En geniş kapsamlı Türkçe-Almanca sözlük | Das größte Wörterbuch für Türkisch-Deutsch
Türkisch>>Deutsch
Adjektiv
ilgili Adjektiv
achtsam Adjektiv
ilgili Adjektiv
beteiligt Adjektiv
ilgili Adjektiv
betreffend Adjektiv
ilgili Adjektiv
betroffen Adjektiv
ilgili Adjektiv
bezüglich Adjektiv
ilgili Adjektiv
maßgeblich Adjektiv
ilgili Adjektiv
neugierig Adjektiv
ilgili Adjektiv
relativ Adjektiv
ilgili Adjektiv
sorgfältig Adjektiv
ilgili Adjektiv
sorglich Adjektiv
ilgili Adjektiv
sorgsam Adjektiv
ilgili Adjektiv
ilgili Adjektiv
zärtlich Adjektiv
ilgili Adjektiv
zuständig Adjektiv
karın ile ilgili Adjektiv
abdominal Adjektiv
karın ile ilgili Adjektiv
abdominell Adjektiv
batı ile ilgili Adjektiv
mutlakiyetle ilgili Adjektiv
yönetim ile ilgili Adjektiv
Afganistanla ilgili Adjektiv
afghanisch Adjektiv
Afrika ile ilgili Adjektiv
afrikanisch Adjektiv
Ege ile ilgili Adjektiv
ägäisch Adjektiv
Mısır'la ilgili Adjektiv
ägyptisch Adjektiv
yüksek öğrenimle ilgili Adjektiv
akademisch Adjektiv
güncel durumla ilgili Adjektiv
aktuell Adjektiv
akustik ile ilgili Adjektiv
akustisch Adjektiv
sesle ilgili Adjektiv
akustisch Adjektiv
Arnavutluk'la ilgili Adjektiv
albanisch Adjektiv
cebirle ilgili Adjektiv
algebraisch Adjektiv
alkolle ilgili Adjektiv
alkoholisch Adjektiv
eski dünyayla ilgili Adjektiv
altweltlich Adjektiv
Anadolu ile ilgili Adjektiv
anatolisch Adjektiv
Endülüs ile ilgili Adjektiv
andalusisch Adjektiv
Anglikan ile ilgili Adjektiv
İngiliz dili ve edebiyatıyla ilgili Adjektiv
anglistisch Adjektiv
Yahudi düşmanlığı ile ilgili Adjektiv
havariyle ilgili Adjektiv
apostolisch Adjektiv
Papa ile ilgili Adjektiv
apostolisch Adjektiv
Arapla ilgili Adjektiv
Arabisch Adjektiv
Arap dili ve edebiyatıyla ilgili Adjektiv
arabistisch Adjektiv
Arapla ilgili Adjektiv
arabistisch Adjektiv
iş hukukuyla ilgili Adjektiv
mimarlıkla ilgili Adjektiv
Arjantin'le ilgili Adjektiv
asaletle ilgili Adjektiv
asillikle ilgili Adjektiv
soylulukla ilgili Adjektiv
Aristo ile ilgili Adjektiv
arkadya ile ilgili Adjektiv
arkadisch Adjektiv
kuzey kutbu ile ilgili Adjektiv
arktisch Adjektiv
atardamarla ilgili Adjektiv
arteriell Adjektiv
sanatla ilgili Adjektiv
artistisch Adjektiv
ilaçla ilgili Adjektiv
arzneilich Adjektiv
Azerbaycan ile ilgili Adjektiv
Asya ile ilgili Adjektiv
asiatisch Adjektiv
çilekeşlikle ilgili Adjektiv
asketisch Adjektiv
dervişlikle ilgili Adjektiv
asketisch Adjektiv
münzevilikle ilgili Adjektiv
asketisch Adjektiv
Asur'la ilgili Adjektiv
assyrisch Adjektiv
estetikle ilgili Adjektiv
ästhetisch Adjektiv
gökle ilgili Adjektiv
astral Adjektiv
yıldızlarla ilgili Adjektiv
astral Adjektiv
etiolojiyle ilgili Adjektiv
atomla ilgili Adjektiv
atomar Adjektiv
Babil ile ilgili Adjektiv
babylonisch Adjektiv
Babilonyalarla ilgili Adjektiv
babylonisch Adjektiv
balistikle ilgili Adjektiv
ballistisch Adjektiv
Baltık ülkeleriyle ilgili Adjektiv
baltisch Adjektiv
barokla ilgili Adjektiv
barock Adjektiv
Basklarla ilgili Adjektiv
baskisch Adjektiv
köyle ilgili Adjektiv
bäuerlich Adjektiv
Belçika ile ilgili Adjektiv
belgisch Adjektiv
edebiyatla ilgili Adjektiv
Berber halkıyla ilgili Adjektiv
berberisch Adjektiv
