Almanca Türkçe Sözlük Forum

Botanische Begriffe DE-EN-TR  


0

adventiv (zufällig, an ungewöhnlicher Stelle auftretend; Adventiv...): [adventitious]; adventif - Normal veya olağan yerininin dışında ortaya çıkan, görünen; dal aşı kaleminden çıkan kökler adventiftir.

Anthere (Staubbeutel): [anther]: Anter - (Başçık) stamenin çiçek tozu taşıyan kısmıdır.

Axilla (Blattachsel, Winkel zwischen Stengel und Blatt): [Axil]; aksil - Bir tomurcuk, dalcık veya yaprak sapı ile tomurcuğun, dalcığın veya yaprak sapının çıktığı sap arasındaki açıdır.

Auge (Knospe): [eye] Göz - Tomurcuk; botanik açısından gelişmemiş bir sürgündür.

Blattstiel: [Petiole] Petiyol - (Yaprak sapı), bir yaprağın sapıdır.

Blütenstiel (Stiel des Blütenstandes, Blütenstandsstiel, Fruchtstiel): [Peduncle] Pedinkül - Bir çiçeklenmenin (çiçek düzeninin) sapı veya tek açan bir çiçeğin sapı.

Braktee (Deckblatt, Hochblatt im Blütenbereich, reduziertes Hochblatt, Tragblatt, Hüllblatt: [bract] Brakte - Çoğu kez çiçeklenme veya köksap ile birlikte ortaya çıkan, indirgenmiş yapraksı yapı.

Calyx (Blütenkelch): [Calyx] Kaliks - Çiçeklerin en dıştaki halka dizilişi; birlikte değerlendirildiklerinde sepallare verilen ad.

Dikotyle (zweikeimblättrige Pflanze): [ Dicotyledon]: Dikotiledon - Embriyolarında iki kotiledon olan bir bitki grubu; diğer grup çim, buğday, mısır vb. gibi monokotiledonlardır.

Endosperm (Nährgewebe): [ Endosperm] Endosperm - Hakikî tohumlardaki besin depolama dokusudur.

Filament: [ Filament] Filament - (İpçik), çiçeğin erkek organının sapı, ucunda bir anter taşır.

Floreszenz (Blütestand): [ florescence]: Çiçek durumu - Pedinkül olarak adlandırılan tek bir sap üzerindeki çiçek düzeni.

Kambium (sekundäres Meristem): [cambium] Kambiyum - Sürekli hücre bölünmesi durumundaki hücre katmanı.

Karpell (Fruchtblatt , Karpophyll) [ Carpel]: Karpel - Pistilin tohumları taşıyan tek organıdır.

Klon (Gesamtheit der durch vegetative Vermehrung entstandenen Nachkommen): [clone] Klon - Vegetatif olarak tek bir bitkiden türetilmiş tüm bitkiler.

Knospe (Auge; Blattknospe; Blütenknospe): [Bud] Tomurcuk - Yumru gözü; botanik açısından gelişmemiş bir sürgündür.

Korolle (Blütenkrone, Krone): [Corolla] Korolla - (Taç); içteki renkli, yapraksı halkasal çiçek dizilişi; birlikte değerlendirildiklerinde petallere verilen ad. Patateslerde, petaller birleşerek boru şeklinde bir yapı oluştururlar.

Kotyledone (Cotyledone, Keimblatt): [Cotyledon] Kotiledon - Yalnızca hakikî fidelerde bulunan ve patatesler gibi vegetatif olarak üretilen bitkilerde mevcut olmayan embriyonik yaprak.

Krautig (krautartig; Kraut-): [Herbaceous] Otsu - Odunsu olmayan, genellikle yıllık bitki tipi.

Kutikula (Blatthaut, Blattoberhaut): [Cuticle] Kütikül - Epidermisin dış çeperi üzerinde bulunan ve çoğu zaman epidermise bitişik olan mumsu veya kütin madde.

Laubabwerfend (laubwerfend sommergrün, wechselgrün): [Deciduous] Yaprak döken - Sonbaharda yapraklarını kaybeden bitki.

