Almanca Türkçe Sözlük Forum

Gehaltsabrechnung - Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge  

Seite 1 / 2 Nächstes

0

Guten Abend. Gerne möchte ich ein neues Thema für ein Glossar anstossen. Die Gehaltsabrechnung
Da es noch kein solches Glossar gibt denke ich dass dies sicher eine Bereicherung für unsere Cafeuni-Gemeinde wäre.
Ich habe aus einer mir vorliegenden (etwas schlecht leserlichen) Gehaltsabrechnung die deutschen Begriffe herausgeschrieben und dir mir Bekannten Begriffe teilweise übersetzt. Sicher werden wir auch gemeinsam den Rest vervollständigen.

Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge = Brüt/Net Maaş Bordrosu

Anwesende Std. – Urlaubs Std. – Krankheits Std. – Fehlzeit Std. = Çalıştığı saatler - ......- Hasta olduğu saatler - Eksik saatleri
Anwesene Tage – Urlaub Tage – Krankh. Tg. – Fehlzeit Tage = Çalıştığı günler - İzin günleri - Hasta olduğu günler - Eksik günleri
Austritt = İşten ayrıldığı tarih
Auszahlungsbetrag = Ödenen meblağ
AV-Beitrag = İşsizlik sigortası primi
AV-Brutto = İşsizlik sigortası brüt prim tutarı
B/N B/N = Brutto / Netto = Brüt / Net kazanç
Bank = Banka hesabı
Bestandteil des Gesamt Bruttos
Betrag = Meblağ
Bezeichnung
BGRS Personengruppenschlüssel = Personel grup kodu
Brutto Bezüge = Brüt gelir
Darlehen Rest = Geride kalan avans
DBA Doppelbesteuerungsabkommen = Çifte vergilendirme anlaşması
Einheit = Birim
Einmalbezug = Bir kereye mahsus gelir
Einsch. Beitragszuschlag zur PV für Kinderlose
Eintritt = İşe başlama (tarihi)
Faktor = Faktör
Freibetrag jährl. = Yıllık muaf meblağ
Freibetrag monatl. = Aylık muaf meblağ
Geburtsdatum = Doğum tarihi
Gesamt Brutto = Toplam brüt
Gesamtkosten = Toplam maliyet
Gleitzone = değişken/esnek ödeme/maaş tarifesi / Aylık kazanç alt sınırı /Aylık kazanç üst sınırı
Hinweise zur Abrechnung = Hesaplama ile ilgili notlar
Hinzurechnungsbetrag = Ek kazanç miktarı
Ist – ISV4 – IGBS
Ki.Frbtr = çocuk yüzünden vergiden muaf miktar
Kirchensteuer = Kilise vergisi
Konfession = Mezhebi / Dini
Konto = Banka hesap no
Krankenkasse = Sağlık sigorta
Kug-Auszahlung = Kısa çalışma ödeneği
KV-Beitrag = Hastalık sigorta primi Sağlık sigorta primi
KV-Brutto = Hastalık sigorta brüt prim tutarı Sağlık sıgorta brüt prim tutarı
L - Laufender Bezug = Sürekli gelir
Lohnart = Gelir kategorisi
Lohnsteuer = Gelir vergisi
Mehrjährige Versteuerung = Birkaç yıllık vergilendirme
Menge = Toplam/Adet
N - Nachberechnung = Yeniden Hesaplama
Netto Abzüge = Net kesintiler
Netto Bezüge = Net gelir
Netto Verdienst = Net maaş
Nettogehalt = Net aylık
P. verst Zuk.sich
Personal-Nr. – Abt. Nr. = Personel-no - Bölüm no
Pfändung Rest = icradan kalan miktar
PGRS – BGRS – um – SV-T9
Prozentsatz = Yüzdelik
PV-Beitrag = Bakım sigortası primi
PV-Brutto = Bakım sigortası brüt prim tutarı
Resturlaub = Geride kalan izin hakkı
RV-Beitrag = Emeklilik sigortası primi
RV-Brutto = Emeklilik sigortası brüt prim tutarı
Solidaritätssteuer = Dayanışma vergisi
Sonstiger Bezug = Diğer gelir
Sozialversicherung = Sosyal sigorta
Steuer = Vergi
Steuer Brutto = Brüt vergi
Steuerfreie Bezüge = Vergiden muaf gelir
Steuerrechtliche Abzüge = Vergi hukuken kesintiler
StKl = Vergi Sınıfı
St-T9 = (Steuerfreibetrag) = Vergi Sınıfı
SV Brutto = Sosyal sigorta brüt prim tutarı
SV-Nummer = Sosyal sigorta no
SV-T9
Un. Anspr. = Unterhaltsansprüche = Nafaka hakları
Un.TG.gen.
Verdienstbescheinigung = Maaş bordrosu
VJ Un. Üb. – Un. Anspr. Un.Tg. gen. – Resturlaub
Vorjahr = Geçen yıl/ Önceki yıl
Wertguthaben = Tasarruf edilen miktar
Zeitlohn Std. – Überstd. – Bez. Std. = Saat ücreti - fazla mesai - ödenen saatler