Berlin ile ilgili Adjektiv
bibliyografya ile ilgili Adjektiv
İncil ile ilgili Adjektiv
biblisch Adjektiv
Kitab-ı Mukaddes ile ilgili Adjektiv
biblisch Adjektiv
biyolojiyle ilgili Adjektiv
biologisch Adjektiv
kandaki alyuvarların artmasıyla ilgili Adjektiv
aile içi cinsel ilişkiyle ilgili Adjektiv
Bolivya ile ilgili Adjektiv
Bolşeviklikle ilgili Adjektiv
Bosna ile ilgili Adjektiv
bosnisch Adjektiv
burjuvaziyle ilgili Adjektiv
bourgeuis Adjektiv
Brehmenler ile ilgili Adjektiv
brahmanisch Adjektiv
Hindular ile ilgili Adjektiv
brahmanisch Adjektiv
Brezilya ile ilgili Adjektiv
Britanya ile ilgili Adjektiv
britisch Adjektiv
İngiltere ile ilgili Adjektiv
britisch Adjektiv
Budizm ile ilgili Adjektiv
Bulgaristan ile ilgili Adjektiv
bulgarisch Adjektiv
Birmanya ile ilgili Adjektiv
burmesisch Adjektiv
Bizans ile ilgili Adjektiv
Seylan adasıyla ilgili Adjektiv
Şili ile ilgili Adjektiv
chilenisch Adjektiv
Çin ile ilgili Adjektiv
chinesisch Adjektiv
Kostarika ile ilgili Adjektiv
Dağıstan ile ilgili Adjektiv
Dalmaçya ile ilgili Adjektiv
Danimarka ile ilgili Adjektiv
Dänisch Adjektiv
Darvinizmle ilgili Adjektiv
Delos adası ile ilgili Adjektiv
delisch Adjektiv
halkla ilgili Adjektiv
demotisch Adjektiv
dişle ilgili Adjektiv
Dental Adjektiv
ciltle ilgili Adjektiv
dermal Adjektiv
deriyle ilgili Adjektiv
dermal Adjektiv
ciltle ilgili Adjektiv
dermatisch Adjektiv
deriyle ilgili Adjektiv
dermatisch Adjektiv
İsviçre'nin Almanca konuşan bölgesi ile ilgili Adjektiv
Almanya ve İsviçre ile ilgili Adjektiv
desimal sistemle ilgili Adjektiv
dezimal Adjektiv
ağız ile ilgili Adjektiv
dialektal Adjektiv
lehçe ile ilgili Adjektiv
dialektal Adjektiv
diyalektikle ilgili Adjektiv
dialektisch Adjektiv
perhiz ile ilgili Adjektiv
diätetisch Adjektiv
rejimle ilgili Adjektiv
diätetisch Adjektiv
görevle ilgili Adjektiv
dienstlich Adjektiv
hizmetle ilgili Adjektiv
dienstlich Adjektiv
ilgili Adjektiv
bununla ilgili Adjektiv
tufanla ilgili Adjektiv
diluvial Adjektiv
diplomasi ile ilgili Adjektiv
disiplinle ilgili Adjektiv
kehanetle ilgili Adjektiv
Dominik Cumhuriyeti ile ilgili Adjektiv
köy ile ilgili Adjektiv
dörflich Adjektiv
Doryalılarla ilgili Adjektiv
dorisch Adjektiv
arka ile ilgili Adjektiv
Dorsal Adjektiv
dramla ilgili Adjektiv
dramatisch Adjektiv
Dravidlerle ilgili Adjektiv
drawidisch Adjektiv
Femininum / Maskulinum
ilgili Femininum / Maskulinum
Betreffende Femininum / Maskulinum
ilgili
ilgili
einschlägig Adjektiv / Adverb
ilgili
hinsichtlich Adjektiv / Adverb
ilgili
ilgili
jeweilig Adjektiv / Adverb
ilgili
die Akne Femininum
ilgili
die Akne Femininum
anüsle ilgili
anal Adjektiv / Adverb
ilgili
die Anamnese Femininum
ilgili olmak
ilgili
ilgili
ilgili
ilgili
ilgili
ilgili
ilgili
federal hükümetin yasaların yürütülmesi ile ilgili
ilgili
Nomen
ilgili Neutrum
ilgili Neutrum
der Liebhaber Maskulinum
ilgili bölüme ait kar Neutrum
ilgili Neutrum
ilgili Neutrum
ilgili Neutrum
ilgili Neutrum
ilgili Neutrum
ilgili Neutrum
ilgili Neutrum
ilgili Neutrum
der Dienstpass Maskulinum
ilgili Neutrum
Trennbares Verb
ilgili yerden bilgi almak Trennbares Verb
abrufen Trennbares Verb
Redewendung

