Almanca Türkçe Sözlük Forum

Versorgungsausgleich  

Seite 1 / 2 Nächstes

0

Merhaba,
Elimde bir boşanma kararı var, karar içerisinde birçok yerde "Antragsteller" "Antragsgegner" yerine "Ehefrau" ve "Ehemann" geçiyor. Bunu "Karı" "Koca" diye çevirmek biraz garip olacak sanki. Bu nedenle "Davalı" "Davacı" olarak çeviriyorum. Siz ne dersiniz?

Birde aşağıdaki cümleler ile ilgili emin olamadım. Şimdiden çok teşekkür ederim...

Bei der Daimler Chrysler Unterstützungskasse ein Anrecht der betrieblichen Altersversorgung mit einer Jahresrente von xx Euro und mit dem Ehezeitanteil von xx Euro, woraus sich gemäß Paragraph 1587 a Absatz 3 und Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches der dynamische Rentenwert von xx Euro errechnet.
Daimler Chrysler yardım sandığında bulunan işletme emeklilik hakkının xx Euro’luk yıllık emekli maaşı ve xx Euro evlilik süresi payından, Alman Medeni Kanununun 1587a Maddesi, 3. ve 4. Fıkrası gereğince xx Euro endeksli emeklilik bedeli hesaplanmıştır.

Nach Paragraph 1587 a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist der Ehegatte mit den höheren Anrechten ausgleichspflichtig.
Alman Medeni Kanununun 1587a Maddesi, 1. Fıkrası gereğince davalı en yüksek muntazır emeklilik hakları ile eşitlemeye yükümlüdür.

Nach Paragraph 1587 b Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches hat der Versorgungsausgleich durch Rentensplitting zu erfolgen in Höhe von (xx Euro - xx Euro) : 2 = xx Euro
Alman Medeni Kanununun 1587b Maddesi, 1. Fıkrası gereğince emeklilik haklarının denkleştirilmesi emekli maaşının bölünmesi ile yapılacaktır: (xx Euro - xx Euro) : 2 = xx Euro

Der Restbetrag von xx Euro ist im Wege des erweiterten Splittings auszugleichen.
xx Euro değerindeki kalan para genişletilmiş bölüş yöntemi ile denkleştirilecektir.

Die Anordnung der Umrechnung in Entgeltpunkte folgt nach Paragraph 1587 b Absatz 6 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Kazanç puanına dönüştürme kararı Alman Medeni Kanununun 1587b Maddesi, 6. Fıkrası gereğince yapılmaktadır.

Teşekkürler.

 
0

Elimde bir boşanma kararı var, karar içerisinde birçok yerde "Antragsteller" "Antragsgegner" yerine "Ehefrau" ve "Ehemann" geçiyor. Bunu "Karı" "Koca" diye çevirmek biraz garip olacak sanki. Bu nedenle "Davalı" "Davacı" olarak çeviriyorum. Siz ne dersiniz?

aslına sadık kalın = karı yerine "eşi" yazın (erkeğin eşi kadının eşi de olabilir, "karı" kaba olduğundan kullanılmamalı).
veya perpignan'ın önerisi daha iyi!

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Merhaba Kantürk,
Öncelikle teşekkürler..

Erkeğin eşinin Alman Federal Emeklilik Sigortası xxx numaralı sigorta hesabından, kadının eşinin Alman Federal Emeklilik Sigortası xxx numaralı sigorta hesabına....

cümlesi garip veya karmaşık durmuyor ise bütün kısımları değiştireyim :)

 
0

doublemint schrieb:

Der Restbetrag von xx Euro ist im Wege des erweiterten Splittings auszugleichen.
xx Euro değerindeki kalan para genişletilmiş bölüş yöntemi ile denkleştirilecektir.


Splitting bzw. Splittingsverfahren n
Besteuerung von Ehegatten, die sich bei jedem der beiden Ehegatten auf die Hälfte des Gesamteinkommens erstreckt:

Splitting-Tabelle=gelir vergisi tespitinde taksim yöntemi; splitting sistemi
erweitertes Splitting = geliştirilmiş paylaşım yöntemi

 
0

Merhaba Levent;
teşekkür ederim.
"geliştirilmiş paylaşım yöntemi" olarak kullanayım bundan sonra..

