Almanca Türkçe Sözlük Forum

Inbegriffsrüge ve Inbegriff der Hauptverhandlung ne demek acaba  


0

İnbegriffsrüge ve İnbegriff der Hauptverhandlung ne demek acaba

 
0

Inbegriffsrüge = delile itiraz, delil ihmali nedeniyle itiraz
(Muhakeme esnasında sunulmayan bir delili kararda dayanak olarak kullanmaya itiraz)

Inbegriff der Hauptverhandlung
muhakemede sunulan ana delil

olabilir

diğerlerini dinleyelim

Prof. Dr. Rumpf ve Levent, sözgezgini gibi diğer ustalar ne diyorlar?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Kantürk schrieb:


> Inbegriffsrüge delile itiraz
> (Muhakeme esnasında bildirilmeyen bir delili
> karara dayanak olarak kullanmak)
>
> Inbegriff der Hauptverhandlung
> ana muhakemede sunulan ana delil
>
> olabilir
>
> diğerlerini dinleyelim
>
> Prof. Dr. Rumpf ve Levent, sözgezgini gibi diğer
> ustalar ne diyorlar?

Ben den de o kadar. Çekçe karşılığını buldum, Türkçesini bulamadım.
Kantürk'ün yazdıkları bence yanlış değil; doğru olup olmadığına Prof. Dr. Rumpf karar versin... :S

 
0

ALINTI

"Ein Klassiker": Die Inbegriffsrüge ist eine Form der Verfahrensrüge im Revisions- und Rechtsbeschwerdeverfahren, wenn es um Urkunden geht. Gerügt wird stets, dass eine Urkunde, die dem Urteil zugrundegelegt wurde nicht in die Hauptverhandlung eingeführt wurde

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

çok teşekkür ederim

 
0

"inbegriff der Verhandlung nedir?" sorusuna cevap:

StPO §261. Freie Beweiswürdigung: (Delillerin serbestçe takdiri): (CMUK 254) Ortaya konmuş olan delillerin sonuçları hakkında mahkeme, serbest ve duruşmada meydana gelmiş olan kanaatine göre karar verir.

§ 261 StPO Freie Beweiswürdigung
Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung.

Inbegriffsrüge = eksik inceleme ve araştırma gerekçesiyle itiraz

link (yargıtay kararı): Inbegriffsrüge

Mahkemece, belirtilen maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ve araştırma ile yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı olduğu şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yargıtay’a göre, delilin kaynağı, temsil olgusu, sağlamlığı veya ispat konusu ve yönü hususunda kuşku varsa, mahkemenin bunu re’sen araştırması gerekmektedir. Delilin bu yönleri araştırılmadan ve delilin gerçekten temsil ettiği olgular veya kimin tarafından üretilmiş/bırakılmış delil olmadığı araştırılmadan, eksik soruşturmaya dayalı olarak mahkûmiyet kararı verilirse bu hukuka aykırı olur.

 
0

Biz Almanlar kavram yaratıcılığında dünya şampiyonu olduğumuz kanaatindeyim :)-D

Vielleicht kann man in solchen Punkten auch ein bisschen mit dem Arabischen vergleichen, wo die Wortstämme sich je nach Zusammenhang und Gebrauch ändern.

Inbegriff - inbegriffen. Verb: einbegreifen. Also in den Begriff aufnehmen. Oder in das aufnehmen, was unter x begriffen wird.

Was wird unter "Hauptverhandlung" "begriffen"? Das, was dort nach Maßgabe der Strafprozessordnung passiert und zur Grundlage des Urteils wird. Was nicht dort nach Maßgabe der Strafprozessordnung passiert und somit nicht einbegriffen wird bzw. inbegriffen ist, bleibt außerhalb des "Inbegriffs der Hauptverhandlung".

