Almanca Türkçe Sözlük Forum

Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert  


0

A

ABC-P
Avidin biyotin peroksidaz kompleksi,

Abdomen
abdomen

Abführmittel
Müshil

Abgeschlagenheit
halsizlik, yorgunluk, bitkinlik

Abhilfe
çare

abhören
kulaklık ile muayene etmek

abkühlen
soğutmak

Abmagerungskur
zayıflama rejimi

abnehmen
zayıflamak

abortieren
çocuk düşürmek, dölütünü düşürtmek, düşük yapmak, düşürme, bebek düşürmek

Abortus
abortus

Abrasio
abrasio

abschließender Krankheitsbericht
epikriz

Abschürfung
sıyrıntı

Abschwellen
şişkinliğin inmesi

Absonderung
uzaklaştırma

Absorbieren
absorbe etme

abstillen
bebeği memeden kesmek

Abstrich
çıkarılan doku parçası

Abszess
apse

abtreiben
çocuk aldırmak

Aktin
aktin

Aktinserum
aktin serumu

Aktin-Serum
aktin serumu

Alaun
alüm

Allotransplantat
allogreft

Allotransplantation
allogreft

Aluminiumgewinnung
alüminyum kazanımı

Anamnese
öykü, anamnezi

Angiogenese
anjiogenezis

Anhangsgebilde der Haut
deri eklentisi

Anoxie
kanda oksijen azlığı

Antebrachium
ön kol

Antikörperspiegel
antikor seviyesi

Aorta
aort damarı

Aqua dest.
arıtılmış su

Armschiene
kol ateli

Arterienerkrankung
Arter hastalığı

Arteriosklerose
arteryoskleroz, arterlerin sertleşmesi

Arthroplastik
artroplasti

Atherosklerose
damarların tıkanması

auf dem Rücken liegend
supin pozisyonu, supin pozisyonu, supin

aufgebohrte Marknagelung
rimerizasyon

Augenhöhle
göz çukuru, göz kavitesi

ausgefällt
çökelmiş, çöktürülmüş

Ausrichtung
redükte etme

ausschaben
kürete etmek

Ausscheidung
ayırma

äußere Knochenplatte
dış tabula

Autopsie
otopsi

Avidin-Biotin-Komplex-Peroxidase-Methode
avidin biotin kompleks peroksidaz yöntemi

B

Backenknochen
elmacık kemiği

Balanoposthitis
balanopostit, penis ucu iltihabı

Bauchdecke
karın duvarı

Bauxit
boksit

Behandlungsbogen
tedavi dosyası

beidseitig
bilateral, çift taraflı, çift yanlı, iki yanlı, iki taraflı

Beschwerde
yakınma

Bestand
hayvan stoğu

bilateral
bilateral, çift taraflı, çift yanlı, iki yanlı, iki taraflı

bildgebendes Verfahren
medikal görüntüleme

Binde
fasya

Bindegewebe
bağdoku

Bindegewebszelle
bağdoku hücresi

Bindehautentzündung
göz nezlesi, konjonktiv iltihabı, konjonktivit, göz iltihabı, oftalmi, göz enfeksiyonu, göz yangısı, karasu

Biopsie
biyopsi

Blutdruck
tansiyon

Bluterguß
ekimotik, ekimoz

Blutersatz
kan replasmanı

Blutgerinnsel
kan pıhtısı

Blutkuchen
kan pıhtısı

Blutstillung
kanın durdurulması

Bluttransfusion
kan transfüzyonu

Blutungskontrolle
kanama kontrolü

Border Disease Virus
sınır hastalığı virüsü

Bronchie
bronş, akciğer borusu, bronkus

Bruch
kırık

Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten
Üniversitelerin Teşkilâtı Hakkındaki Federasyon Kanunu

Butylkautschuk
bütil kauçuğu

BVDV
sığır viral diyare virüsü

C

Carbazol
karbazol

Chirotherapie
kiropraktik, kiroterapi

chirurgische Behandlung
cerrahî tedavi

Cicatrix
skar

Computertomographie
bilgisayar tomografisi, BT

Conjunctivitis
göz nezlesi, konjonktiv iltihabı, konjonktivit, göz iltihabı, oftalmi, göz enfeksiyonu, göz yangısı, karasu

