Almanca Türkçe Sözlük Forum

International Organization / Internationale Organisationen / Uluslarası Örgütler  


0

Amnesty/AI Amnesty International - Amnesty International (AI) - Uluslararası Af Örgütü (AI)
CCTS Council of Turkic-Speaking States - Konzil für Zusammenarbeit der turksprachigen Staaten (Türkisches Konzil) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi)
CERN European Organization for Nuclear Research - Europäische Organisation für Kernforschung- Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
EU European Union (EU) - Europäische Union (EU) - Avrupa Birliği (AB )
ECO Economic Cooperation Organization - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)
EPO European Patent Organisation / Europäische Patentorganisation (EPO) / Avrupa Patent Enstitüsü (EPI)
FATF Financial Action Task Force (on Money Laundering) - (Finanzbehördliche Eingreiftruppe für Geldwäsche - Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF)
FIFA International Federation of Association Football - Internationale Föderation des Verbandsfußballs - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)
IBRD International Bank for Reconstruction and Development - Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
ICJ International Court of Justice - Internationale Gerichtshof ( IGH) - Uluslararası Adalet Divanı
ILO International Labour Organization - Internationale Arbeitsorganisation (IAO) - Uluslararası Çalışma Örgütü
IMF International Monetary Fund - Internationale Währungsfonds (IWF- Uluslararası Para Fonu
ICRC International Red Cross and Red Crescent Movement - Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi
NATO North Atlantic Treaty Organization - Nordatlantikpakt-Organisation- Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (KAAÖ)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OIC Organisation of Islamic Cooperation ) - Organisation für Islamische Zusammenarbeit - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries - Organisation erdölexportierender Länder(OPEC) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
UN United Nations - Vereinten Nationen (VN) - Birleşmiş Milletler (BM)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund - Kinderhilfswerk der Vereinten Natione- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
WB World Bank - Weltbank - Dünya Bankası
WEU Western European Union - Westeuropäische Union (WEU) - Batı Avrupa Birliği (BAB )
WHO World Health Organization - Weltgesundheitsorganisation - Dünya Sağlık Örgütü
WIPO World Intellectual Property Organization - Weltorganisation für geistiges Eigentum - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
WTO World Trade Organization - Welthandelsorganisation - Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

 
0

(tu)

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.