Almanca Türkçe Sözlük Forum

Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları  

Seite 1 / 2 Nächstes

0

Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Altertumswissenschaften Eski Çağ Bilimleri
Agrarökonomie Tarım Ekonomisi
Agrartechnik Ziraat Mühendisliği
Agrarwissenschaften Ziraat Bilimleri
Ägyptologie Mısır Dili ve Edebiyatı (Ejiptoloji)
Angewandte Literaturwissenschaft Uygulamalı Edebiyat Bilimi
Angewandte Sprachwissenschaft Uygulamalı Dil Bilimi
Angewandte Theaterwissenschaft Uygulamalı Tiyatro Bilimi
Angewandte Wissenschaft Uygulamalı Bilimler
Anglistik/Amerikanistik İngiliz Dili ve Edebiyatı
Antike Kulturen Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları
Antike Kulturen Ägyptens und Vorderasiens Eski Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları/Medeniyetleri
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes (AKOEM) Eski Çağ Tarihi ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları
Arabistik Arap Dili ve Edebiyatı
Archäologie Arkeoloji
Architektur - Innenarchitektur Mimarlık - İç Mimarlık
Architektur und Städtebau Mimarlık ve Şehir Planlama
Astronomie und Astropysik Astronomi ve Astrofizik
Astronomie und Weltall Astronomi ve Uzay Bilimi

Baltististik Baltık Dilleri ve Edebiyatları
Bauingenieurwesen İnşaat Mühendisliği
Bautechnik/ Bauingenieurtechnik Yapı Teknolojileri ve İnşaat Mühendisliği
Betriebswirtschaftslehre İşletme Ekonomisi
Bibliotheks-, Archiv-, Informations- und Dokumentationswesen Kütüphanecilik, Arşivcilik; Dokümantasyon ve Enformasyon
Bildende Künste Güzel Sanatlar (Görsel Sanatlar)
Bildungswissenschaft/Erziehungswissenschaft (Pädagogik) Pedagoji
Biochemie Biyokimya
Bioengineering Biyomühendislik
Bioinformatik Biyoinformatik
Biotechnologie Biyoteknoloji
Brauerei- und Getränketechnologie Bira ve İçecek Üretim Teknolojileri
Byzantinistik und Christliche Archäologie Bizantoloji ve Hıristiyan Arkeolojisi

Chemie Kimya
Chemieingenieurwesen Kimya Mühendisliği

Darstellende Kunst (Performing Arts) Sahne Sanatları
Deutsches und Türkisches Wirtschaftsrecht Alman ve Türk Ekonomi Hukuku
Dramaturgie Dramaturji

Economics Ekonomi
Eisenbahnwesen Raylı Sistemler Mühendisliği
Elektrotechnik Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik- und Kommunikationssysteme Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Energie- und Prozesstechnik Enerji Sistemleri ve Süreç Mühendisliği
Energiemanagement Enerji Yönetim Sistemleri
Energiewirtschaft Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği
Ernährungs- Lebensmittelwissenschaft Beslenme ve Gıda Bilimleri
Erneuerbare Energien Yenilenebilir Enerji
European Studies MA Avrupa Çalışmaları/Etüdleri

Facility Management Bina ve Tesis Yönetimi
Fahrzeugbau Otomotiv Mühendisliği
Fennistik/Finnische Sprache und Literatur Fin Dili ve Edebiyatı
Friedens- und Konfliktforschung Barış ve Uyuşmazlık Araştırmaları
Flämische Sprache und Literatur Flaman Dili ve Edebiyatı
Französische Philologie Fransiz Dili ve Edebiyatı
Fortswirtschaft Orman Mühendisliği