Corium
deri

CT
bilgisayar tomografisi, BT

Cytokin
sitokin

D

Dehnungsstreifen
çatlak

deionisiert
deiyonize

Depersonalisation
benlik yitimi, depersonalizasyon, kendi bedenini yanlış algılama, kendine yabancılaşma, kişiliksizleşme, çevreye yabancılaşma

Derealisation
çevreye yabancılaşma, gerçekle ilgisiz duygular algılama, gerçeklik yitimi

dermal
dermal, deri ile ilgili, deriye ait, cildî

Dermatologie
Cildiye

Dermis
cilt, dermis

Desinfektionsmittel
antiseptik

Desmin
desmin

destilliert
arıtılmış

Detektionsantikörper
deteksiyon antikoru

Diagnosebildschirm
diyagnostik monitör

Diagnostikum
diagnostik reaktif

diagnostisch
diyagnostik, tanısal, tanılayıcı, teşhise ait, teşhisle ilgili

Diäthyl
dietil

Didymus
haya husye, erbezi, erkeklik, torbası, testis

Diethyl
dietil

differentialdiagnostisch
ayırıcı tanısal, ayırıcı diyagnostiğe ait, ayırıcı diyagnostik ile ilgili, ayırıcı tanılama ile ilgili, ayırıcı tanılamaya ait

Diploe
kemik iliği aralığı

Diplomandenkonversatorium
yüksek lisans tez semineri

Diplomarbeit
bilimsel inceleme, tez, bitirme projesi, bitirme tezi, doktora tezi, mezuniyet tez çalışması, mezuniyet tezi

Diskusverlagerung
disk kayması

distal
distal

Doppelfraktur
çift kırık

Dreifachfärbung
üçlü boyama metodu, üçlü boya

Dreifachfärbung nach Masson
Masson’un üçlü boyası

Drosselvene
şahdamarı, şahdamar, boyun toplardamarı

Druckmanschette
pnömatik turnike

Druckmanschette anlegen
pnömatik turnike koymak

durch Zecken übertragen
kenelerden bulaşan

dysphorisch
disforik

E

EAA
epidural anestezi ve analjezi

Eichel- und Vorhautentzündung
balanopostit, penis ucu iltihabı

Einband
kabuğunu soymak

Einbettungsprozess
doku takibi

Eindringen
nüfuz etmek

eine Fibrose auslösend
fibroza yol açan, fibroza neden olan

eine Kürettage vornehmen
kürete etmek

Einhufer
tek tırnaklı

einkernig
mononükleer

Einrichtung
redükte etme

Einschlusszyste
inklüzyon kisti

Einschneiden
insizyon

Einschnitt
insizyon

Einschußwunde
giriş yarası

Einweg-Pipettenspitze
tek kullanımlık pipet ucu

Ekchymose
ekimotik, ekimoz

ekchymotisch
ekimotik, ekimoz

Encephalitis
ansefalit, beyin iltihabı, beyin yangısı, ensefalit

Endoprothese
endoprotez

Endothel
endotel

endothelial
endotelyal

endothelialer Gefäßwachstumsfaktor
vasküler endotelyal büyüme faktörü, damar endotelyal büyüme faktörü, VEGF

Endothelium
endotelyum

Endothelzellen
endotel hücreleri

entionisiertes Wasser
deiyonize su

entzündlich
iltihaplı, yangılı

Entzündung
iltihap

Enzephalitis
ansefalit, beyin iltihabı, beyin yangısı, ensefalit

Enzymimmunoassay
enzim immunoassay, enzim immunotest, enzim immuno test, enzim immuno assay

