En geniş kapsamlı Türkçe-Almanca sözlük | Das größte Wörterbuch für Türkisch-Deutsch
Türkisch>>Deutsch
Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
abtreiben Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
abwickeln Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
anbahnen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
andrehen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
anschalten Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
anstellen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufblieben Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufdrehen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
auffalten Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufgehen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufhaken Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufhellen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
auflichten Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
auflösen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufmachen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufschlagen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufschließen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufschlitzen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
aufspalten Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
auftun Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
ausbreiten Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
ausdehnen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
auseinander breiten Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
auslaufen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
ausspannen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
auswickeln Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
ausziehen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
freimachen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
hervorrufen Trennbares Verb
açmak Trennbares Verb
losmachen Trennbares Verb
delik açmak Trennbares Verb
abbohren Trennbares Verb
kapağını açmak Trennbares Verb
abdecken Trennbares Verb
üstünü açmak Trennbares Verb
abdecken Trennbares Verb
yiv açmak Trennbares Verb
abkehlen Trennbares Verb
zincirleri açmak Trennbares Verb
abketten Trennbares Verb
uykusunu açmak Trennbares Verb
abschütteln Trennbares Verb
dikeyleme kuyu açmak Trennbares Verb
absenken Trennbares Verb
ormanı açmak Trennbares Verb
abtreiben Trennbares Verb
dürülmüş bir şeyi açmak Trennbares Verb
abwickeln Trennbares Verb
rodasını açmak Trennbares Verb
abwickeln Trennbares Verb
makara açmak Trennbares Verb
abwinken Trennbares Verb
bir şey için el açmak Trennbares Verb
anbetteln Trennbares Verb
delik açmak Trennbares Verb
anbohren Trennbares Verb
paketi açmak Trennbares Verb
anbrechen Trennbares Verb
konu açmak Trennbares Verb
anbringen Trennbares Verb
ışık açmak Trennbares Verb
andrehen Trennbares Verb
birinin aleyhine dava açmak Trennbares Verb
anklagen Trennbares Verb
ışık açmak Trennbares Verb
anknipsen Trennbares Verb
bakarak iştah açmak Trennbares Verb
anlachen Trennbares Verb
ışık açmak Trennbares Verb
anmachen Trennbares Verb
paket açmak Trennbares Verb
anreißen Trennbares Verb
yırtık açmak Trennbares Verb