 
0

Arkadaşlar,
Cümlelerle ilgili de yorum ve öneri sunabilirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler.

 
0

Ehefrau: Kadın eş
Ehemann: Erkek eş olarak çevirirdim.

 
0

merhaba perpignan,
şimdi daha okunabilir oldu, teşekkür ederim.

 
0

Perpignan schrieb:
"Erkek eş olarak çevirirdim"
_____________________________

Bu noktada karı koca kavramlarının kullanılabilirliği hususunda Türk Hukuk Sitesi forumunda "mutlakadalet" rumuzlu üyenin yazdıklarını değiştirmeden görüşlerinize sunmak istiyorum:

(alıntı)
[size=small]Karı kelimesi, gerek kanunda yer aldığı gerekse toplumda kullanıldığı biçimiyle evli kadını çağrıştırmaktadır.

Kadın kelimesi ise, TDK’de erişkin dişi insan, erkek veya adam karşıtı olarak tanımlanmaktadır. Şu halde evlenmiş kadınları ifade etmek için yalnızca kadın kelimesini kullanmamız isabetli olmayacaktır. Zira kadın kelimesi genel anlamda kullanılan bir sözcüktür.

Evli kadını ifade etmek için kullanabileceğimiz bir diğer kavram olan eş kelimesi ise daha çok arkadaş, ortak (özellikle de okey, briç vs. gibi oyunlarda) anlamlarında kullanılmaktadır. Bu kelime aynı zamanda birlikte yaşayan hayvanlardan her birinin bir diğerine göre durumunu da ifade etmektedir.

Eğer ki kullanılan kelimenin kulağa hoş gelmesini savunuyor, anlamının çok da önemli olmadığını düşünüyor isek; evli kadınları ifade etmek için eş kelimesini kullanabiliriz. Ancak, genel olarak kadınlara karı kelimesi ile hitap etmek ne kadar yanlış ise evli olan kadınları ifade etmek için eş kelimesinin kullanılması da o kadar yanlış olacaktır.

Kanaatimce; evli olan kadını belirtmek için kanunun yahut nikâh memurunun, karı kelimesini kullanması yadırganacak bir şey değildir. Aynı şekilde evli olan bir çiftteki kocanın evlendiği kadına: karım, karıcığım, vs… şeklinde hitap etmesi de yanlış bir kullanım olmayacaktır. Ancak, genel olarak kadınları ifade etmek için karı kelimesinin kullanılması ‘anlam’ bakımından doğru olmayacaktır. Sadece anlam bakımından değil insanlar arası iletişim bakımından da isabetli olmayan bir kelime tercihi olacaktır. Zaten karı kelimesinin yadırganmasının en büyük nedeni de, bazı kesimlerin karı kelimesine yüklediği anlam ve yine aynı kesimlerin yükledikleri anlama uygun olarak bu kelimeyi yanlış kullanmalarıdır.

Bir kelimenin dilden silinmesi bu kadar kolay olmamalı kanımca. Esassız dayanaklar yahut söyleniş itibariyle kaba gibi gerekçeler ileri sürerek bir kelimeyi kullanımdan kaldıramayız. Son olarak karı, kadın, eş, kelimelerinin cümle içerisinde kullanımlarına birer örnek vermek gerekirse:

(… dairesinin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum.)

(8 Mart Dünya Kadınlar gününün, kutlamadan ziyade anma günü olduğunu unutmayalım. (Işıl Yılmaz’dan alıntı) )

(TDK’den: “Güvercin eşini arıyor.”)