epidermal
epidermal

Epidermis
epidermis

epidurale Anästhesie und Analgesie
epidural anestezi ve analjezi

Epikrise
epikriz

Epithel
epitel

epithelial
epitelyal

Erythrozyt
eritrosit

Erythrozytensuspension
eritrosit süspansiyonu

Euphorie
öfori

Euthanasie
ötenazi

Extinktionswert
ekstinksiyon değeri

F

Färbung
boyanma

Fascia
fasya

Faszie
fasya

Faszie des M. vastus lateralis
vastus lateralis fasyası

Faszien-Release
fasya gevşetmesi

Felle
kabuk

Femur
uyluk, femur, femur kemiği

Femurkopf
femur başı

Fet
cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

Fettanteil
yağ muhtevası

Fettwachsbildung
sabunlaşma

Fetus
cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

feuchte Kammer
nemli oda, nemli odacık

Feuerwaffe
ateşli silâh

Fibroangiomatose
fibroangiomatozis

fibrogen
fibrojenik

Fibula
fibula

Fingerbodenabstand
parmak ucu - yer mesafesi

Finger-Boden-Abstand
parmak ucu - yer mesafesi

Flaviviridae
flavivirid

Foetus
cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

Föt
cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

Fötus
cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

fragmentierte Fraktur
parçalı kırık, çok parçalı kırık

Fraktur
kırık

Fraktur des Femurschafts
femur şaft kırığı

Frakturfragment
kırık parçası

Frakturlinie
kırık hattı

freie Hauttransplantation
serbest deri nakli

Fuß ventral
ayak ventrali

Futterverwertung
yemden yararlanma, yemin verime dönüşmesi, yem dönüştürme etkinliği, yem çevrim oranı

G

galenisch
galenik

Gallenblasenentfernung
kolesistektomi

Gallenstein
ödtaşı

Gefäß
damar

Gefäßinnenhaut
intima, iç zar, damar iç zarı

gefroren
dondurulmuş

gefrorenes Plasma
donmuş plazma

Gegensprechanlage
kayıt stüdyolarında kullanılan ses sistemi, çift yönlü sistem, iki yönlü sistem, dâhili telefon sistemi, iç konuşma sistemi, dâhili iletişim sistemi, dâhili konuşma sistemi

Gehirnentzündung
ansefalit, beyin iltihabı, beyin yangısı, ensefalit

Gelenkkapsel
eklem kapsülü

Gelenkneubildung
artroplasti

Gelenrekonstruktion
artroplasti

Genick
ense kökü

gepufferte Formalinlösung
tamponlu formalin solüsyonu

Geschwür
ülser, ulkus, şankır, şankr, sore, apse, fronkül, kan çıbanı, çıban

Gesichtsschädel
viscerocranium

Gesundheitszentrum
sağlık merkezi

getrocknet
kurutulmuş

Gewaltschutzgesetz
Şiddete Karşı Koruma Yasası, Şiddete Karşı Koruma Kanunu

Gewebevermehrung
doku çoğalması

Gewebswassersucht
ödem, doku ödemi

Gewebswucherung
doku proliferasyonu, doku büyümesi

gewerbliche Berufsgenossenschaft
Meslek Kazası Sigorta Kooperatifi

GewSchG
Şiddete Karşı Koruma Yasası, Şiddete Karşı Koruma Kanunu

Gonarthrose
gonartroz

Granulation
granülasyon

Granulationsgewebe
granülasyon Dokusu

granulomatös
granülomatöz

graue Substanz
gri madde

Großhirn, Grosshirn
asıl beyin, serebrum

H

Haargefäß
kılcal damar

Halbedelstein
yarı kıymetli taş

halluzinantes Erleben
halüsinasyon yaşantısı

Hals
boğaz

Halswirbelsäule
servikal vertebralar, omurganın servikal bölümü, servikal omurga

Hämatom
ekimotik, ekimoz

Hämatoxylin-Eosin-Färbung
hematoksilen-eozin boyası

hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi

Hauptschlagader
şahdamar, anadamar

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft
Meslek Kazası Sigorta Kooperatifleri Konfederasyonu

Haut, Haut-
kutaneöz, cutis, cilt, deri

Hauttransplantation
deri nakli

Hematoxylin-Eosin
hematoksilen-eozin

Herzkranzgefäßverkalkung
koroner arteryoskleroz, koroner atero skleroz

Hieb- und Stoßwaffe
kesici ve delici silâh

Hiebwaffe
kesici silâh

Hinterhauptsbein
artkafa kemiği

Hirnschädel
kafatası

Hirnstamm
beyinsapı

histopathologisch
histopatolojik

Hoden
haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

Hüft -TEP
total endoprotez artroplastisi

Hüftbein
kalça kemiği

Hüftgelenk
kalça eklemi

Hüftgelenkendoprothese
kalça eklemi endoprotezi

Hüftknochen
kalça kemiği

hyoid
hiyoid, hiyoid kemiği, dil kemiği

hypochromatisch
hipokromatik

I

Ilisarov-Fixateur
İlizarov EF

Ilizarov-External-Fixator
İlizarov EF

immunkompetent
immünokompetan

immunohistochemisch
immunohistokimyasal

immunohistochemische Färbung
immunohistokimyasal boyama

immunsuppressiv
bağışıklık sistemini baskılayan, immunosupressif, immunosüpresif

immunsupprimierend
bağışıklık sistemini koruyucu, bağışıklık sistemini koruyucu ilâç, immün baskılayıcı immünosüpresan, immünsupresan, imunosupresan

