçenler,

İki yıllık Berufsfachschule’ yi bitirerek Abschlusszeusnis der zweijährigen Berufsfachschule, Fachoberschulreife, Zeugnis der Fachschulreife belgesini alanlar,
Meslek liselerimizin branşlar ile ilgili bölümün on birinci sınıfına geçenler,

schulische Teil der Fachhochschulreife bitirme belgesini almış olanlar,

Öğrenim süresi iki yıl olan "Kaufmännische Berufskolleg" ile ilgili yapılan yeni düzenlemeye göre bitirme belgesinin yanı sıra ek sınavın (Zusatzprüfung) başarılması durumunda Fachhochschulreife’ nin okul bölümü (schulische Teil der Fachhochschulreife) almayı hak ederler. Ancak iki yıllık pratik çalışmayı yapmış ve alanları ile ilgili yarım dönem daha staj yaptıklarını belgelendirdikleri durumunda Almanya’ nın tüm eyaletlerinde geçerli olan "Fachhochschulreife" belgesini alarak meslek yüksek okullarında yüksek öğrenime devam ederler.
Meslek liselerimizin 12. sınıfına geçenler derecesinde öğrenim görmüş sayılırlar. Ancak, öğrenim süresi iki yıl olan meslek okullarını bitirmiş olanlar veya branşları ile ilgili bölümde bir yıl staj (bazı eyaletlerde 6 ay) yaptığını belgelendirenler "Fachhochschulreife" belgesini alırlar. Bunlar meslek liselerimizi bitirenler derecesinde öğrenim görmüş sayılırlar.

"Fachhochschulreife" belgesini alanlar, Meslek liselerimizi bitirenler derecesinde
"Fachgebundenen Hochschulreife"
Alanları ile ilgili meslek liselerimizi bitirenler,
"Allgemeine Hochschulreife" Liselerimizi bitirenler derecesinde ,

öğrenim görmüş sayılırlar.

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
0

ALAMANYA’DAKİ GRUNDSCHULE’DEN GELEN ÖĞRENCİLERİN
TÜRKİYE’DE ALINACAKLARI SINIFLAR
 
Grundschule’de;
 
1. sınıfa devam ederken gelenler, İlköğretim okullarımızın 1. sınıfına devam edenler,
1. sınıfı geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızın 2. sınıfına geçenler,
 
2. sınıfa devam ederken gelenler, İlköğretim okullarımızın 2. sınıfına devam edenler,
2. sınıfı geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızın 3. sınıfına geçenler,
 
3. sınıfa devam ederken gelenler, İlköğretim okullarımızın 3. sınıfına devam edenler,
3. sınıfı geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızın 4. sınıfına geçenler,
 
4. sınıfa devam ederken gelenler, İlköğretim okullarımızın 4. sınıfına devam edenler,
4. sınıfı geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızın 5. sınıfına geçenler,
 
derecesinde öğrenim görmüş sayılırlar.

Almanya Hauptschule

Hauptschule’ den;
5. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına geçenler,
6. sınıfa devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına devam edenler,
6. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
7. sınıfa devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
7. sınıfa geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler edenler,
8. sınıfa devam ederek gelenler, iİlköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
8. sınıfı geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızın 8. sınıfına doğrudan, liselerimizin 9. sınıfına seviye tespit sınavı ile alınabilecekler,
9. sınıfa devam ederek gelenler, İlköğretim okullarımızın 8. sınıfına doğrudan, liselerimizin 9. sınıfına seviye tespit sınavı ile alınabilecekler,
9. sınıfı geçerek yada bitirerek gelenler,(Abschlusszeugnis alanlar), İlköğretim okullarımızı bitirenler yada liselerimizin 9. sınıfına geçenler,
10. sınıfına Typ A devam ederken gelenler, Liselerimizin 9. sınıfına devam edenler,
10. sınıfına Typ A bitirerek gelenler, Liselerimizin 10. sınıfına geçenler,
10. sınıfına Typ B devam ederken gelenler, Liselerimizin 10. sınıfına devam edenler,
10. sınıfına Typ B bitirerek gelenler, Liselerimizin 11. sınıfına geçenler,
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

Almanya Realschule

Realschule’ den;
5. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına geçenler,
6. sınıfa devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına devam edenler,
6. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
7. sınıfa devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
7. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler,
8. sınıfa devam ederek gelenler, iİlköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
8. sınıfı geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızı bitirenler,
9. sınıfa devam ederek gelenler, liselerimizin 9. sınıfına alınabilecekler,
9. sınıfı geçerek gelenler, liselerimizin 10. sınıfına geçenler,
10. sınıfına devam ederken gelenler, liselerimizin 10. sınıfına devam edenler,
10. sınıfı bitirerek gelenler (Abschlusszeugnis alanlar) liselerimizin 11. sınıfına geçenler,
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