Game-Design und Programmierung Oyun Tasarımı ve Programlama
Gebärdensprache İşaret Dili
Gebärdensprache; Deutsche Gebärdensprache (DGS) Alman İşaret Dili
Gebärdensprache;Türkische Gebärdensprache Türk İşaret Dili (TİD)
Geisteswissenschaften Hermeneutik ve Tin Bilimleri
Gentechnik Genetik Mühendisliği
Germanistik Alman Dili ve Edebiyatı
Gerontologie Gerontoloji - Yaşlılık Bilimi
Geriatrie Geriatri - Yaşlılık Hekimliği
Geologie Jeoloji
Geodäsie und Photogrammetrie Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geographie Coğrafya
Geomatics Engineering (Geomatik) Geomatik Mühendisliği
Geotechnologie Jeoloji Mühendisliği
Geowissenschaften Jeoloji
Gießerei und Werkstofftechnik Döküm Malzeme Teknolojileri
Griechische Philologie Yunan Dili ve Edebiyatı

Hungarologie Macar Dili ve Edebiyati

Industrial Design (Produktdesign) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Industrietechnik Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Informatik Bilişim Bilimi
Informatikmanagement/Informationsmanagement BilişimYönetimi
Informationssysteme Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Informationstechnik(IT) Bilişim Teknolojisi
Informationstechnik im Maschinenwesen Makine Mühendisliği Bilişim Teknolojileri
Informationstechnik im Bauwesen İnşaat Mühendisliği Bilişim Teknolojileri
Information Systems Engineering Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Ingenieurwissenschaften Mühendislik Bilimleri
Interkulturelle Kommunikation Kültürlerarasi İletişim
Internationales Wirtschaftsrecht Uluslararası Ekonomi Hukuku
Iranistik Fars Dili ve Edebiyatı
Islamwissenschaften Islamistik – İslam Bilimi

Japanologie Japon Dili ve Edebiyatı
Judaistik Musevi Dili ve Edebiyatı

Kartografie Harita Mühendisliği
Katalanische Sprache und Kultur Katalan Dili ve Edebiyatı
Klassische Archäologie — Klasik Arkeoloji
Kommunikations- und Medienwissenschaft Medya ve İletişim Bilimleri
Komparistik Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Kultur- und Sozialanthropologie Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Kunstgeschichte Sanat Tarihi
Kunst-und Kulturmanagement Sanat ve Kültür Yönetimi
Kunt und Technik Sanat ve Teknik
Künstliche Intelligenz Yapay Zekâ (ve Robotik)

Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur Peyzaj Mimarlığı; Planlama ve Tasarım
Land- und Gartenbauwissenschaften/Landschaftsgestaltung Tarım ve Doğa Bilimleri
Lateinische Philologie Latin Dili ve Edebiyatı
Lebensmittelchemie Gıda Kimyası
Lebensmitteltechnologie Gıda Mühendisliği
Lehramt Ögretmenlik
Lehramt/ Mathematik Primärstufe İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği (?)
Lehramt/ Deutsch Sekundarstufe I Orta Öğretim Almanca Öğretmenliği (?)
Lehramt/ Englisch Sekundarstufe II Lise Öğretim İngilizce Öğretmenliği (?)
Linguistik Dil Bilimi
Literatur-, Kunst- und Musikwissenschaften Edebiyat, Sanat ve Nazariyat Bilimleri
Luft und Raumfahrttechnik Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Management Informationsysteme Yönetim Bilişim Sistemleri
Maschinenbau Makine Mühendisliği
Maschinenbau (Erneuerbare Energien) Makine Mühendisliği (Yenilenebilir Enerji Ağırlıklı)
Materialwissenschaft Malzeme Bilimi
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Mathematik Matematik
Mechatronik Mekatronik Mühendisliği
Mediendesign/Multimedia İletişim Tasarımı/İnteraktif Medya Tasarımı
Medien und Kommunikationsdesign Medya ve İletişim Tasarımı
Medieninformatik Medya Bilgisayar Mühendisliği
Medien- und Kommunikationswissenschaften Medya ve İletişim Bilimleri
Medienwirtschaft Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
Medizin (Humanmedizin) Tıp
Medizinische Biotechnologie Tıbbi Biyoteknoloji
Medinizische Mikrobiologie Tıbbi Mikrobiyoloji
Medizintechnik/Biomedizintechnik Biyo-Medikal Mühendisliği
Meeresbiologie Deniz Biyolojisi
Metallurgie(Hüttenwesen) Metalurji Mühendisliği
Metallurgie und Werkstofftechnik Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği
Mittelalter- und Neuzeitarchäologie Orta ve Yeni Çağ Arkeolojisi
Molekulare Biomedizin Moleküler Biyotıp
Molekulare Medizin Moleküler Tıp
Molekularbiologie und Gentechnik Moleküler Biyoloji ve Genetik
Montanwissenschften Maden Mühendisliği