immuntolerant
hiposansitif immunotolerant, immuntoleran

immuntolerantes Stadium
immuntoleran faz, immuntoleran evre

Infektionszyklus
enfeksiyon döngüsü

infektiös
enfeksiyöz, enfeksiyonlu

Infektiöser pustulärer Vulvovaginitis
enfeksiyöz püstüler vulvovajinit

Infiltration
infiltrasyon

Inflammation
yangı

inflammatorisch
yangısal

Inguen
kasık

Inguinalregion
kasık, kasık bölgesi

Innenhaut
endotelyum

innere Knochentafel
tabula interna

intramedullärer Nagel
IMN, intramedüler çivi

intrauterin
intrauterin, rahim içi

Inzision
insizyon

J

Jochbein
elmacık kemiği

K

Kalotte
kafatası

kanulierte Schraube
kanüllü vida

kapillar
kıl gibi

Kapillargefäß
kapiler damar, kılcal damar

Kapsulitis
kapsülit, eklem kapsülü yangısı, kapsül iltihabı

Karbazol
carbazole

Kauter
koter

Kehldeckel
küçük dil, epiglot, epiglotis, gırtlak kapağı

Kernspinresonanz-Tomographie
manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonanslı görüntüleme, MRG

Kernspintomographie
manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonanslı görüntüleme, MRG

Kiefergelenk
temporomandibular eklem

KIS
Hastane Bilgi Sistemi

Klage
yakınma

Kleinhirn
küçük beyin, beyincik

Kleinhirngewebe
beyincik dokusu

Kniegelenkneubildung
diz artoplastisi

Kniegelenkrekonstruktion
diz artoplastisi

Kniekehle
diz ardı çukuru

Knochenbruch
kırık, kemik kırığı

Knochenschicht
kemik tabakası

Knochenzange
penskopan

knötchenförmig
boğumcuk şeklinde

Kompaktainsel
kemik adacığı

Kompresse
pansuman

Konjugat
konjugat

Konjunktivitis
göz nezlesi, konjonktiv iltihabı, konjonktivit, göz iltihabı, oftalmi, göz enfeksiyonu, göz yangısı, karasu

Kontaktdermatitis
temas dermatiti

Kontaminant
kontaminant

Kontrollserum
kontrol serumu

Koronararteriensklerose
koroner arteryoskleroz

Koronararteriensklerose
koroner arterlerin sertleşmesi

Koronarsklerose
koroner skleroz

körperfremd
dışsal

Körperhauptschlagader
aort

Körpermassenindex
vücut kitle endeksi

Körperoberfläche
vücut yüzölçümü

Körperschlagader
şahdamarı

Körpertemperatur
vücut sıcaklığı, vücut ısısı

Körperverletzung
vücut travması, yaralama, yaralanma

Kortikalschraube
kortikal vida

Koryza
burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Krankenhausinformationssystem
Hastane Bilgi Sistemi, Hastane Enformasyon Sistemi