Almanya Gymnasium

Gymnasium’ dan;
5. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına geçenler,
6. sınıfa devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına devam edenler,
6. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
7. sınıfa devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
7. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler,
8. sınıfa devam ederek gelenler, iİlköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
8. sınıfı geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızı bitirenler,
9. sınıfa devam ederek gelenler, liselerimizin 9. sınıfına alınabilecekler,
9. sınıfı geçerek gelenler, liselerimizin 10. sınıfına geçenler,
10. sınıfına devam ederken gelenler, liselerimizin 10. sınıfına devam edenler,
10. sınıfı geçerek gelenler liselerimizin 11. sınıfına geçenler,
11. sınıfa devam ederek gelenler liselerimizin 11. sınıfına devam edenler,
11. sınıfı geçerek gelenler liselerimizin 12. sınıfına geçenler,
12. sınıfa devam ederek gelenler liselerimizin 12. sınıfına devam edenler,
12. sınıfı geçerek gelenler liselerimizin 12. sınıfına geçenler,
13. sınıfa devam ederek gelenler, liselerimizin 12. sınıfına devam edenler,
12. sınıfı yada 13. sınıfı bitirerek "Zeugnis der Hochschulreife" belgesi almış olanlar, liselerimizi bitirenler
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

Avusturya Hauptschule

Hauptschule’ den;
1. sınıfı (5. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına geçenler,
2. sınıfa (6. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına devam edenler,
2. sınıfı (6 yıl.) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
3. sınıfa (7. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
3. sınıfı (7. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler,
4. sınıfa (8. yıl) devam ederek gelenler, iİlköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
4. sınıfı (8. yıl) bitirerek gelenler, (Abschlusszeugnis alanlar) İlköğretim okullarımızı bitirenler,
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

Avusturya Gymnasium

Gymnasium’ dan;
1. sınıfı (5. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına geçenler,
2. sınıfa (6. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına devam edenler,
2. sınıfı (6 yıl.) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
3. sınıfa (7. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
3. sınıfı (7. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler,
4. sınıfa (8. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
4. sınıfı (8. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızı bitirenler,
5. sınıfı (9. yıl) devam ederek gelenler, liselerimizin 9. sınıfa devam edenler,
5. sınıfa (9. yıl) geçerek gelenler, liselerimizin 10. sınıfına geçenler,
6. sınıfı (10 yıl.) devam ederek gelenler, liselerimizin 10. sınıfına devam edenler,
6. sınıfa (10. yıl) geçerek gelenler, liselerimizin 11. sınıfına geçenler,
7. sınıfı (11. yıl) liselerimizin 11. sınıfına devam edenler,
7. sınıfa (11. yıl) geçerek gelenler, liselerimizin 12. sınıfına geçenler,
8. sınıfa (12. yıl) devam ederek gelenler, liselerimizin 12. sınıfına devam edenler,
8. sınıfı (12. yıl) bitirerek "Reifezugnis" belgesi almış olanlar, liselerimizi bitirenler,
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

İsviçre Sekundarschule

Sekundarschule’ den;
1. sınıfı (5. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına geçenler,
2. sınıfa (6. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına devam edenler,
2. sınıfı (6 yıl.) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
3. sınıfa (7. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
3. sınıfı (7. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler,
4. sınıfa (8. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
4. sınıfı (8. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına doğrudan, 9. sınıfına seviye tespit sınavıyla alınabilecekler,
5. sınıfı (9. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına doğrudan, 9. sınıfına seviye tespit sınavıyla alınabilecekler,
5. sınıfı (9. yıl) geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızı bitirenler
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

İsviçre Sekundarschule 4 yıllık Primarschule öğrenimi üzerine
Sekundarschule’ den;
1. sınıfı (5. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına geçenler,
2. sınıfa (6. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına devam edenler,
2. sınıfı (6 yıl.) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
3. sınıfa (7. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
3. sınıfı (7. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler,
4. sınıfa (8. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
4. sınıfı (8. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına doğrudan, 9. sınıfına seviye tespit sınavıyla alınabilecekler,
5. sınıfı (9. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına doğrudan, 9. sınıfına seviye tespit sınavıyla alınabilecekler,
5. sınıfı (9. yıl) geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızı bitirenler
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

İsviçre Sekundarschule 6 yıllık Primarschule öğrenimi üzerine
Sekundarschule’ den;
1. sınıfa (7. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
1. sınıfı (7. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler,
2. sınıfa (8. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
2. sınıfı (8. yıl) geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına doğrudan, 9. sınıfına seviye tespit sınavıyla alınabilecekler,
3. sınıfı (9. yıl) devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına doğrudan, 9. sınıfına seviye tespit sınavıyla alınabilecekler,
3. sınıfı (9. yıl) geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızı bitirenler
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