Nachrichtentechnik Telekomünikasyon Mühendisliği
Nanowissenschaften Nano Bilim
Nanotechnologie Nanoteknoloji Mühendisliği
Naturopati Alternatif Tıp
Niederlandistik/Flämische Sprache und Literatur Flaman Dili ve Edebiyatı
Nukleartechnik Nükleer Enerji Mühendisliği

Petroleum Engineering Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Pharmakologie Farmakoloji
Pharmazie Eczacılık
Philosphie Felsefe
Physikalische Ingenieurwissenschaft Fizik Mühendisliği
Produktionstechnik Üretim Mühendisliği
Prähistorie Prehistorya
Protohistorie und Vorderasiatische Archäologie Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Psychologie Psikoloji
Politikwissenschaft Uluslararası İlişkiler-Siyasal Bilimler
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Gazetecilik ve İletişim Bilimleri

Rechtsinformatik Adli Bilişim Mühendisliği
Rechtswissenschaft (Jura) Hukuk
Regelungstechnik Kontrol Mühendisliği
Regionalstudien Asien/Afrika Asya Afrika Araştırmaları
Romanistik Romen Dili ve Edebiyatı
Romanistik/Portugiesisch Portekiz Dili ve Edebiyatı
Romanistik/Spanisch İspanyol Dili ve Edebiyatı

Sinologie Sinolji/Çin Dili ve Edebiyatı
Skandinavistik/Nordistik İskandinav Dili ve Edebiyatı /Norveç Dili ve Edebiyatı
Slawistik Slav Dili ve Edebiyatı
Softwaretechnik Yazılım Mühendisliği
Sozialwissenschaften Sosyal Bilimler
Soziologie Sosyoloji
Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung Endüstri Sosyolojisi
Sportmanagement Spor Yönetimi
Sportmedizin Spor Hekimliği
Sportwissenschaft Spor Bilimleri
Sportwissenschaft/Leibeserziehung Beden Eğitimi ve Spor
Stadt- und Regionalplanung Şehir Planlamacılığı
Systems Engineering Sistem Mühendisliği

Schiffs- und Meerestechnik Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Technomathematik/Technische Mathematik Matematik Mühendisliği
Technische Informatik Bilgisayar Mühendisliği
Technischer Umweltschutz Çevre Koruma Teknolojileri
Telekommunikationstechnik Telekomünikasyon Mühendisliği
Textil- und Bekleidungstechnik Tekstil Mühendisliği
Textil und Modedesign Tekstil ve Moda Tasarımı
Theater und Schauspiel Tiyatro ve Oyunculuk
Theaterpädagogik Tiyatro Pedagojisi
Theaterwissenschaft Tiyatro Tarihi ve Teorisi
Theologie İlahiyat
Transkulturelle Kommunikation (Österreich) Mütercim Tercümanlık
Translatologie Çeviribilim - Mütercim Tercümanlık
Turkologie Türkoloji/Türk Dili ve Edebiyatı

Orientalistik Oryantalizm

Umweltingenieurwissenschaften Çevre Mühendisliği

Verfahrenstechnik Kimya ve Süreç Mühendisliği
Verkehrswesen Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği
Veterinärmedizin/Tiermedizin Veteriner Hekimliği
Vokswirtschaftslehre Ulusal Ekonomi