 
0

Vielen Dank Pico vielen Dank Kantürk.
Die Ergänzungen und Korrekturen wurden in die Liste aufgenommen bzw. in der Liste vorgenommen

Weitere fehlenden Begriffe können gerne ergänzt werden.

 
0

Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge = Brüt/Net Maaş Bordrosu

Anw. Std. – unau Std. – Krank-Std. – Fehlz. Std.
Anw. Tage – Urlaub Tage – Krankh. Tg. – Fehlz. Tage = Çalışdığı günler - İzin günleri - Hasta olduğu günler - Eksik günleri
Austritt = İşden ayrıldığı tarih
Auszahlungsbetrag = Ödenen meblağ
AV-Beitrag = İşsizlik sigortası primi
AV-Brutto = İşsizlik sigortası brüt
B/N
Bank = Banka hesabı
Bestandteil des Gesamt Bruttos
Betrag = Meblağ
Bezeichnung
BGRS um
Brutto Bezüge = Brüt gelir
Darlehen Rest = Geride kalan avans
DBA
Einheit = Birim
Einmalbezug = Bir kereye mahsus gelir
Einsch. Beitragszuschlag zur PV für Kinderlose
Eintritt = İşe başlama (tarihi)
Faktor = Faktör
Freibetrag jährl. = Yıllık muaf meblağ
Freibetrag monatl. = Aylık muaf meblağ
Geburtsdatum = Doğum tarihi
Gesamt Brutto = Toplam brüt
Gesamtkosten = Toplam maliyet
Gleitzone
Hinweise zur Abrechnung
Hinzurechnungsbetrag
Ist – ISV4 – IGBS
Ki.Frbtr
Kirchensteuer = Kilise vergisi
Konfession = Mezhebi / Dini
Konto = Banka hesap no
Krankenkasse = Sağlık sigorta
Kug-Auszahlung = Kısa çalışma ödeneği
KV-Beitrag = Hastalık sigorta primi
KV-Brutto = Hastalık sigorta primi brüt
L - Laufender Bezug
Lohnart = Gelir kategorisi
Lohnsteuer = Gelir vergisi
Mehrjährige Versteuerung
Menge = Toplam/Adet
N - Nachberechnung = Yeniden Hesaplama
Netto Abzüge = Net kesintiler
Netto Bezüge = Net gelir
Netto Verdienst = Net maaş
Nettogehalt = Net aylık
P. verst Zuk.sich
Personal-Nr. – Abt. Nr. = Personel-no - Bölüm no
Pfändung Rest
PGRS – BGRS – um – SV-T9
Prozentsatz = Yüzdelik
PV-Beitrag = Bakım sigortası primi
PV-Brutto = Bakım sigortası primi brüt
Resturlaub = Geride kalan izin hakkı
RV-Beitrag = Emeklilik sigortası primi
RV-Brutto = Emeklilik sigortası primi brüt
Solidaritätssteuer = Dayanışma vergisi
Sonstiger Bezug = Diğer gelir
Sozialversicherung = Sosyal sigorta
Steuer = Vergi
Steuer Brutto = Brüt vergi
Steuerfreie Bezüge = Vergiden muaf gelir
Steuerrechtliche Abzüge = Vergi hukuken kesintiler
StKl = Vergi Sınıfı
St-T9
SV Brutto
SV-Nummer = Sosyal sigorta no
SV-T9
Un. Anspr.
Un.TG.gen.
Verdienstbescheinigung = Maaş bordrosu
VJ Un. Üb. – Un. Anspr. Un.Tg. gen. – Resturlaub
Vorjahr = Geçen yıl/ Önceki yıl
Wertguthaben
WI/L gesamt
Zeitlohn Std. – Überstd. – Bez. Std. = Saat ücreti - fazla mesai - ödenen saatler

 
0

Vielen Dank Nora vielen Dank Kantürk.
Die Ergänzungen und Korrekturen wurden in die Liste aufgenommen bzw. in der Liste vorgenommen :)

Weitere fehlenden Begriffe können gerne ergänzt werden.