Krankentransport
hasta nakli

Krankheitsrückfall
epikriz

Kürette
küret

kürettieren
kürete etmek

kutan
kutanöz

Kyphose
kifosis

L

Laborarzt
laboratuar hekimi

Lambdanaht
oksipital sütür

langzeitige Wundbehandlung
uzun süreli yara tedavisi

Lappenchirurgie
flep cerrahisi

Läsion
yara

Lederhaut
derma

Leerwert
boş değer, blank değeri, kör değer

Legalinspektion
otopsi

Leibesfrucht
cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

Leichenbeschau
otopsi

Leicheneröffnung
otopsi

Leichenfettwachs
adiposir

Leichenfleck
ölü morluğu

Leichenlipid
ceset lipidi

Leichenöffnung
otopsi

Leichenshau
otopsi

Leiste
kasık

Leistengegend
kasık

Leitungsbahn
fasikulus

Leukozyt
lökosit

Leukozyteninfiltration
lökosit infiltrasyonu

livor mortis
ölü morluğu

Lobulus
lobçuk

Luftröhrenentzündung
soluk borusu iltihabı, soluk borusu yangısı, trakeit

M

makroskopisch
makroskobik

männliche Keimdrüse
haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

manuelle Strukturanalyse
manuel strüktür analizi, MSA

Marknagel
IMN, intramedüler çivi

Maschenplatte
may plak

MD
mukoza hastalığı

Mediator
mediyatör

Meerrettich- Peroxydase-Konjugat
yabanturpu peroksidaz konjugatı

mehrfach
multipl, çoklu, birden çok

Meßzylinder
mezür

metaplastisch
metaplazik

metaplastische Veränderung
metaplazik değişiklik

Mikroorganismen
mikro organizmalar

Mikrotiterplatte
mikrotiter plâkası

Mikrotiterplattenschüttler
mikrotiter çalkalayıcı

Milchertrag
süt verimi

Milchproduktion
süt üretimi

mit Bläschen
pustular, püstülerle ilgili, püstüler

mit bloßem Auge sichtbar
çıplak gözle görülebilen

mit der Innenfläche nach oben
supin pozisyonu, supin

mit Eiter gefüllt
irinle kaplı

mit Eiterbläschen bedeckt
pustular, püstüler

mit Eiterbläschen einhergehend
pustular, püstüler

mit hypochromatischem Kern
hipokromatik çekirdekli

mit Läsion
lezyonlu

mit Pusteln bedeckt
pustular, püstüler

mit Pusteln bedeckt
pustular, püstüler

mit Pusteln einhergehend
pustular, püstüler

mononukleär
mononüklear, tek çekirdekli

Morbidität
hastalık, hastalıklılık, hastalık oranı, morbidite, belirli bir bölgede belirli bir hastalığın nispi sıklığı, hasta olma hâli, hastalıklılık oranı

Mortalität
büyük ölçüde can kaybı, mortalite, ölüm, ölüm oranı, ölümlülük, belirli bir süre içerisinde gerçekleşen ölüm sayısı

MRT
manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonanslı görüntüleme, MRG

MR-Tomographie
manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonanslı görüntüleme, MRG

MSA
manuel strüktür analizi, MSA

Mucosal Disease
mukoza hastalığı

Multikanalpipette
çok kanallı pipet

Muskelfaszie
fasya

Muskelplastik
miyoplasti

Muskelverpflanzung
miyoplasti

N

Nacken
ense kökü

makroskopisch
makroskobik, makroskobik olarak

Narbe
yara izi

Nasenbein
burun kemiği

Nasenbeinbruch
burun kemiği kırığı, burun kemiği fraktürü, burun kemiği kırılması

Nasenbeinfraktur
burun kemiği kırığı, burun kemiği fraktürü, burun kemiği kırılması

Nasenentzündung
burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Nasenkatarrh
burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Nasenschleimhautentzündung
burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Nasenschleimhautkatarrh
burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Nebenhöhlen des Nasenraums
sinüs

Negativkontrolle
negatif kontrol

Nekropsie
nekropsi

nekrosiert
nekroze

Nekroskopie
otopsi, nekroskopi

Nervenzelle
sinir hücresi

neutrophil
nötrofil

neutrophiler Leukozyte
nötrofil lökosit

nicht neoplastisch
non-neoplastik, neoplastik olmayan

nichtallergisch
alerjik olmayan

Niere
böbrek

nodulär
nodüler

O

Obduktion
otopsi

Oberhaut
üstderi

Oberschenkelknochen
uyluk, femur, femur kemiği

Ö

Ödem
ödem

O

Ohrgewebe-Stanzprobe
kulak çentiği doku örneği

Orchis
haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

Os coxae
kalça kemiği

Os nasale
burun kemiği

Os nasi
burun kemiği

Os zygomaticum
elmacık kemiği

P

paranoide Vorstellung
paranoid düşünce

Patellasehne
patellar tendon

pathogen
patojen

Pathogenese
patojenezi

pathologisch
patolojik olarak

Patientenarmmband
hasta bilekliği

Patiententransfer
hasta nakli

Patientenüberwachungsmonitor
hasta başı monitörü

Patientenüberweisung
hastanın havalesi

Patientenverlegung
hasta nakli

Pelle
dermis

Penrose drainage
pernoz dren

Periost
periost

perkussorisch
perküsyonla ilgili

perkutorisch
perküsyon

Peroxydase
peroksidaz

Pestivirus
pestivirüs

Phalanx
falanks

pharmazeutisch
farmasötik

Photometer
fotometre

platte Knochen
yassı kemikler

Plattenabdeckung
plâka kapağı, plâk kapağı

Plattfuß
düztabanlık

postmortal
ölüm sonrası

prädisponiert
maruz kalmak, predispoze

präpsychotische Schizophrenie
prepsikotik şizofreni, gizli şizofreni, sınır şizofreni, psödonevrotik şizofreni