anreißen Trennbares Verb
sıyrık açmak Trennbares Verb
anritzen Trennbares Verb
dilek açmak Trennbares Verb
anschlagen Trennbares Verb
bahis açmak Trennbares Verb
anschneiden Trennbares Verb
konu açmak Trennbares Verb
anschneiden Trennbares Verb
yelkencilik sezonunu açmak Trennbares Verb
ansegeln Trennbares Verb
sohbete konu açmak Trennbares Verb
anspinnen Trennbares Verb
kalem açmak Trennbares Verb
anspitzen Trennbares Verb
delerek açmak Trennbares Verb
anstechen Trennbares Verb
ışık açmak Trennbares Verb
anstecken Trennbares Verb
dava açmak Trennbares Verb
anstrengen Trennbares Verb
sırrını açmak Trennbares Verb
anvertrauen Trennbares Verb
delik açmak Trennbares Verb
anzapfen Trennbares Verb
bükülmüş bir şeyi açmak Trennbares Verb
aufbiegen Trennbares Verb
sayfalarını açmak Trennbares Verb
aufblättern Trennbares Verb
farları açmak Trennbares Verb
aufblenden Trennbares Verb
delerek açmak Trennbares Verb
aufbohren Trennbares Verb
yelkenleri açmak Trennbares Verb
aufbrassen Trennbares Verb
kırarak açmak Trennbares Verb
aufbrechen Trennbares Verb
tarla açmak Trennbares Verb
aufbrechen Trennbares Verb
çevirerek açmak Trennbares Verb
aufdrehen Trennbares Verb
zorla açmak Trennbares Verb
aufdrücken Trennbares Verb
liflerini açmak Trennbares Verb
auffasern Trennbares Verb
kazarak açmak Trennbares Verb
aufgraben Trennbares Verb
dükkan açmak Trennbares Verb
aufhaben Trennbares Verb
avuç açmak Trennbares Verb
aufhalten Trennbares Verb
yelken açmak Trennbares Verb
aufholen Trennbares Verb
hareket ettirerek açmak Trennbares Verb
aufklappen Trennbares Verb
mandala basarak veya iterek açmak Trennbares Verb
aufklinken Trennbares Verb
vurarak açmak Trennbares Verb
aufklopfen Trennbares Verb
zorlayarak açmak Trennbares Verb
aufknacken Trennbares Verb
düğmeyi açmak Trennbares Verb
aufknöpfen Trennbares Verb
bükerek açmak Trennbares Verb
aufkrümmen Trennbares Verb
tüm kağıtları açmak Trennbares Verb
auflegen Trennbares Verb
keski yardımıyla açmak Trennbares Verb
aufmeißeln Trennbares Verb
kollarını açmak Trennbares Verb
aufnehmen Trennbares Verb
güçlükle açmak Trennbares Verb
aufnesteln Trennbares Verb
zahmetle açmak Trennbares Verb
aufnesteln Trennbares Verb
kapı veya pencereyi hızla açmak Trennbares Verb
aufreißen Trennbares Verb
sürmeyi açmak Trennbares Verb
aufriegeln Trennbares Verb
iğneleyerek yara açmak Trennbares Verb
aufritzen Trennbares Verb
dürülü bir şeyi açmak Trennbares Verb
aufrollen Trennbares Verb
sürmeyi açmak Trennbares Verb
aufrollen Trennbares Verb
kazarak açmak Trennbares Verb
aufscharren Trennbares Verb
yara açmak Trennbares Verb
aufscharren Trennbares Verb
kürekleyerek açmak Trennbares Verb
aufschaufeln Trennbares Verb
iterek açmak Trennbares Verb
aufschieben Trennbares Verb
sürerek açmak Trennbares Verb
aufschieben Trennbares Verb
ocak açmak Trennbares Verb
aufschließen Trennbares Verb
tokayı açmak Trennbares Verb
aufschnallen Trennbares Verb
ağzından laf açmak Trennbares Verb
aufschnappen Trennbares Verb
bıçakla açmak Trennbares Verb
aufschneiden Trennbares Verb
keserek açmak Trennbares Verb
aufschneiden Trennbares Verb
kesip açmak Trennbares Verb
aufschneiden Trennbares Verb
bağlı bir seyi açmak Trennbares Verb
aufschnüren Trennbares Verb