Werkstofftechnik Malzeme Mühendisliği
Werkstoffwissenschaften Malzeme Bilimleri
Wirtschaft und Recht Ekonomi ve Hukuk
Wirtschaftsinformatik Yönetim ve Bilişim Sistemleri
Wirtschaftsingenieurwesen Endüstri Mühendisliği
Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau Endüstri Mühendisliği (Makine Mühendisliği Ağırlıklı)
Wirtschaftsingenieurwesen/Bauingenieurwesen Endüstri Mühendisliği (İnşaat Mühendisliği Ağırlıklı)
Wirtschaftsmathematik Matematiksel Ekonomi
Wirtschaftswissenschaften İktisadi ve İdari Bilimler
Wissenschaftsjournalismus Bilim Gazeteciliği

Zahnmedizin Diş Hekimliği
Zoologie Zooloji/Hayvan Bilimleri

 
0

perpignan schrieb:


> Lateinische Philologie için=Latin Dili ve
> Edebiyatı olarak çevirirdim.

Danke, perpignan! :)

 
0

Teşekkürler Kantürk, listeye ekledim. :)

 
0

Lateinische Philologie için=Latin Dili ve Edebiyatı olarak çevirirdim.

 
0

Verkehrswesen Trafik mühendisliği

olabilir

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Antike Kulturen Eski Çağ/Antik Çağ Tarihi ve Uygarlıkları
Antike Kulturen Ägyptens und Vorderasiens Eski Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları/ Medeniyetleri
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes (AKOEM) Eski Çağ/Antik Çağ Tarihi ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları

Eski Çağ mı ? Antik Çağ mı ?

Eski Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları mı? / Medeniyetleri mi?

yardımlarınız için şimdiden teşekkürler... :)

 
0

Friedens- und Konfliktforschung - Barış ve Uyuşmazlık Araştırmaları

 
0

evina schrieb:


> Friedens- und Konfliktforschung - Barış ve
> Uyuşmazlık Araştırmaları

Danke, Evina!:)

 
0

Medizin (Humanmedizin)

Tıp

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Politikwissenschaft Uluslararasi Iliskiler - Siyasal Bilimler

Sinoloji Sinologie

Sanat Tarihi Kunstgeschichte

Pedagoji Bildungswissenschaft - ehem. Pädagogik (Österreich)

Mütercim Tercümanlik Transkulturelle Kommunikation (Österreich)

Musevi Dili ve Edebiyati Judaistik (Österreich)

Macar Dili ve Edebiyati Hungarologie

Kültür ve Sosyal Antropoloji Kultur- und Sozialanthropologie

japon Dili ve Edebiyati Japanologie

Iskandinav Dili ve Edebiyati Skandinavistik

Gazetecilik ve İletişim Bilimleri Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

Flamen Dili ve Edebiyati Nederlandistik Niederlandistik Flämische Sprache und Literatur

Fin Dili ve Edebiyati Fennistik / Finnische Sprache und Literatur

Bilisim Yönetimi Informatikmanagement

Beslenme Bilimleri Ernährungswissenschaften

Beden Egitimi Sportwissenschaft / Leibeserziehung

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Çok teşekkürler, Kantürk! ekleyeceğim bunları da... :)

 
0

Islamwissenschaften, Islamistik – İslam Bilimi

Theologie - İlahiyat

 
0

eva.l schrieb:


> Islamwissenschaften, Islamistik – İslam Bilimi
>
> Theologie - İlahiyat

Danke! Eva...:)

 
0

Gökbilim mi? Gök Bilimi mi ?
Yerbilim mi? Yer Bilimi mi ?

karar veremedim...

göktaşı - gök taşı misali...

 
0

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Astronomi:

Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İlk ve Orta Öğretimde Astronominin Yaygınlaştırılması Sempozyumu
Değerli gökbilimciler, ...

Yerbilim 1 : Jeoloji - Emrullah Güney - Literatür - 32,50 TL 19 x 27 cm. , Büyük boy ... 32 yıllık üniversite birikiminin ve deneyiminin yazıya dökülmüş hali olan

bence Jeoloji / Jeologi Mühendisliği / Astronomi / vs. diye kalmalı Türkçe terimler sadece bölüm içi kullanılıyor, anlaşılan

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
Seite 1 / 2 Nächstes
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.