Almanca Türkçe Sözlük Forum

Mahkeme Adları / Gerichtsbezeichnungen Türkisch-Deutsch / Deutsch-Türkisch  


0

Gerichtsbezeichnungen u.ä. für die Sprachkombination Türkisch-Deutsch:

Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesi ==> 3. Zivilabteilung des Amtsgerichts Adana

Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesi ==> 3. Strafabteilung des Amtsgerichts Adana

Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ==> 3. Zivilkammer des Landgerichts Adana (laut Dr. Rumpf: 3. Zivilkammer zu Adana)

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi ==> 3. Strafkammer des Landgerichts Adana (laut Dr. Rumpf: 3. Strafkammer zu Adana)

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi ==> 3. Große Strafkammer zu Adana

Adana 3. Aile Mahkemesi ==> 3. Kammer des Familiengerichts Adana

Adana 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ==> 3. Kammer für Handelssachen zu Adana

T.C. Yargıtay Başkanlığı ==> Der Präsident des Kassationshofes der Republik Türkei

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ==> 3. Zivilsenat des Kassationshofes der Republik Türkei

T.C. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ==> 3. Strafsenat des Kassationshofes der Republik Türkei

T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ==> Generalstaatsanwaltschaft beim Kassationshof der Republik Türkei

Konya Cumhuriyet Savcılığı ==> Staatsanwaltschaft Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ==> Oberstaatsanwaltschaft Konya oder Generalstaatsanwaltschaft Konya

Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi / Hakimliği ==> diensthabende Landgerichtszivilkammer Adana oder diensthabende Zivilkammer des Landgerichts Adana

Adana Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi / Hakimliği ==> diensthabende Landgerichtsstrafkammer Adana

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ==> Bereitschaftsstaatsanwalt

İstinaf Mahkemesi (Oberbegriff!) ==> Berufungsgericht

Konya Bölge Adliye Mahkemesi ==> Regionales Berufungsgericht Konya

Bölge İdare Mahkemesi ==> Regionales Verwaltungsgericht

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gerichtsbezeichnungen u.ä. für die Sprachkombination Deutsch-Türkisch:

Achtung: Die schweizerische und österreichische Terminologie ist hier nicht berücksichtigt.

Amtsgericht Bonn ==> neu: Bonn Yerel Mahkemesi; ganz früher (bitte nicht mehr benutzen!): Frankfurt/Main Sulh (Hukuk/Ceza) Mahkemesi

Amtsgericht Bonn – Abteilung für Zivilsachen ==> Bonn Yerel Mahkemesi Hukuk Hakimliği

Amtsgericht Bonn – Strafrichter ==> Bonn Yerel Mahkemesi Ceza Hakimliği

Amtsgericht Bonn – Familiengericht (Abteilung für Familiensachen) ==> Aile Mahkemesi olarak görevli Bonn Yerel Mahkemesi oder Bonn Yerel Mahkemesi Aile Hakimliği

Amtsgericht – Schöffengericht – Bonn ==> Bonn Yerel Mahkemesi Jüri Ceza Hakimliği oder noch besser: Jüri Ceza Mahkemesi olarak görevli Bonn Yerel Mahkemesi

Landgericht Frankfurt/Main ==> neu: Frankfurt/Main Bölge Mahkemesi; früher: Frankfurt/Main Bölgesel Mahkemesi; ganz früher (bitte nicht mehr benutzen!): Frankfurt/Main Asliye (Hukuk/Ceza) Mahkemesi

Zivilkammer des Landgerichts Bonn ==> Bonn Bölge Mahkemesi Hukuk Dairesi

Strafkammer des Landgerichts Bonn ==> ursprünglich übersetzte man dies als "Bonn Asliye Ceza Mahkemesi", aber da wir ja "Landgericht" nur noch als "Bölge Mahkemesi" übersetzen, wäre "Bonn Bölge Mahkemesi Ceza Dairesi" die richtige Wahl

Schwurgericht/Schwurgerichtskammer beim Landgericht XY ==> Ağır Ceza Mahkemesi olarak görevli XY Bölge Mahkemesi

Oberlandesgericht Düsseldorf ==> Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi

Oberlandesgericht Düsseldorf - 1. Zivilsenat ==> Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi

Oberlandesgericht Düsseldorf - 1. Strafsenat ==> Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi 1. Ceza Dairesi

Staatsanwaltschaft Bonn ==> Bonn Savcılığı

Leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Bonn ==> Bonn Başsavcılığı

Bundesgerichtshof (BGH) ==> Alman Federal Temyiz Mahkemesi oder Alman Federal Yüksek Mahkemesi (und nur im Notfall: Alman Federal Mahkemesi oder Alman Federal Yargıtayı)

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (BGH) ==> Alman Federal Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı (diese Version ist immer dann die beste, wenn die Funktion des Generalbundesanwaltes als eigenständige Ermittlungs-/Strafverfolgungsbehörde des Bundes im Vordergrund steht!) oder Alman Federal Temyiz Mahkemesi Başsavcılığı (und nur im Notfall: Alman Federal Mahkemesi Başsavcılığı oder Alman Federal Yargıtay Başsavcılığı)

 
0

Çok yararlı bir çalışma olmuş, elinize ve beyninize sağlık. Çünkü bunlarla tercümelerde sürekli karşılaşıyor insanlar.

