Almanca Türkçe Sözlük Forum

Die Scheidungsanträge sind zulässig  


0

Merhabalar,

Orijinal metin: "Die Scheidungsanträge sind zulässig" =

Meine Übers.: boşanma olgusu yasaldır / bosanma istemi yasalara uygundur / bosanma dilekcesi kanuna uygundur da.

daha uygun veya daha alisilmis cevirisi var mi bu cümlenin?

tesükkürler ve iyi geceler...

 
0

"boşanma davasının kabulüne..."

Örneğin:
Aile Mahkemesince, asıl davanın reddine, karşı dava yönünden ise boşanma davasının kabulüne, maddi ve manevi tazminat davasının ise ...

 
0

Vorsicht!

Türkiye'de bir davanın kabul edilmesi genellikle talebin kabul edilmesiyle davacının isteği doğrultusunda karar vermektir.

Almanca 'Die Klage ist zulässig' ibaresinin ise, Türkçe'de karşılığı yoktur. Örneğin T.C. Anayasa Mahkemesi, 'kabul edilebilirliğini' incelerken, başlık olarak 'İlk İnceleme' kullanır. İkinci aşamada, esastan incelemeye başlar (Almanca 'Begründetheitsprüfung').

'Boşanma taleplerinin kabuledilebilirliği tespit edilmiştir' gibi bir tercüme daha uygundur.

Gerisini size bırakıyorum.

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

"Die Klage ist zulässig" cümlesinde, "rechtmäßig, legitim, begründet" anlamını taşıyan "zulässig" kelimesini Türkçe'ye hukuk dilinde hala kullanılan,

"tasvip etmek, uygun bulmak, onaylamak, izin vermek, olur vermek, müsaadeli, ruhsat, izin, câiz olma." anlamını taşıyan

"cevaz vermek" karşılığı ile çevirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum.

Bu durumda,

"Scheidungsanträge sind zulässig"

cümlesinin

"Mahkeme tarafların boşanma taleplerinin kabul edilebilirliğini incelemiştir" cümlesiyle mi, yoksa

"Mahkeme tarafların boşanma taleplerine cevaz vermiştir" cümlesiyle mi çevirmek doğru olurdu acaba?

 
0

Mahkeme, tarafların boşanma taleplerini uygun bulmuştur/onaylamıştır.

 
0

Bu arada bir süre önce Jon'un bu konuda sunduğu bir çözümü hatırlatmakta yarar var sanırım:

Die Klage ist zulässig und begründet = Davanın usul ya da esas yönünden reddini gerektirecek nedenlerin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sayın Rumpf'un değindiği husus ise, "die Klage ist zulässig" cümlesinin çevirisinde "kabul" kelimesinin kullanılmasınnı yanlış anlaşılabileceği yönünde.

 
0

Merhaba Arkadaşlar,

Sayın Rumpf'un uyarısı üzerine bir araştırma yaptım ve "kabul" sözcüğünün gerçekten de yanlış anlaşılabileceği kanısına vardım. Kendisine çok teşekkür ederim.

"Önce şu 14. Protokolden bahsedeyim. 14. Protokol tastamam bu meseleye bir çare bulmak için düzenlendi. Şimdiki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Luzius Wildhaber bu işin öncülüğünü yapıyor, gerçekten saygıdeğer bir insan. Çünkü geminin battığını görüyor kendisi de kaptan yani böyle bir benzetme yapabiliriz. Adamı takdir ediyorum çırpınıyor gemisini kurtarmak için. 14. Protokol denilen belgenin getirdiği
değişiklikleri çok çok özet olarak şöyle toparlayabilirim. Başvuruların önce tek hakim tarafından incelenmesi, günümüzde üç tane hakim tarafından inceleniyor, tek hakim tarafından incelenmesi ve apaçık dayanaksız bulunan başvuruların tek hakim tarafından dinlenmez bulunması. Dayanamayacağım yine bir şey söyleyeceğim; kabul edilebilir diye Türkçe’ye çeviriyorlar admisibility, çok yanlış. Davanın kabul edilmesi demek davanın kazanılması demek. Halbuki bu görüşülmesi, yani eskiler bilmiyorum aramızda o kadar yaşlı olduğunu zannetmiyorum ama davanın mesmu olması diye bir deyim vardı, davanın dinlenebilir olması işte kastedilen o. Kabul edildi ise dava zaten bitti. Onun için tek hakim
dinlenemezlik, incelenemezlik, mesmu olmazlık kararı verebilecek böylece biraz işler hızlandırılabilecek.
"

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CQS3xCDmhc8J:www.ankarabarosu.org.tr/PANELLER/2005/02.12.2005%2520%25C4%25B0NSAN%2520HAKLARI%2520-14.PROTOKOL%2520VE%2520USULE%2520UYGUN%2520REFORM%2520.doc+%22davan%C4%B1n+dinlenebilir%22&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESiGPyfgMqBg4I82_cqMgD9lUbjC7vByENXFUTgiks-sgqwpdvMfe3jHgdYpyUYDvFhkcvJGFIwVN9chS05533LhrtQtWj0CrEbHevrXr9GIUs5iGtOL-Jm8X8U0PekcXLVkkYpF&sig=AHIEtbSHGgEjBtj9caBbDwKVXtWyMM0iCQ

Katılmadığım tek husus ise

Quote:
Almanca 'Die Klage ist zulässig' ibaresinin ise, Türkçe'de karşılığı yoktur

ibaresi.