 
0

AV - Arbeitslosenversicherung = İşsizlik sigortası
KV - Krankenversicherung = Sağlık/Hastalık sigortası
PV - Pflegeversicherung = Bakım sigortası
VJ - Vorjahr = Geçen yıl
St - Steuer = Vergi
Ki - Kirche = Kilise
B/N - Brutto/Netto = Brüt/Net
BGRS – Personengruppenschlüssel = Personel grup kodu
DBA – Doppelbesteuerungsabkommen = Çifte vergilendirme anlaşması

Elbette bu kısaltmaları çoğumuz biliyoruz ancak, içimizde bilmeyenlerde olabilir düşüncesiyle yazdım. Yine bu konuda aşağıdaki linki indirebilirsiniz.

http://www.kneffel-steuerberatung.de/News/Brutto_Netto_Detail.pdf

Dir ist ein kleiner Fehler unterlaufen: BGRS bedeutet nicht Personengruppenschlüssel, sondern Beitragsgruppenschlüssel. 

Der Personengruppenschlüssel ist PGRS.

0

Hinzurechnungsbetrag = Ek kazanç miktarı
Pfändung Rest = icradan kalan miktar?
Ki.Frbtr = kINDERFREIBETRAG = çocuk yüzünden vergiden muaf miktar
Un. Anspr. = Unterhaltsansprüche = Nafaka hakları
RV-Brutto = Emeklilik sigortası primi brüt Emeklilik sigortası brüt prim tutarı
StKl = (Steuerklasse) Vergi Sınıfı
B/N = Brutto / Netto = Brüt / Net kazanç
Wertguthaben = Tasarruf edilen miktar
SV Brutto (Sozialversicherung in Brutto = Sozialversicherungsabgaben wie Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherungsbeiträge) Sosyal sigortaların brüt tutarı

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Bestandteil des Gesamt Bruttos = Toplam brütün bir kısmı
Einschließlich Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose
Gleitzone =
P. verst Zuk.sich =
Vorjahres Urlaub Übertrag = Önceki yılın izin hakkın devri
Urlaubs Ansprüche = İzin hakkı
Urlaubstage genommen = Kullanmış olduğu izin günleri
Resturlaub = Geride kalan izin hakkı
Unterbrechung wegen Krankheit = Hastalıktan dolayı ara

 
0

P. verst Zuk.sich = AG-Beiträge Zukunftssicherungleistungen

Zukunftssicherungleistungen ???

 
0

DBA= Doppelbesteuerungsabkommen= Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması olarak çeviriyorum (Yanlış mı acaba?)

 
0

Gleitzone –f : değişken/esnek ödeme/maaş tarifesi

 
0

Pico schrieb:


> Gleitzone –f : değişken/esnek ödeme/maaş
> tarifesi
:S

"Aylık kazanç alt sınırı /Aylık kazanç üst sınırı " gibi geldi bana...:S

mesela. "Mini-Job Verdienstgrenze"

für Gleitzeit/Gleitende Arbeitszeit
"Kaydırmalı iş saati" denildiğini de biliyorum halk arasında

 
0

Nora,
çooooook önceden böyle bir karşılık bulmuştum, yazdığımda iyi oldu. En azından daha iyisi öneriliyor. Önerin için teşekkürler.

 
0

Nora schrieb:


> P. verst Zuk.sich = AG-Beiträge
> Zukunftssicherungleistungen
>
> Zukunftssicherungleistungen ???

acaba

Pauschale zu versteuernde Zukunftssicherungsleistungen?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Pico schrieb:


> Nora,
> çooooook önceden böyle bir karşılık
> bulmuştum, yazdığımda iyi oldu. En azından
> daha iyisi öneriliyor. Önerin için
> teşekkürler.

:)

 
0

Merhaba arkadaşlar,

Gleitzone konusu kazancın belli bir sınırı aşmaması halinde uygulanacak vergilendirme sisteminin belirlenmesi için kullanılan bir ifadedir. Halen bu sınır, Federal Alman hükümeti tarafından 2013 yılı için 850,- Euro olarak belirlenmiştir. Bu rakam, her yıl ihtiyaca göre yeniden belirlenebiliyor.

Bu uygulamaya uygun bir terim bulma imkanımız var mı?

McB

 
Seite 1 / 2 Nächstes
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.