 
0

İş Mahkemesi = Arbeits- und Sozialgericht

Arbeitsgericht = İş Mahkemesi
Sozialgericht = Sosyal Mahkeme
Amtsgericht – Schöffengericht – Düsseldorf = Jüri Ceza Mahkemesi olarak görevli Düsseldorf Yerel Mahkemesi (lt. Jon)

Verwaltungsgericht = İdare Mahkemesi

Askeri Mahkeme = Militärgericht
Ticaret Mahkemesi = Handelsgericht
Çocuk Mahkemesi = (Kinder- und) Jugendgericht ?
Vergi Mahkemesi = Finanzgericht
Uyuşmazlık Mahkemesi = Schiedsgericht
Trafik Mahkemesi = Verkehrsgericht
Devlet Güvenlik Mahkemesi = Staatssicherheitsgericht
Tapulama Mahkemesi =
İcra Mahkemesi = Vollstreckungsgericht

Was gibt es noch?
ALINTI:
Türkiyedeki Mahkemeler; Adli, İdari, Askeri, Yüksek, Özel ve İstisnai olmak üzere 6 grupta toplanır.
A- ADLİ MAHKEMELER:
Adliye Mahkemeleri, Genel Mahkemeler.
Özel Kanunlarla kurulmuş mahkemelere düşen işler dışında kalan bütün dava ve ihtilaflar, Türk Milleti adına yargı hakkını kullanarak çözümlemek üzere kurulan mahkemelerdir. Hukuk ve Ceza Mahkemeleri olmak üzere 2 grupta toplanır.
1) Hukuk Mahkemeleri;
a) Sulh Hukuk Mah.
b) Asliye Hukuk Mah.
c) Asliye Ticaret Mah.
d) İş Mah.
e) Tapulama Mah.
f) İcra Mahkemeleri olmak üzere...
2) Ceza Mahkemeleri;
a) Sulh Ceza Mah.
b) Asliye Ceza Mah.
c) Ağır Ceza Mah.
d) Trafik Mah.
e) çocuk Mahkemeleri olmak üzere...
B- İDARİ MAHKEMELER:
1) Bölge idare Mah.
2) Bölge Vergi Mah.
C- ASKERİ MAHKEMELER:
1) Askeri Disiplin Mah.
2) Askeri Mahkemeler
D- YÜKSEK MAHKEMELER:
1) Yargıtay
2) Danıştay
3) Askeri Yargıtay
4) Askeri Yüksek İdare Mah.
5) Uyuşmazlık Mah.
6) Anayasa Mah.
E- ÖZEL MAHKEMELER:
1) Sayıştay
2) Yüksek Seçim Kurulu
F- İSTİSNAİ MAHKEMELER:
1) Sıkıyönetim Askeri Mah.
2) Devlet Güvenlik Mahkemesi
Mahkemelerin görev ve yetkileri Özel Kanun'da gösterilmiştir (Anayasa 142.md, CMUK 1.md).
Hiç bir davaya ait olduğu mahkemeden başka bir mahkemede bakılamaz (Anayasa 37.md)
Usul Kanunları, hangi davaların hangi mahkemede bakılacağını belirtimiştir.
Kanun'un gösterdiği bir sebep yoksa, yargı yeri değiştirilemez (CMUK 14.md.)

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

B- İDARİ MAHKEMELER:
1) Bölge idare Mah. : Bezirksverwaltungsgericht
2) Bölge Vergi Mah.: Bezirksfinanzgericht
C
D- YÜKSEK MAHKEMELER:
1) Yargıtay : Kassationsgerichtshof
2) Danıştay : Verwaltungsgerichtshof

 
0

aslanzade schrieb:


> B- İDARİ MAHKEMELER:
> 1) Bölge idare Mah. :
> Bezirksverwaltungsgericht
> 2) Bölge Vergi Mah.: Bezirksfinanzgericht

"Bölge ...... Mahkemesi" würde ich nicht als "Bezirks...." übersetzen, sondern als "Regionales .......".

Grund Nr. 1: Wir übersetzen bereits den Namen des in der Türkei unter dem Oberbegriff "İstinaf Mahkemeleri" neu eingeführten "Bölge Adliye Mahkemesi" als "Regionales Berufungsgericht".

Grund Nr. 2: "Bezirk" ist bereits unsere Übersetzung von "ilçe" (früher übersetzten wir dieses Wort als 'Kreis').

Daher hier mein Vorschlag:

Bölge İdare Mahkemesi ==> Regionales Verwaltungsgericht
Bölge Vergi Mahkemesi (diese Bezeichnung existiert aber gar nicht in der Türkei!) ==> Regionales Finanzgericht

 
0

Es handelt sich hier offensichtlich um den Standpunkt des Sprachendienstes des Bundesministerium der Justiz wie die deutschen Gerichte in der jeweiligen Zielsprache zu bezeichnen sind.

Stand: August 2011

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.