Not: Yukarıda yazdıklarımın hilafına evli kadınları ifade etmek için eş kelimesini sıklıkla kullanırdım; ancak bu konu sayesinde şu kanaate sahip oldum ki anlam bakımından karı kelimesi, eş kelimesinden daha isabetli bir tercih olacaktır.
Saygılarımla.[/size]

 
0

O zaman yukarıdaki örnek cümlemi tekrar yazdığımda:

Karı'nın Alman Federal Emeklilik Sigortası xxx numaralı sigorta hesabından, Koca'nın Alman Federal Emeklilik Sigortası xxx numaralı sigorta hesabına....

Bana halen bu bağlamda pek güzel durmuyor gibi geldi.

Bu gibi durumlarda diğer arkadaşlar nasıl çeviriyor acaba?

 
0

Merhaba,
Her ne kadar karı kelimesi mevzuata uygun olsa da bu kelimeye toplum tarafından farklı anlamlar yüklendiği yukarıdaki yazıdan da anlaşılmaktadır.
Bu nedenle ben yerine göre davalı kadın/erkek, davacı kadın/erkek ya da davalı kadın eş ve davacı erkek eş veya Ehefrau=Evli kadın eş; Ehemann=Evli erkek eş karşılıklarını kullanıyorum.
Yine de bu konuda birçok insanın görüşlerini yazması ve tartışmalardan sonra ortak bir noktada buluşmakta bence yarar var.
Mevzuata uygun olmuş olsa da, Türkiye de evli bir bayana birakın karı demeyi bazen kadın diye dahi hitap edemezsiniz. Ne dersiniz? Bence tartışalım.

Selam
Pico

 
0

Karı

yanlış değil, ama çok kaba

ben herşeye rağmen

erkek eşi, kadın eşi, sadece eşi gibi kelimeleri kullanırım.

Karı bence Almancada das Weib kelimesine daha uygun

"die Ehefrau" kelimesine bence "eşi" daha uygun

biz bu "karı" kelimesini Alman Emeklilik Sigortasında kulanmıyoruz.

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Kantürk schrieb:
... biz bu "karı" kelimesini Alman Emeklilik Sigortasında kulanmıyoruz.Alman Emeklilik sigortasında sigortalı kadın / sigortalı erkek kavramlarını kullanabilirsiniz gayet tabii.

Ama, örneğin aşağıdaki gibi bir cümlenin (kanun maddesi) çevirisinde kaçınılmaz olarak "karı koca" kavramlarını kullanmak zorundasınız. Türk Hukuk Sitesinden verdiğim örnekte de bu yazılıydı zaten.

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:
1. der Verlobte einer Partei oder derjenige, mit dem die Partei ein Versprechen eingegangen ist, eine Lebenspartnerschaft zu begründen;
2. der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
...

(1) Aşağıdaki kimseler şahadetten imtina edebilirler:
1 – İki taraftan birinin nişanlısı,
2 – Aralarında evlilik rabıtası mürtefi olsa bile iki taraftan birinin karı veya kocası,
...

Almanca hukuk metinlerde "Ehegatten" kavramının geçtiği yerlerde "karı-koca";
"Ehefrau - Ehemann" ya da "Antragstellerin - Antragsteller" geçen yerlerde "davacı kadın" - "davalı erkek" ve benzeri kavramlarla cümle kurulursa yanlış olmaz ve ben de öyle yapıyorum.Not: Bu meyanda dilimizde, özel yaşamda da sık kullanılan ve Arapça'dan dilimize geçmiş zevc, zevce ve zevç kelimelerinin tam karşılığını bilmekte de yarar var:

(Kaynaklar: Ali Püsküllüoğlu Türkçe Sözlük, Kubbealtı Lügatı, Büyük Türkçe Sözlük)

zevc iki şeyden meydana gelen takım, çift

zevç (kadına göre) koca, eş
zevce bir erkeğin nikahlı eşi, karısı

 
0

(tu)

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

yardımlarınız için çok teşekkür ederim.. son olarak davacı kadın eş ve davalı erkek eş kullanmaya karar verdim..

yukarda yazdığım diğer cümleler ile ilgili de yorum yapabilirseniz çok sevinirim.

teşekkürler..

 
Seite 1 / 2 Nächstes
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.