Prävention
engel olma, engelleme

Präzisionspipette
hassas pipet

Proliferation
proliferasyon

proliferativ
proliferatif

proximal
proksimal

proximal hinten
arka proksimal

proximales Tarsenglied
proksimal falanks

psychische Störung
psişik bozukluk

Purulenz
irin

pustelartig
pustular, püstüler

pustulär
pustular, püstüler

pustulös
pustular, püstüler

Q

quasi psychotisch
psödo psikotik

R

Rachenhöhle
gırtlak boşluğu, faringeal boşluk, yutak boşluğu

Rachenraum
gırtlak boşluğu, faringeal boşluk, yutak boşluğu

Radius
radius

Randabsprengung
anahtar deliği lezyonu

Reagenz
reagenz

Reaktionsgefäß
tüp

Regio inguinalis
kasık

Release der Faszie
fasya gevşetmesi

Reproduktionssekret
reprodüksiyon salgısı üreme salgısı

Rhinitis
burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Rhinotracheitis
rinotrakeitis

rigor mortis
ölü katılığı, ölü sertliği

Rippenbruch
kot fraktürü

Rollappen
tüp flep

Rongeur
penskopan

rotes Blutkörperchen
eritrosit

Rückenlage
supin pozisyonu, supin

Rückgrat
belkemiği

S

Sägeschnitt
testere ile kesilmiş

Sagittalnaht
sajital sütür

Saphir
safir

saponification
saponifikasyon

Schädel
kafatası

Schädelbruch
kafatası kırığı

Schädeldach
kalvaryum

Schädeldecke
Turkish kafatası

Schädelgrube
kafa çukuru

Schädelhöhle
kafatası boşluğu

Schädelkapsel
kafatası

Schanz
şanz, şanz çivisi

Schanzenschraube
şanz, şanz çivisi

Schanz-Schraube
şanz, şanz çivisi

scharfe Gewalt
kesici yaralanma

scharfer Löffel
küret

Scheitelbein
duvar kemik

Schienbein
tibia

Schiene
atel

Schilddrüsenhormon
tiroid hormonu

Schildknorpel
kalkan kıkırdağı

schizotype Störung
şizotipal bozukluk, şizotipal kişilik bozukluğu

Schnupfen
burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Schusswaffe
ateşli silâh

Sehnenplastik
tenoplasti

Sehnenrekonstruktion
tenoplasti

Seitenlappen
yan lob

Sekret
salgı

Sektionsdiagnose
ölüm sonrası tanı

Senkfuß
tarsoptoz

silberartig
gümüş benzeri

Skop
skop

Spindel
mekik

spindelförmig
mekik şekilli

Spongiosschraube
spongiöz vida

Spontanabort
spontan düşük

Spreizfuß
enli ve yayvan ayak

stark wuchernd
eksuberant, taşkın

stark wuchernde Granulation
eksuberant granülasyon, taşkın granülasyon

stark wucherndes Granulationsgewebe
eksuberant granülasyon dokusu, taşkın granülasyon dokusu