Levent hat ein Zitat aus einem Blog verwendet. Das ist wie folgt zu generalisieren:

Ein Strafgericht darf keine Information verwenden, die nicht formell in die Hauptverhandlung eingeführt worden ist. Das sind typischerweise Informationen, die aufgrund einer Beweiserhebung zu erlangen und den Parteien zur Erörterung bzw. Stellungnahme zur Verfügung zu stellen sind. Levents Beispiel: eine Urkunde. Eine Ausnahme sind Informationen, die sowieso jedermann zugänglich sind, die also das Gericht aus dem eigenen Erfahrungs- und Wissenshorizont heraus in die Würdigung des Ergebnisses der Hauptverhandlung einfließen lassen kann. An dieser Stelle passieren den Strafgerichten sehr häufig Fehler.

Und wie bringen wir das jetzt ins Türkische?

Kantürk's Versuch ist nicht richtig.

Ob meine Versuche richtig sind, kann ich aber auch nicht garantieren, da ich dafür in Rechtsprechung und Literatur recherchieren müsste. Gesetz (Art. 217 türk. StPO) und im Internet zu findende Erläuterungen reichen nicht, weil sie keinen vergleichbaren Begriff verwenden. Das Problem ist, dass wir in Deutschland hier einen abkürzenden Begriff erfunden haben.

Duruşmanın esasiyeti. (das wäre eine pure Neuerfindung, was m.E. nicht geht).
Delillerin duruşmaya getirilip değerlendirilmesi ilkesi. (das ist ein Begriffsmonster und ist allenfalls eine Annäherung).
Doğrudan doğruyalık (Unmittelbarkeit) gehört eigentlich auch zum Inbegriff, ist aber nur ein Teil davon.

An den Begriff dann noch "itirazı" anhängen, dann wird es zur -rüge.

Aber ob das dann am Ende ein türkischer Jurist versteht?

:(

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

ALINTI:

Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamasına göre, kural olarak, yargılama aşamasında dayanılıp sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulamazlar; sunulmuş olsalar bile, bu aşamalardaki incelemeler sırasında dikkate alınamazlar.

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Inbegriffsrüge
Muhakeme esnasında sunulmayan bir delilin kararda dayanak olarak kullanılmasına itiraz

olabilir mi?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Başka çaremiz yokmuş gibi geliyor bana...

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Herr Rumpf schrieb:
Aber ob das dann am Ende ein türkischer Jurist versteht?


Biz Türkler de "kavram çeşitliliği" yaratmada birnciyiz! :)

Bu yüzden, Kantürk'ün kabul edilebilir mahiyetteki önerisine alternatifler sunuyorum:

- Muhakeme sürecinde sunulmayan bir delilin kararda dayanak olarak kullanılmasına itiraz.
- Muhakeme sürecinde ele alınmamış bir delilin kararda dayanak olarak kullanılmasına itiraz.
- Muhakeme sürecinde dikkate alınmamış bir delilin kararda dayanak olarak kullanılmasına itiraz.
vs.

 
0

Levent schrieb:


> Herr Rumpf schrieb:
> Aber ob das dann am Ende ein türkischer Jurist
> versteht?
>


>
>
>
> Biz Türkler de "kavram çeşitliliği" yaratmada
> birnciyiz! :)
>
> Bu yüzden, Kantürk'ün kabul edilebilir
> mahiyetteki önerisine alternatifler sunuyorum:
>
> - Muhakeme sürecinde sunulmayan bir delilin
> kararda dayanak olarak kullanılmasına itiraz.
> - Muhakeme sürecinde ele alınmamış bir delilin
> kararda dayanak olarak kullanılmasına itiraz.
> - Muhakeme sürecinde dikkate alınmamış bir
> delilin kararda dayanak olarak kullanılmasına
> itiraz.
> vs.

(tu) :D

 
0

Die Stellungnahme des Generalbundesamt zu der Inbegriffsrüge des Angeklagten gitb dem Senat Anlass zu folgendem ergänzenden Bemerken.

Cümle içinde bu şekilde geçiyor

 
0

tercüme denemeni yaz,
düzeltelim

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

selen, cümleni çevirebildin mi?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.