çevirerek açmak Trennbares Verb
aufschrauben Trennbares Verb
gererek açmak Trennbares Verb
aufspannen Trennbares Verb
ardına kadar açmak Trennbares Verb
den Mund aufsperren Trennbares Verb
kilit açmak Trennbares Verb
den Mund aufsperren Trennbares Verb
kol bacak iki yana açmak Trennbares Verb
aufspreitzen Trennbares Verb
kırıp açmak Trennbares Verb
aufsprengen Trennbares Verb
zorla açmak Trennbares Verb
aufsprengen Trennbares Verb
delerek açmak Trennbares Verb
aufstechen Trennbares Verb
keserek açmak Trennbares Verb
aufstemmen Trennbares Verb
kapıyı itip açmak Trennbares Verb
aufstoßen Trennbares Verb
basarak açmak Trennbares Verb
auftreten Trennbares Verb
hızla açmak Trennbares Verb
aufwerfen Trennbares Verb
vurarak açmak Trennbares Verb
aufwerfen Trennbares Verb
kundağı açmak Trennbares Verb
aufwickeln Trennbares Verb
sarılı bir şeyi açmak Trennbares Verb
aufwickeln Trennbares Verb
çekerek açmak Trennbares Verb
aufzerren Trennbares Verb
çekip açmak Trennbares Verb
aufzerren Trennbares Verb
perde açmak Trennbares Verb
aufziehen Trennbares Verb
kırarak açmak Trennbares Verb
aufzwängen Trennbares Verb
zorla açmak Trennbares Verb
aufzwängen Trennbares Verb
delik açmak Trennbares Verb
ausbohren Trennbares Verb
bükerek açmak Trennbares Verb
auseinander biegen Trennbares Verb
eğerek açmak Trennbares Verb
auseinander biegen Trennbares Verb
katlanmış olan bir şeyi açmak Trennbares Verb
auseinander falten Trennbares Verb
eski defterleri açmak Trennbares Verb
ausgraben Trennbares Verb
kopçayı açmak Trennbares Verb
aushaken Trennbares Verb
içini açmak Trennbares Verb
auskehlen Trennbares Verb
oluk açmak Trennbares Verb
auskehlen Trennbares Verb
hafiften açmak Trennbares Verb
ausklinken Trennbares Verb
derdini açmak Trennbares Verb
ausleeren Trennbares Verb
mal açmak Trennbares Verb
auslegen Trennbares Verb
paket açmak Trennbares Verb
auspacken Trennbares Verb
hamur açmak Trennbares Verb
ausrollen Trennbares Verb
çukur açmak Trennbares Verb
ausschaben Trennbares Verb
çukur açmak Trennbares Verb
ausschachten Trennbares Verb
kürekle çukur açmak Trennbares Verb
ausschaufeln Trennbares Verb
yol açmak Trennbares Verb
ausschaufeln Trennbares Verb
çiçek açmak Trennbares Verb
ausschlagen Trennbares Verb
havsa açmak Trennbares Verb
aussenken Trennbares Verb
bayrak açmak Trennbares Verb
ausstecken Trennbares Verb
hamur açmak Trennbares Verb
auswalken Trennbares Verb
çukur açmak Trennbares Verb
auswerfen Trennbares Verb
bağlı bir şeyi açmak Trennbares Verb
auswickeln Trennbares Verb
kutu açmak Trennbares Verb
auswickeln Trennbares Verb
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
açmak
freischalten Trennbares Verb
kredi açmak
akreditif açmak
eski defterleri açmak
dava açmak
dava açmak
kürek sporu sezonunu açmak
söz açmak
oyunu açmak
iştah açmak
gözünü açmak
kollarını açmak
tazminat davası açmak
boşanma davası açmak
bir şeyin kapağını açmak
üstünü açmak
yasa hükümlerince dava açmak
gözünü dört açmak
fal taşı gibi açmak
kapıyı tekmeleyerek açmak
gözleri açmak
gözünü dört açmak
açmak (bir paketi vs.)
ambalaj açmak
diş açmak
çığır açmak
banka hesabı açmak
bir şeye yol açmak
bir şeye savaş açmak
birisine savaş açmak
Redewendung
ağzını bir karış açmak