Almanca Sözlük

Almanca Türkçe Sözlük

Türkçe Almanca Sözlük projeleri CafeUni ve SuperSozluk/MyDictionary'ye dayanan tecrübe - 1999'dan günümüze.

2008 yılı sonundan Mart 2014'e kadar CafeUni adı altında yüzbinlerce kullanıcıya ulaşan Türkçe Almanca Sözlük CafeUni yeni bir teknik alt yapı ve isimle karşınızda. Sözlüğümüz, bundan sonra DasSözlük adıyla yoluna devam edecek.

Peki ama neden? Bu kararı aslında çok sayıda sebebi var. Kısaca özetlemek gerekirse: CafeUni adı son iki yıllık süreçte bir hayli yıprandı. Veri tabanın çalınması, şantaj, eski dizayn ve teknolojiyle suupso adlı taklit bir sitede sözlüğün bire bir aynısının sunulması, bu saçmalığa karşı başlattığım hukuki girişimlerin hala sonuç vermemesi ve yeni bir başlangıç yapma isteği bu değişikliğe sebep oldu. Kötü mü oldu? Hayır! Aksine. DasSözlük bence Almanca Türkçe bir sözlük için gayet uygun ve CafeUni adını aratmayacak derecede orijinal bir isim.

CafeUni'nin gasp edilmesinden bu yana (Mart 2014) bir hayli zaman geçti ve hala ortada elle tutulur bir sonuç yok. Geç gelen bir muhtemel adaletin, ne kadar adil olacağını sizin insafına bırakıyorum. Öte yandan Almanya'da Federal Patent Dairesi'nin mahkemelerden daha hızlı ve adil çalıştığını, kişisel tecrübelerimden hareketle söyleyebilirim artık. Nitekim CafeUni adı, tüm saçma sapan itirazlara rağmen benim adıma kayıtlı bir marka artık. Bu yüzden yasal ve etik sahibi konumunda olduğum CafeUni.com ve CafeUni.de alan adlarını, bir süre daha DasSozluk.com adresine yönlendireceğim. Koşullar hazır olduğunda ise bu isim altında yeni bir çalışma başlatmayı planlıyorum: Almanya'da üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri.

DasSözlük'de aranan Almanca kelimeler, yazılımını tam olarak bilmeseniz bile, otomatik olarak tamamlandığı için "Almanca öğreniyorum" diyenlerin işi bir hayli kolaylaşmış oluyor. Türkçe Almanca çeviri yapan çevirmenlerimiz ise, yalnızca sözlükden değil, forumda yer alan 25 binden fazla üstün kaliteli kayıttan faydalanabilirler. DasSözlük, gerek içeriği, gerekse de hızı itibariyle alternatif aramanıza gerek bırakmayacak kapsamda bir Türkçe Almanca sözlük. Zira kullanıma sunduğumuz veri tabanı 1999 yılından günümüze devam eden sözlük çalışmalarımın bir ürünü ve internetteki en kapsamlı Türkçe Almanca sözlük konumunda.

Herkese tekrar merhaba diyor ve değişikliklerin hoşunuza girmesini umuyorum.

Deutsch Türkisches Wörterbuch

Erfahrung aus den Türkisch Deutschen Wörterbuch-Projekten SuperSozluk/MyDictionary und CafeUni  -  Erfahrung seit 1999

Es ist so weit, liebe CafeUni-Freundinnen und Freunde: Das größte Wörterbuch für Türkisch-Deutsch heißt ab sofort DasSözlük!

Die Umstellung auf den neuen Namen und die jetzige Technologie war längst fällig und kommt nicht von ungefähr. Eine lange und schwierige Zeit hat DasSözlük hinter sich. Datenbank-Diebstahl, Erpressung, Angriff… Einiges musste unser altes Wörterbuch CafeUni in den letzten Jahren überstehen, um letztendlich zur Ruhe zu kommen. Diese Zeit ist so gut wie überstanden. Mit DasSözlük beginnt nun etwas Neues: Mein deutsch-türkisches Wörterbuch-Projekt bekommt einen besseren, passenderen Namen! Der Domainname CafeUni tut noch ein eine Weile seinen Dienst und geht zurück zu seinen Wurzeln. Ich starte dann später CafeUni mit neuem Inhalt: Beratung für ausländische Studenten (vor allem, die aus der Türkei), die in Deutschland einen Aufbaustudium machen wollen.

Wenn ihr wollt, machen wir hier unser Wörterbuch und das Forum gerne gemeinsam weiter. Jede/r ist willkommen sich zu beteiligen.

Baklava7

Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler internet sipariş pazarı.

Baklava7

AFRtour.com

Üstün kaliteli ve ihtiyaca uygun Almanya B2B seyahat hizmetleri.

AFRtour

WebDolmetscher

Exzellente Tr-De Übersetzungen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

WebDolmetscher

SüperSözlük

Büyük Türkçe benzer, eş ve zıt anlamlılar sözlüğü. 1.480.000 kayıt!

SüperSözlük