Lentizelle (Korkpore, Korkwarze): [Lenticel] Lentisel - (Kovucuk), gevşek dokulu hücre oluşumu. Lentiseller başlangıçta bir yumrunun epidermisinde stomataların altında gelişirler. Epidermis döküldükten sonra oldukları gibi kalarak gaz değişimi için por (açıklık) vazifesi görürler.

Mark (Markröhre, Medulla): [Pith] Medulla - (Öz), bir sapın, yumrunun veya rizomun (köksapın) orta kısmında yer alan parenkima dokusu (özekdoku).

Markkanal (Markröhre): [medullary canal] Medullar kanal - Yumru tomurcukları ile birleşen medulla (öz) kanalı.

Medullarzone (Medullabereich) [Medullary Zone] Medullar bölge - Medullanın (özün), medulla (öz) bölgesini tomurcuklarla birleştiren kanallardan oluşan dış bölgesi

Meristem (Bildungsgewebe, meristematisches Gewebe): [Meristem or Meristematic Tissue] Meristem veya meristematik doku - (Sürgendoku), farklılaşmamış doku; belirli bir işlevi yerine getirebilecek kadar olgunlaşmamış ve bölünme yeteneği olan hücrelerden oluşan doku.

Mutterknolle: [mother tuber]: Ana yumru - Tohumluk yumru. Kesilerek parçalara ayrıldıktan sonra tohumluk olarak ekimi yapılan yumru. Asıl yumrunun özelliklerine atıfta bulunmak üzere sıkça kullanılan bir terimdir.

Ovarium (Fruchtknoten): [Ovary] Ovaryum - Pistilin (çiçeğin dişi organı) meyve veren, şişkin alt kısmıdır.

Parenchym (Grundgewebe) [Parenchyma] Parenkima - (Özekdoku), ince çeperli, gevşek hücre grupları.

Pedicellus (Blütenstiel) [Pedicel]- Pedisel - (Çiçek sapı), tek bir çiçeğin sapı veya sap kısmı (gövdesi).

Periderm (Korkgewebe, sekundäres Abschlußgewebe): [Periderm] Periderm - Epidermis kabuklaştıktan sonra yerini alan koruyucu dokudur; çoğu kez yumru zarı olarak nitelendirilir.

Perizykel (äußerste meristematische Zellschicht des Wurzelzentralzylinders): [Pericycle] Perisikl - Korteks ve damar doku arasında bulunan doku; meristematiktir ve ikincil kök oluşumundan sorumludur.

Petal(um) (Blütenblatt , Kronblatt) [Petal] Petal - Korollanın tek bir parçasıdır, renklidir, genellikle yumuşak ve kırılgandır.

Phloem (Siebteil) [Phloem] Floem - (Soymuk doku), damar dokunun besin taşıyan hücrelerden oluşan kısmı.

Pistillum (Stempel): [Pistil] Pistil - (Dişi organ), çiçeğin merkezî organıdır; dişi organ; ovaryumdan, boyuncuktan ve stigmadan oluşur.

Pollen (Blütenstaub): [Pollen] Polen - (Çiçek tozu), erkek sporlardır (mikrosporlar - hayvanlardaki sperm ile karşılaştırılabilir).

Rindenfeld: [Cortical Area] Kortikal bölge - Sapın veya kökün epidermisin veya peridermin içinde veya damar dokunun dışında yer alan korteks dokusu. Damar dokunun yumrunun tomurcuklarıyla birleştiği bölgede korteks dardır veya mevcut değildir.

Samenanlage: [Ovule] Ovül - (Tohum taslağı) olgunlaşmamış tohum; döllenme öncesindeki yumurta.

Stiel des Blättchen: [Petiolule]- Petiolül- (Yaprakçık sapı), bir yaprakçığın sapıdır; yapraçıkları petiyole (yaprak sapına) birleştirir.

 
0

Was ist "Sinameki" auf Deutsch ?

 
0
 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.