Almanca Sözlük

Almanca Türkçe Sözlük

Türkçe Almanca Sözlük projeleri CafeUni ve SuperSozluk/MyDictionary'ye dayanan tecrübe - 1999'dan günümüze.

2008 yılı sonundan Mart 2014'e kadar CafeUni adı altında yüzbinlerce kullanıcıya ulaşan Türkçe Almanca Sözlük CafeUni yeni bir teknik alt yapı ve isimle karşınızda. Sözlüğümüz, bundan sonra DasSözlük adıyla yoluna devam edecek.

Peki ama neden? Bu kararı aslında çok sayıda sebebi var. Kısaca özetlemek gerekirse: CafeUni adı son iki yıllık süreçte bir hayli yıprandı. Veri tabanın çalınması, şantaj, eski dizayn ve teknolojiyle suupso adlı taklit bir sitede sözlüğün bire bir aynısının sunulması, bu saçmalığa karşı başlattığım hukuki girişimlerin hala sonuç vermemesi ve yeni bir başlangıç yapma isteği bu değişikliğe sebep oldu. Kötü mü oldu? Hayır! Aksine. DasSözlük bence Almanca Türkçe bir sözlük için gayet uygun ve CafeUni adını aratmayacak derecede orijinal bir isim.

CafeUni'nin gasp edilmesinden bu yana (Mart 2014) bir hayli zaman geçti ve hala ortada elle tutulur bir sonuç yok. Geç gelen bir muhtemel adaletin, ne kadar adil olacağını sizin insafına bırakıyorum. Öte yandan Almanya'da Federal Patent Dairesi'nin mahkemelerden daha hızlı ve adil çalıştığını, kişisel tecrübelerimden hareketle söyleyebilirim artık. Nitekim CafeUni adı, tüm saçma sapan itirazlara rağmen benim adıma kayıtlı bir marka artık. Bu yüzden yasal ve etik sahibi konumunda olduğum CafeUni.com ve CafeUni.de alan adlarını, bir süre daha DasSozluk.com adresine yönlendireceğim. Koşullar hazır olduğunda ise bu isim altında yeni bir çalışma başlatmayı planlıyorum: Almanya'da üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri.

DasSözlük'de aranan Almanca kelimeler, yazılımını tam olarak bilmeseniz bile, otomatik olarak tamamlandığı için "Almanca öğreniyorum" diyenlerin işi bir hayli kolaylaşmış oluyor. Türkçe Almanca çeviri yapan çevirmenlerimiz ise, yalnızca sözlükden değil, forumda yer alan 25 binden fazla üstün kaliteli kayıttan faydalanabilirler. DasSözlük, gerek içeriği, gerekse de hızı itibariyle alternatif aramanıza gerek bırakmayacak kapsamda bir Türkçe Almanca sözlük. Zira kullanıma sunduğumuz veri tabanı 1999 yılından günümüze devam eden sözlük çalışmalarımın bir ürünü ve internetteki en kapsamlı Türkçe Almanca sözlük konumunda.

Herkese tekrar merhaba diyor ve değişikliklerin hoşunuza girmesini umuyorum.

Deutsch Türkisches Wörterbuch

Erfahrung aus den Türkisch Deutschen Wörterbuch-Projekten SuperSozluk/MyDictionary und CafeUni  -  Erfahrung seit 1999

Es ist so weit, liebe CafeUni-Freundinnen und Freunde: Das größte Wörterbuch für Türkisch-Deutsch heißt ab sofort DasSözlük!

Die Umstellung auf den neuen Namen und die jetzige Technologie war längst fällig und kommt nicht von ungefähr. Eine lange und schwierige Zeit hat DasSözlük hinter sich. Datenbank-Diebstahl, Erpressung, Angriff… Einiges musste unser altes Wörterbuch CafeUni in den letzten Jahren überstehen, um letztendlich zur Ruhe zu kommen. Diese Zeit ist so gut wie überstanden. Mit DasSözlük beginnt nun etwas Neues: Mein deutsch-türkisches Wörterbuch-Projekt bekommt einen besseren, passenderen Namen! Der Domainname CafeUni tut noch ein eine Weile seinen Dienst und geht zurück zu seinen Wurzeln. Ich starte dann später CafeUni mit neuem Inhalt: Beratung für ausländische Studenten (vor allem, die aus der Türkei), die in Deutschland einen Aufbaustudium machen wollen.

Wenn ihr wollt, machen wir hier unser Wörterbuch und das Forum gerne gemeinsam weiter. Jede/r ist willkommen sich zu beteiligen.

Baklava7

Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler internet sipariş pazarı.

Baklava7

AFRtour.com

Üstün kaliteli ve ihtiyaca uygun Almanya B2B seyahat hizmetleri.

AFRtour

WebDolmetscher

Exzellente Tr-De Übersetzungen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

WebDolmetscher

SüperSözlük

Büyük Türkçe benzer, eş ve zıt anlamlılar sözlüğü. 1.480.000 kayıt!

SüperSözlük