Aslında varmış:

İng. admissibility of action
Osm. davanın istimaı
Alm. die Zulässigkeit der Klage
Fr. recevabilité de la demande, de laction
Tr. davanın dinlenmesi
http://www.sozce.com/nedir/84710-davanin-dinlenmesi

Burada gerek Türkçe, gerekse de Osmanlıca karşılığında "Zulässigkeit" eksik gibi görünüyor. Ama özellikle Osmanlıcası için birkaç çözüm bulabildim:
Davanın istismaı kabil olması
Davanın istismaı caiz olması (bulunması)
Davanın mesmu olması

http://www.google.com.tr/#q=%22davan%C4%B1n+istima%C4%B1%22&hl=tr&prmd=imvns&ei=iQc-ULGqMMbasgaHtYC4Aw&start=0&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=de43655290f33565&biw=1365&bih=749
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CQS3xCDmhc8J:www.ankarabarosu.org.tr/PANELLER/2005/02.12.2005%2520%25C4%25B0NSAN%2520HAKLARI%2520-14.PROTOKOL%2520VE%2520USULE%2520UYGUN%2520REFORM%2520.doc+%22davan%C4%B1n+dinlenebilir%22&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESiGPyfgMqBg4I82_cqMgD9lUbjC7vByENXFUTgiks-sgqwpdvMfe3jHgdYpyUYDvFhkcvJGFIwVN9chS05533LhrtQtWj0CrEbHevrXr9GIUs5iGtOL-Jm8X8U0PekcXLVkkYpF&sig=AHIEtbSHGgEjBtj9caBbDwKVXtWyMM0iCQ

Türkçe karşılığı için önerim:
Davanın dinlenebilirliği
http://www.google.com.tr/#hl=tr&sclient=psy-ab&q=%22davan%C4%B1n+dinlenebilirli%C4%9Fi%22&oq=%22davan%C4%B1n+dinlenebilirli%C4%9Fi%22&gs_l=serp.3...6512.7167.0.7563.4.4.0.0.0.0.192.665.0j4.4.0...0.0...1c.f9Gn_sc1zXo&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=de43655290f33565&biw=1365&bih=749

Davanın dinlenebilir / kabule şayan olması
"Daha açık bir ifadeyle, kişisel bir menfaati doğrudan ihlal edilmiş kişi, aynı zamanda taraf sıfatına sahiptir; bu unsur yoksa kişinin taraf sıfatı da bulunmaz. Bu yüzden, işlemle davacı arasında makul ve ciddi ilişki kurulması şeklinde beliren taraf sıfatının varlığı, iptal davalarında esasa değil, sadece davanın dinlenebilirliği / kabule şayanlığı için aranan bir şart mesabesindedir."
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Vzr13kAo8SwJ:webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/16_1_3.pdf+%22davan%C4%B1n+dinlenebilirli%C4%9Fi%22&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEEShemR08tWlxaEDq2r2t6t1nikeMxPukzKKzvKa_UeEce8-XzFXhoGV4pevq1deUTwahG2rjElVc3FSAFR6d8uFNd2CCrb6NYzVWVSj62Tyl0a2aHDfJErPH7dP35c__Wto58PPa&sig=AHIEtbTzKgphz2uGN7lVUwaLzxL6JNvNUA

"Genelde kusurlu eşe karşı açılan davanın dinlenebilirliği sözkonusudur."
http://www.kararevi.com/karars/411233_yargitay-2-hukuk-dairesi-e-1997-04388-k-1997-05676#.UD4MmNYaNjQ

Bu durumda "die Scheidungsanträge sind zulässig" cümlesi için yeni önerilerim:

1) "Boşanma dilekçelerinin (davanın) dinlenebilir olduğuna ...."
2) "Boşanma dilekçelerinin (davanın) mesmu olduğuna..."
3) "Boşanma dilekçelerinin (davanın) istimaı kabil olduğuna..."
4) "Boşanma dilekçelerinin (davanın) istimaı caiz olduğuna..."
5) "Boşanma dilekçelerinin (davanın) kabule şayan olduğuna..."

Bu vesile ile Sayın Rumpf'a doğruyu bulma yolundaki katkısı için tekrar teşekkür ediyorum.

Herkese iyi çalışmalar dilerim

 
0

(tu)

gute Arbeit

erster und vierter Vorschlag scheint mir besser zu sein
was meinen die anderen Kollegen?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Açıkça söylemek gerekirse, benim tercih sıram şöyle

2 - 1 - 5 - 3 - 4

 
0

evet mesmu kelimesi anlaşılan cuk diye oturmuş şekli

dinlenebilirlik, görülebilirlik Türkçe hali

ALINTIDIR:

Doçent Dr. Ufuk AYDIN:
Bu nedenle dava şartlarına davanın dinlenebilmesi (mesmu olması,
görülebilmesi) şartları da denir.
http://books.google.de/books?id=Yd3IatPSxnQC&pg=PA67&lpg=PA67&dq=davan%C4%B1n+mesmu+olmamas%C4%B1&source=bl&ots=uh-wo3Bek2&sig=AYkuwHjAsbJERYEaxukw4H7xRy0&hl=de#v=onepage&q=davan%C4%B1n%20mesmu%20olmamas%C4%B1&f=false

Doçent Dr. Mehmet ARICAN:
mesmu :dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilir
http://www.mehmetarican.com/forums_topic.php?topicid=6

Doğu Perinçek
bunu dermeyan etmesi dâvanın mesmû sayılması için kâfidir. Aksi takdirde diğer
dâva şartlarının mevcut olması halinde, davacının dâva yetkisine sahip olduğu ...
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1965-1966-22-23-01-04/AUHF-1965-1966-22-23-01-04-Perincek2.pdf

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.