stark wucherndes Läppchen
taşkın lobçuk

Stirnbein
alın kemiği

Stirnhöhle
frontal sinüs

Stirnlappen
ön lob

Stopplösung
durdurma solüsyonu

Stoßwaffe
delici silâh

Streckseite
ekstansör tarafı, gerici kas tarafı

streckseitig
ekstansör tarafında, gerici kas tarafında

Studienpräses
Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

stumpfe Dissektion
künt diseksiyon

stumpfe Gewalt
künt yaralanma

stumpfes Auseinandertrennen
künt diseksiyon

stumpfes Freipräparieren
künt diseksiyon

Stützgerüst
destek bağ

subkutan
cilt altı, subkutan, subkutanöz

subkutane blutstillung
cilt altı kanama kontrolü

subkutane Injektion
subkutan enjeksiyon

Substantia spongiosa
diploe

Substrat/Chromogen-Lösung
substrat-kromojen solüsyonu

Substratlösung
substrat solüsyonu

subtrochanter
subtrokanter

subtrochanterisch
subtrokanterik

Suppositorium
fitil

suprakondylär
suprakondiler

Synovektomie
sinovektomi

T

Tabula externa
tabula externa, dış tabula

Tabula interna
tabula interna, iç tabula

Tagesklinik
sağlık ocağı

Taschenrechner
cep hesap makinası, küçük hesap makinesi, hesap makinesi

Tastbefund
palpasyon bulgusu

Tendinoplastik
tenoplasti

Tendoplastik
tenoplasti

Tenoplastik
tenoplasti

Tensor fascia lata
tensor fasya lata, tensor fasiya lata, TFL

Testikel
haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

Testis
haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

Tibia
tibia

tierärztlich
baytar, baytarlığa ait, hayvan tedavisiyle ilgili, veteriner, veterinerliğe ait, pençiyari, hayvan hastalıklarıyla ilgili, ispençiyari

Totenfleck
ölü morluğu

Totenstarre
ölü katılığı, ölü sertliği

Trachealschleimhautentzündung
soluk borusu iltihabı, soluk borusu yangısı, trakeit

Tracheitis
soluk borusu iltihabı, soluk borusu yangısı, trakeit

Traktionstisch
traksiyon masası

Transfusion von Blut
kan transfüzyonu

Transfusion von Blutprodukten
kan ürünleri transfüzyonu

Transplantat
greft

transplazental
transplasental

Traumatologie
travmatoloji

Trümmerfraktur
parçalı kırık, çok parçalı kırık

Ü

über einem Kondylus
suprakondiler

überpflanztes Gewebe
greft

überschießend
taşkın

überschießend wucherndes Granulationsgewebe
taşkın granülasyon dokusu

U

Ulcus
çıban, ülser, ulkus

Ultrasonographie
ultrason, US

Umschlag
pansuman

unedles Metall
soy olmayan metal

Unfallchirurgie
kaza cerrahisi, travma cerrahisi

Unfallheilkunde
travmatoloji

ungebremst wachsend
eksuberant

unter dem Rollhügel
subtrokanterik

unter Vollnarkose
GAA, genel anestezi altında

Unterarm
ön kol

Unterblutung
hematoma

Unterhautfettgewebe
derialtı yağ dokusu

Unterschenkel
baldır

unverriegelter IMN
açık IMN

UOG
Üniversitelerin Teşkilâtı Hakkındaki Federasyon Kanunu

US
ultrason, US

V

Vakzine
vaksen, aşı, aşı maddesi, aşıya ait

VAS
GAÖ, görsel ağrı ölçeği, görsel analog ölçek

Vascular Endothelial Growth Factor
vasküler endotelyal groft faktör

vaskulär
vasküler

ventral
ventral

Verband
pansuman

Verdachtsdiagnose
ön tanı

Verhütung
engelleme

verpflanztes Gewebe
greft

Vimentin
vimentin

Virus der Bovinen Virus Diarrhoe
sığır viral diyare virüsü

Virus der Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis
enfeksiyöz sığır rinotrakeitis virüsü

Virus der klassischen Schweinepest
klâsik domuz humması virüsü

visuelle Analogskala
GAÖ, görsel ağrı ölçeği, görsel analog ölçek

von Zecken übertragen
kenelerden bulaşan

Vorarm
ön kol

Vorbeugung
koruma

Vorderarm
ön kol

Vorgeschichte
öykü, anamnezi

Vortex-Mischer
Vortex karıştırıcı

Vulva- und Scheidenentzündung
vulvovajinit

Vulvovaginitis
vulvovajinit

W

Wadenbein
fibula

Wange
yanak

Wangenbein
elmacık kemiği

Waschkonzentrat
yıkama konsantresi

Waschlösung
yıkama solüsyonu

Wasserbruch
hidrosel

Weichgewebe
yumuşak doku

Weichteil
yumuşak doku

weiße Substanz
ak madde

wirbelähnlich
girdapvari

wirbelähnliche Sequenz
girdapvari dizilim

Wirbelsäule
omurga

Wundbehandlung
yara tedavisi

Wunde
yara, bir organ veya dokunun yapısındaki anormal veya zararlı değişiklik

Z

Zahnwurzel
dişin kökü, diş kökü

zeckenübertragen
kenelerden bulaşan

Zehe
ayak başparmağı

Zentrifugenröhrchen
santrifüj tüpü

Zerebellum
beyincik

Zigarettendrain
pernoz dren

Zungenbein
dil kemiği

zweiseitig
bilateral, çift taraflı, çift yanlı, iki yanlı, iki taraflı

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.