İsviçre Gymnasium 4 yıllık Primarschule öğrenimi üzerine

Gymnasium’ dan;
5. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına geçenler,
6. sınıfa devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 6. sınıfına devam edenler,
6. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına geçenler,
7. sınıfa devam ederek gelenler, ilköğretim okullarımızın 7. sınıfına devam edenler,
7. sınıfı geçerek gelenler, ilköğretim okullarımızın 8. sınıfına geçenler,
8. sınıfa devam ederek gelenler, iİlköğretim okullarımızın 8. sınıfına devam edenler,
8. sınıfı geçerek gelenler, İlköğretim okullarımızı bitirenler,
9. sınıfa devam ederek gelenler, liselerimizin 9. sınıfına alınabilecekler,
9. sınıfı geçerek gelenler, liselerimizin 10. sınıfına geçenler,
10. sınıfına devam ederken gelenler, liselerimizin 10. sınıfına devam edenler,
10. sınıfı geçerek gelenler liselerimizin 11. sınıfına geçenler,
11. sınıfa devam ederek gelenler liselerimizin 11. sınıfına devam edenler,
11. sınıfı geçerek gelenler liselerimizin 12. sınıfına geçenler,
12. sınıfa devam ederek gelenler liselerimizin 12. sınıfına devam edenler,
12. sınıfı bitirerek "Mature" belgesi almış olanlar, liselerimizi bitirenler
derecesinde öğrenim görmüş sayılacaklardır.

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
0

Arzthelferin Belgesi :
Almanya’ da Ärztekammer' ler den alınan belgeler (Arzthelferin), daha önce görülmüş sayılan öğrenimi sınıf bakımından yükseltmeyen doktor yardımcılığı dalında meslekî bir eğitim görmüş sayılmaktadır.

Arzthelferin belgesi olanlar Türkiye'de hemşire olarak çalışamazlar, ancak yardımcı sağlık hizmetleri dalında çalışabilirler.

Almanya'da Realschule veya Hauptschule öğreniminden sonra çeşitli meslek okullarını sırasıyla bitirip, en son Krankenschwesterschule'yi bitirerek, "KRANKENSCHWESTER - URKUNDE" belgesi alanlar, Türkiye'de Sağlık Meslek Lisesi mezunu sayılırlar.

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
0

Aşağıdaki ifadeleri kontrol edermisiniz?

Yabancı dil ağılıklı lise : Gymnasium mit Schwerpunkt auf Fremdsprachen
Yabancı dil ağılıklı lise : Fremdsprachengymnasium

Öğrenci seçme sınavı sonuç belgesi : Ergebnisse aus der Studentenauswahlprüfung
Öğrenci seçme sınavı sonuç belgesi : Schülerauswahlprüfungsbescheinigung

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları : Leistungsgewichtsnote der sekundaeren Ausbildung

Sözel ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı : gewichtete verbale Gesamtnote der Sekundarbildung
Sözel ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı : Mündliche Leistungsgewichtsnote der sekundaeren Ausbildung

Sayısal ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı : gewichtete numerische Gesamtnote der Sekundarbildung
Sayısal ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı : Numerische Leistungsgewichtsnote der sekundaeren Ausbildung

Eşit ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı : gleichgewichtete Gesamtnote der Sekundarbildung
Eşit ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı : Gleichgewichtige Leistungsgewichtsnote der sekundaeren Ausbildung

İktisadi ve idari bilimler fakültesi : Fakultät für Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften
İktisadi ve idari bilimler fakültesi : Fakultaet für Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften

uluslararası ilişkiler : Internationale Beziehungen
uluslararası ilişkiler : Internationale Beziehungen (politische)

Yerleştiği yüksek öğrenim programı : Studienprogramm, zu dem der/die Student/in zugelassen wurde
Yerleştiği yüksek öğrenim programı : Sein/Ihr belegtes Hochschulprogramm

Yerleşme puanı : Zulassungspunkt(e)
Yerleşme puanı : Mindestnote für die Belegung

Tercih sırası : Präferenzreihe
Tercih sırası : Auswahlaufstellung/Anordnung der Auswahl

Yerleşme türü : Art der Zulassung
Yerleşme türü : Art der Belegung

Başarı sırası : Rating
Başarı sırası : Anordnung der Leistungen

Burslu : Mit Stipendium

ortalama ile geçti = Versetzung aufgrund der Durchschnittsnote

sorumlu geçti = Versetzung mit verpflichten der Nachprüfung
Versetzung mit der Verpflichtung, Leistungsnachweise nachträglich zu erbringen

ağırlıklı yıl sonu başarı notu = gewichtete Jahresleistungsnote

diploma derecesi = Abschlussnote / Diplomnote

AOBP; Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı = Durchschitt der nach Fächern gewichteten Erfolgspunkte

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
0

eventuell

ortalama ile geçti = Versetzung erfolgte aufgrund der Durchschnittsnote

Yerleşme türü : Art der Vergabe, Art der Studienplatzvergabe

Başarı sırası : Erfolgsstufe

Öğrenci seçme sınavı sonuç belgesi : Ergebnisnachweis der Studienplatzvergabestelle

Yerleştiği yüksek öğrenim programı : zugelassen für den Studienplatz / für das Studium ( an ....)

Burslu: Stipendiat oder mit Stipendium

sorumlu geçti = Versetzung mit Verpflichtung von Nachprüfung/-en, bzw. erfolgreichem Bestehen im folgendem Schuljahr

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Schulsystem in der Türkei - ISCED

Hier eine Aufstellung des aktuellen Schulsystems nach ISCED-Kriterien.

Gruß,

HV

 
0

konu buraya sözlük kısmına alınmıştır

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.